ITM_TALKS

ITM_talks to cykl branżowych spotkań online organizowany przez zespół targów ITM Industry Europe i Modernlog.

Rozmowy, prowadzone z nowoczesnego studia Grupy MTP, będą transmitowane na żywo poprzez specjalnie dostosowaną do tego platformę. Do udziału zaproszono liderów przemysłu, biznesu i nauki. W ramach ITM_talks zostaną poruszone najgorętsze tematy w branży. Głównym partnerem projektu jest Politechnika Poznańska.

W programie cyklu ITM_talks:

• Cyberbezpieczeństwo warunkiem rozwoju przemysłu 4.0 Jak cloud computing i nowe technologie mogą pomóc odbić się firmom po kryzysie?
• What’s next? Przemysł po pandemii oczami międzynarodowego eksperta.
• Rozwiązania szyte na miarę. Automatyzacja logistyki dla e-commerce.
• Fabryka przyszłości – jak rozwiązania z zakresu automatyki i robotyki pozwalają budować firmom konkurencyjność na rynku.

KALENDARZ ITM_TALKS

TEMAT: Cyberbezpieczeństwo warunkiem rozwoju przemysłu 4.0 Jak cloud computing i nowe technologie mogą pomóc odbić się firmom po kryzysie?
DATA: 18 CZERWCA 2020, GODZ. 11.00
REJESTRACJA: https://talks.itm-europe.pl/

ZOBACZ NAGRANIE Z PIERWSZEGO SPOTKANIA ITM_TALKS

Michał Jaworski, dyrektor Strategii Technologicznej oraz członek Zarządu Microsoft,

Pracownik z najdłuższym stażem polskiego oddziału Microsoft, w którym pracuje od września 1994 roku, obecnie na stanowisku dyrektora ds. strategii technologicznej (ang. National Technology Officer). Pełni jednocześnie funkcję Członka Zarządu Microsoft sp. z o.o. (od 2013). Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji (2018). Wiceprzewodniczący Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Regularnie publikuje w „IT Professional” i „IT w Administracji”. Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydziału Mechaniki Precyzyjnej (1985). Jeśli wrócił z podróży to znaczy, że już planuje następną. Najchętniej znalazłby czas na jeszcze jedną książkę lub dłuższy spacer z psem.

Katarzyna Nosalska, członek Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości,

Ekspert Przemysłu 4.0 w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii (obecnie Ministerstwo Rozwoju). Specjalizuje się w doradztwie strategicznym z zakresu cyfryzacji firm z branży przemysłowej. Współpracowała z wieloma dostawcami technologii dla przemysłu.

Katarzyna Nosalska jest doświadczonym menadżerem. Przez kilkanaście lat związana z rynkiem wydawniczym o tematyce technicznej, gdzie była odpowiedzialna za projekty sprzedażowo-marketingowe. Zdobywała również doświadczenie zawodowe w firmach produkcyjnych oraz branży energetycznej.

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku automatyka i robotyka. Studiowała również zarządzanie produkcją na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Jest wykładowcą i doktorantem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w dziedzinie zarządzania i cyfryzacji.

Dr hab. Arkadiusz Kawa, dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Logistyki i Magazynowania

W latach 2009 do 2019 pracował w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (UEP), kolejno na stanowisku asystenta, adiunkta i profesora nadzwyczajnego. Ma prawie 20 lat doświadczenia w logistyce i e-commerce. Jest autorem 3 książek, współredaktorem 2 monografii i prawie 300 publikacji popularyzatorskich i naukowych.

Swoje doświadczenie zdobywał podczas realizacji ponad 60 projektów dla różnych organizacji i firm. Jest członkiem Grupy Roboczej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji działającej przy Ministerstwie Rozwoju (Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku - TRANS) oraz członkiem Wielkopolskiego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego (Grupa Robocza – Wyspecjalizowane procesy logistyczne). Wykłada na studiach Executive MBA i podyplomowych „Logistyki i Zarządzania Międzynarodowymi Łańcuchami Dostaw”, „e-Commerce”, „Zarządzania Sprzedażą” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, „Logistyka w praktyce” na Politechnice Gdańskiej, „Zarządzanie ekspansją zagraniczną i rozwojem w branży fashion” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prowadził szkolenia m.in. dla Kompanii Piwowarskiej, Jutrzenka Colian, Uczelnianego Centrum Innowacji Transferu Technologii UAM i Preinkubatora Akademickiego UAM, Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

MODERATOR:

dr inż. Krzysztof Walas z Instytutu Robotyki i Inteligencji Maszynowej Politechniki Poznańskiej

Jest absolwentem kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2012 w dyscyplinie Automatyka i Robotyka, specjalność Robotyka. Od 2007 roku jest pracownikiem naukowym Politechniki Poznańskiej.

Jego zainteresowania naukowe to roboty krocząca oraz percepcja otoczenia robotów pozwalająca na interakcję z otoczeniem w oparciu o prawa fizyki – rozpoznawanie materiałów oraz modelowanie ich właściwości Z chęcią angażuje się w konferencje naukowe i spotkania międzynarodowych kół naukowych. Jest m.in.: narodowym koordynatorem euRobotics Week oraz uczestnikiem dwóch grup tematycznych w ramach euRobotics. Od roku 2016 aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz rozwoju i propagowania idei Przemysłu Przyszłości w Polsce.

PARTNER GŁÓWNY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PARTNERZY MEDIALNI

ORGANIZATORZY

Rejestracja:

ZAREJESTRUJ SIĘ BEZPŁATNIE!