METALFORUM

Zakres tematyczny:

1. SUROWCE METALURGICZNE
1.1. Rudy i koncentraty
1.1.1. Żelaza
1.1.2. Metali nieżelaznych
1.2. Złom
1.2.1. Stalowy i staliwny
1.2.2. Żeliwny
1.2.3. Metali nieżelaznych
1.3. Odpady metali w procesach produkcyjnych
1.4. Żużle metalurgiczne i ich przetwory

2. MASZYNY I URZĄDZENIA DLA METALURGII I HUTNICTWA
2.1. Piece do topienia metali
2.2. Piece do wyżarzania
2.3. Urządzenia do metalurgii pozapiecowej
2.4. Kadzie odlewnicze i hutnicze
2.5. Wlewnice
2.6. Maszyny i urządzenia do metalurgii proszków metali
2.6.1. Urządzenia do wytwarzania proszków metali
2.6.2. Prasy do prasowania wyprasek z proszków metali
2.6.3. Urządzenia do spiekania wyprasek z proszków metali
2.7. Maszyny i urządzenia dla hutnictwa
2.7.1. Piece hutnicze do podgrzewania wlewków i wsadów
2.7.2. Walcarki hutnicze do walcowania na gorąco i zimno
2.7.3. Przeciągarki
2.7.4. Zwijarki do drutów
2.7.5. Maszyny i urządzenia do produkcji rur
2.7.6. Maszyny i urządzenia do produkcji taśm ciętych z blachy, folii i podobnych wyrobów
2.7.7. Zwijarki do taśm, folii i podobnych
2.7.8. Maszyny i urządzenia do cięcia wyrobów hutniczych na wymiar
2.7.9. Prasy do prasowania, wytłaczania i wykrawania
2.7.10. Młoty do odkuwania wyrobów hutniczych
2.7.11.Piece i urządzenia do obróbki cieplnej wyrobów hutniczych
2.7.12. Urządzenia do pakietowania wyrobów hutniczych
2.7.13. Ciągi technologiczne walcarek i przeciągarek
2.7.14. Urządzenia transportu międzyoperacyjnego
2.7.15. Inne maszyny i urządzenia hutnicze
2.7.16. Wyposażenie i oprzyrządowanie maszyn i urządzeń hutniczych
2.7.17. Materiały i osprzęt dla hutnictwa
2.7.18. Kompletne linie technologiczne, obiekty, metalurgiczne, odlewnicze, hutnicze

3. PRODUKTY HUTNICTWA I ODLEWNICTWA
3.1. Druty
3.1.1. Druty ogólnego przeznaczenia
3.1.2. Druty spawalnicze
3.1.3. Druty ciągnione na zimno
3.1.4. Druty z metali nieżelaznych
3.1.5.Inne
3.2. Rury
3.2.1. Rury żeliwne i dodatki
3.2.1.1. Rury żeliwne, przewody rurowe, profile i tuleje z żeliwa
3.2.1.2. Złącza do rur żeliwne
3.2.2.Rury stalowe
3.2.2.1. Rury, przewody rurowe, profile drążone i tuleje stalowe
3.2.2.2. Rury stalowe bez szwu
3.2.2.3. Rury stalowe spawane
3.2.2.4. Złącza do rur staliwne i stalowe
3.2.3. Rury z metali nieżelaznych
3.2.4. Inne
3.3. Pręty
3.3.1. Pręty ciągnione na zimno
3.3.2. Pręty walcowane na gorąco
3.3.3. Pręty zbrojeniowe
3.3.4. Pręty z metali nieżelaznych
3.3.5. Inne
3.4. Blachy
3.4.1. Blachy walcowane na gorące
3.4.2. Blachy walcowane na zimno
3.4.3. Blachy walcowane nawrotnie
3.4.4. Blachy ocynkowane
3.4.5. Blachy z metali nieżelaznych
3.4.6. Inne
3.5. Odlewy
3.6. Profile
3.6.1. Profile walcowane na gorąco
3.6.2. Profile ciągnione na gorąco
3.6.3. Profile wyciskane na gorące
3.6.4. Profile gięte na zimno
3.6.5. Profile spawane
3.6.6. Inne
3.7. Konstrukcje
3.7.1. Konstrukcje mostowe i wiadukty
3.7.2. Konstrukcje budowlane i przemysłowe
3.7.3. Konstrukcje dźwignicowe
3.7.4. Konstrukcje maszynowe
3.7.5. Konstrukcje zbiorników
3.7.6. Inne
3.8. Wyroby kute
3.8.1. Pręty kute
3.8.2. Krążki
3.8.3. Tarcze
3.8.4. Pierścienie
3.8.5. Odkuwki
3.8.6. Walce
3.8.7. Wały
3.8.8. Kostki
3.8.9. Inne
3.9. Okucia metalowe
3.10. Pozostałe wyroby hutnicze
3.10.1. Taśmy
3.10.2. Pasy
3.10.3. Walcówka
3.10.4. Wlewki
3.10.5. Sprężyny
3.10.6. Walce
3.10.7. Kształtowniki
3.10.8. Kołnierze
3.10.9. Pierścienie
3.10.10. Obręcze
3.10.11. Koła
3.10.12. Bednarka
3.10.13. Siatki zbrojeniowe
3.10.14. Inne
3.11. Opakowania metalowe
3.12. Metalowe elementy złączne

4. ORGANIZACJE I INSTYTUCJE BRANŻOWE

5. WYDAWNICTWA BRANŻOWE

6. OPROGRAMOWANIE PROFESJONALNE

7. PROJEKTOWANIE

8. USŁUGI