METALFORUM

Szczegółowy zakres branżowy:

2. METALFORUM - Metalurgia, Hutnictwo i Przemysł Metalowy
2.1. Surowce metalurgiczne
2.1.1. Rudy i koncentraty
2.1.2. Złom
2.1.3. Odpady metali w procesach produkcyjnych
2.1.4. Żużle metalurgiczne i ich przetwory
2.2. Maszyny i urządzenia dla metalurgii i hutnictwa
2.2.1. Piece do topienia metali
2.2.2. Piece do wyżarzania
2.2.3. Urządzenia do metalurgii pozapiecowej
2.2.4. Kadzie odlewnicze i hutnicze
2.2.5. Wlewnice
2.2.6. Maszyny i urządzenia do metalurgii proszków metali
2.2.7. Maszyny i urządzenia dla hutnictwa
2.3. Produkty hutnictwa i odlewnictwa
2.3.1. Druty
2.3.2. Rury
2.3.3. Pręty
2.3.4. Blachy
2.3.5. Odlewy
2.3.6. Profile
2.3.7. Konstrukcje
2.3.8. Wyroby kute
2.3.9. Okucia metalowe
2.3.10. Pozostałe wyroby hutnicze
2.3.11. Opakowania metalowe
2.3.12. Metalowe elementy złączne
2.4. Oprogramowanie profesjonalne