DZIĘKUJEMY! ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ 4-7.06.2024!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

Codziennie pokazy lakierowania proszkowego i na mokro – POLIGON LAKIERNICZY

22.05.2020 16:00:00

Podziel się

Czasopismo “Lakiernictwo Przemysłowe” zaprasza na warsztaty obróbki powierzchni Poligon Umiejętności, podczas targów ITM Europe w Poznaniu w Salonie SURFEX (Pawilon 8, stoisko 44).

Bieżąca edycja 2019 to już czternasta edycja Poligonu Umiejętności.

Od 4 do 7 maja mogą Państwo wziąć udział w:
– warsztatach praktycznych i teoretycznych z obróbki powierzchni
– pokazach obsługi różnych urządzeń lakierniczych

5 maja zapraszamy na wykłady o specjalnie dobranej tematyce:

11:00

Innowacyjne technologie malowania proszkowego

Prowadzący Michał Falkowski – Gema Switzerland GmbH

Sales Manager Poland Gema Switzerland GmbH, posiadający wieloletnie doświadczenie zarówno w lakiernictwie ciekłym, jak i proszkowym. Przedstawi nowe rozwiązania jakie wprowadziła niedawno Gema, które charakteryzują się znacznie ulepszoną wydajnością lakierowania, maksymalnym bezpieczeństwem pracy i najnowocześniejszą technologią sterowania.

11:20

Bioreaktory w walce o czyste powietrze – implementacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) w przemyśle lakierniczym/motoryzacyjnym

Prowadzący Damian Kasperczyk – Ekoinwentyka sp. z.o.o.

Prezes, właściciel w firmie Ekoinwentyka sp. z.o.o., również wykładowca, przedstawi naturalne procesy występujące w przyrodzie, które mają zastosowanie w przemysłowym usuwaniu Lotnych Związków Organicznych. LZO należą do najbardziej toksycznych związków, które są szkodliwe dla ludzi i środowiska. Istnieje znacząca potrzeba w pełni zadowalającej metody usuwania LZO w wielu gałęziach przemysłu, a w szczególności w szeroko rozumianym przemyśle lakierniczym. Wykład przedstawi jedną z metod, która można wykorzystać w praktyce.

11:40

Dotacje dla lakiernictwa i nie tylko – ostatnie szanse!

Prowadzący Michał Musierowicz – CAPITAL PARTNER

Od ponad 15 lat specjalizuje się w zakresie wykorzystywania funduszy europejskich przez przedsiębiorstwa, głównie pozyskiwania finansowania dla innowacji technologiczno-produktowych, a także prowadzenia prac B+R. W tym czasie osobiście prowadził lub nadzorował inwestycje o łącznej wartości ok. 1 miliarda złotych. Partner zarządzający w firmie doradczej CAPITAL PARTNER.

Scharakteryzuje najważniejsze konkursy dotyczące dotacji dla firm w ramach dobiegającej końca perspektywy finansowej 2014-2020. Zakres prezentacji obejmie głównie konkursy o charakterze inwestycyjnym (wdrożeniowym), ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwości aplikowania przez przedsiębiorstwa branżowo związane z tematyką targów – uwzględnieniem przykładowych aspektów technologicznych, czy produktowych. Po prezentacji możliwość bezpłatnych indywidualnych konsultacji ze specjalistą!

12:00

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji – kwalifikacje i kompetencje personelu

Prowadzący Jerzy Kozłowski – SLV – GSI Polska Sp. z o.o.

Międzynarodowy inżynier spawalnik IWE IWE, specjalista ds. zabezpieczeń antykorozyjnych; Frosio Inspector Level III, audytor systemów wg EN 1090, EN 15085, EN ISO 3834, EN ISO 9001, wykładowca kursów z zakresu spawalnictwa i antykorozji, wykładowca i koordynator kursów inspektorów antykorozji FROSIO.

Wykład prezentować będzie wymagania dotyczące kwalifikacji i kompetencji personelu antykorozji, które odnajdujemy między innymi w normie EN ISO 12944-7. Już w punkcie dotyczącym warunków wstępnych dla wykonania prac malarskich wymaga się, by firmy zawierające umowy na nakładanie ochronnych systemów malarskich na konstrukcje stalowe i ich personel, powinny być zdolne do wykonania tych prac w sposób prawidłowy i bezpieczny. Prace wymagające szczególnej staranności powinny być wykonywane jedynie przez personel mający kwalifikacje. Zapis ten dotyczy np. procesu przygotowania powierzchni, nakładania powłok, suszenia, kontroli jakości.

12:20

W jaki sposób możemy wpłynąć na zmniejszenie opłat środowiskowych?

Prowadząca Marta Klimas-Haczkowska – Specjalista ds. ochrony środowiska – firma Egida

Od ponad 10 lat zajmuje się obsługą przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska, w tym pomocą przy uzyskiwaniu decyzji środowiskowych, pozwoleń środowiskowych. Prowadzi również szkolenia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Podczas wykładu dowiedzą się Państwo o rozwiązaniach, które mogłyby mieć wpływ na zmniejszenie szkodliwej emisji do powietrza, a tym samym na zmniejszenie opłat za korzystanie ze środowiska wynikających ze stosowania powłok lakierniczych, rozpuszczalników itp. A także jak zamiana jednej substancji na inną przekłada się na realny koszt korzystania ze środowiska, które substancje generują największe koszty, w jaki sposób korzystać w tym przypadku z karty charakterystyki i dobierać bardziej przyjazne dla środowiska mieszaniny?

12:40

Kolor – ocena wizualna i spektrofotmetryczna – jak się sensownie wyposażyć?

Prowadzący Tomasz Więckowski – EUROTOM Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Cybernetyki Technicznej i Biomedycznej Technicznego Uniwersytetu Ilmenau (Niemcy), drogę zawodową rozpoczął w przemyśle techniki medycznej, w latach 80. pracował na stanowisku menadżerskim na Bliskim Wschodzie dla renomowanych firm high-tech z sektora techniki medycznej i analityki laboratoryjnej. Od 1990 współudziałowiec i zarządzający firmą PTH Eurotom Sp. z o.o., dystrybutora wysokiej klasy sprzętu medycznego, od roku 2000 o profilu oprzyrządowania do kontroli farb, powłok i powierzchni oraz optoelektroniki w podczerwieni.

Prezentacja skoncentruje się na użytkowych aspektach urządzeń do tego celu, w tym korelacji wartości liczbowych wyników pomiaru z wrażeniem wizualnym. Wobec złożoności procesów postrzegania barwy i połysku przez człowieka dobór odpowiedniego sprzętu jest tu kluczowy. Prezentacja odpowiada na pytanie, na jakie parametry techniczne spektrofotometrów barwy należy zwrócić uwagę i jak je interpretować, by skutecznie kontrolować barwę i połysk w praktyce przemysłowej.