ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ 4-7.06.2024!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

Baumalog z nowym systemem automatyzującym

27.05.2020 12:00:00

Podziel się

Wieloletni wystawca ITM INDUSTRY EUROPE – firma Baumalog specjalizująca się w automatycznych systemach magazynowych i transportowych poszerzyła swoją ofertę o rozwiązanie usprawniające proces przetwarzania arkuszy blach.

Loader 3015 to automatyczny system służący do załadunku arkuszy blach na stół wycinarki laserowej oraz rozładunku wyciętych elementów.

Urządzenie umożliwia załadunek surowych arkuszy o maksymalnym wymiarze 3 m x 1,5 m i grubości do 20 mm. Głównymi elementami maszyny są niezależnie pracujące od siebie moduły – załadunkowy i rozładunkowy.

Moduł załadunkowy dostarczający pojedyncze arkusze na stół wycinarki został wyposażony w zestaw podciśnieniowych przyssawek, dedykowany system separacji i oddzielania arkuszy blach oraz system pomiaru grubości blachy. Moduł rozładunkowy zawiera dwuczęściowe widły, które pobierają wycięte elementy ze stołu wycinarki i odkładają na półkę lub paletę. Pełny czas cyklu rozładunku i załadunku nie przekracza 75 s. Konstrukcja Loadera 3015 umożliwia w razie potrzeby załadunek arkuszy blach bezpośrednio na stół wycinarki laserowej – ręcznie lub przy udziale wózka widłowego. Zastosowanie systemu Loader 3015 pozwala wykorzystać szybkość pracy lasera umożliwiając jednocześnie wycinanie krótkich serii produktów. System może być zintegrowany z wycinarkami różnych producentów.

W celu maksymalnego wykorzystania możliwości wycinarki laserowej system załadunkowo-rozładunkowy Loader 3015 może zostać zintegrowany z automatycznym magazynem blach typu MonoTower® lub TwinTower®, zwiększając wydajność procesu obróbki, szybki dostęp do wielu asortymentów blach oraz magazynowanie wyciętych detali.

W przypadku potrzeby zautomatyzowania procesu cięcia przy udziale kilku wycinarek, Baumalog oferuje dedykowane rozwiązanie zawierające magazyn automatyczny wraz z modułami załadunkowym i rozładunkowym oraz torowiskiem zapewniającym transport blach i detali wyciętych pomiędzy magazynem a wycinarkami laserowymi.

Z zasadą działania oraz szczegółami oferty systemu Loader 3015 można zapoznać się w siedzibie firmy Baumalog w podwarszawskich Duchnicach, gdzie prezentowana jest maszyna.