AKTUALNOŚCI

Akademia Natryskiwania Cieplnego na ITM INDUSTRY EUROPE!

27 listopada 2019

Już po raz trzeci targom ITM INDUSTRY EUROPE potowarzyszy Akademia Natryskiwania Cieplnego.
Wydarzenie odbędzie się 4 czerwca 2020. Jego siłą są ciekawe merytorycznie wystąpienia.

Jednym z planowanych wystąpień będzie przedstawienie i omówienie programu powołania stowarzyszenia zrzeszającego instytucje zajmujące się natryskiwaniem cieplnym w Polsce. Zostaną omówione istota funkcjonowania i korzyści dla członków stowarzyszenia.
ANC to prezentacja możliwości, osiągnięć i profilu działalności firm i instytucji w aspekcie natryskiwania cieplnego powłok. Referowane materiały w formie publikacji naukowych zostaną wydrukowane na łamach Welding Technology Review.
Organizatorem spotkania jest Laboratorium spawalnictwa na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej.