ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ 4-7.06.2024!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

FANUC wspiera edukację!

Podziel się

Szeroko rozumiana edukacja jest dziś niezbędna, by na rynek mogły wkraczać odpowiednio wykształcone kadry – gotowe rozwijać firmy, tworzyć innowacyjne produkty i świadomie korzystać z dobrodziejstw postępu technicznego. Rozumieją to menedżerowie, którzy w strategiach rozwoju firm uwzględniają nakłady na doskonalenie kompetencji. Dobrym przykładem proedukacyjnego podejścia jest wystawca ITM INDUSTRY EUROPE - japońska firma FANUC, będąca światowym liderem w branży robotyki i automatyzacji produkcji.

Szeroko rozumiana edukacja jest dziś niezbędna, by na rynek mogły wkraczać odpowiednio wykształcone kadry – gotowe rozwijać firmy, tworzyć innowacyjne produkty i świadomie korzystać z dobrodziejstw postępu technicznego. Rozumieją to menedżerowie, którzy w strategiach rozwoju firm uwzględniają nakłady na doskonalenie kompetencji. Dobrym przykładem proedukacyjnego podejścia jest japońska firma FANUC, będąca światowym liderem w branży robotyki i automatyzacji produkcji. Jej działalność w obszarze edukacji koncentruje się na trzech nurtach: promocji talentów, wsparciu szkół i uczelni oraz szkoleniu pracowników przemysłu.

– Chcemy wspierać młodych, ambitnych i pomysłowych ludzi, którzy poprowadzą polską gospodarkę w stronę sukcesu i dobrobytu, mówi Jędrzej Kowalczyk, prezes polskiego oddziału firmy FANUC.

Jedną z platform umożliwiających realizację tego celu jest projekt pt. „Jutronauci”, zainicjowany przez „Gazetę Wyborczą”. FANUC pełniąc w nim rolę partnera i mentora promuje innowacyjność i wspiera wyjątkowe osoby z pozornie odległych od siebie światów, które łączy to, że w swoich dyscyplinach wybiegają w przyszłość, przewidują trendy i nie boją się próbować rzeczy nowych.

– Uczestnicy projektu wnoszą nie tylko wielką pasję i doświadczenie, ale także sporo szans, które w przyszłości mogą zaowocować sukcesami Polski i Polaków na bardzo wielu polach.  Ostatni finalista w kategorii przemysł 4.0 udowodnił, że śmiałe pomysły mogą zostać przeistoczone w ciekawe projekty z wysokim potencjałem biznesowym, zaznacza Kowalczyk.

Firma FANUC współpracuje w Polsce z wieloma różnymi partnerami, mediami i integratorami systemów automatyzacji. I, co warto podkreślić, aktywnie wpływa na rozwój coraz szerszego grona polskich firm inżynierskich zajmujących się m.in. wdrażaniem robotów do fabryk.

 Celem naszej działalności w Polsce jest transfer wiedzy do kadr inżynieryjnych każdego szczebla będących w stanie wykorzystać naszą technologię w urzeczywistnianiu nawet najbardziej wyrafinowanych projektów, mówi Kowalczyk.

Integralnym nurtem działalności firmy jest współpraca z uczelniami o profilu technicznym, a także szkołami kształtującymi zainteresowania przyszłych studentów.  

– Angażujemy się w programy i działalności studenckie, które są ogromną szansą dla młodych. Wspieramy studentów w pracach naukowych, każdego roku przyjmujemy wybranych studentów na staż. Obecnie staram się o udział w projekcie „Mozart” z Politechniką Wrocławską, którego celem jest współpraca naukowa z uczelnią i budowa nowego stanowiska zrobotyzowanego w jej laboratorium, dodaje Kowalczyk.

Ponadto firma wspiera szkoły, organizuje warsztaty dla młodzieży i działa na rzecz zwiększania ogólnej świadomości na temat korzyści wynikających z robotyzacji.

Kolejnym, szczególnie istotnym u progu czwartej rewolucji przemysłowej filarem działań edukacyjnych firmy FANUC są programy skierowane do producentów i użytkowników technologii.

 Wsłuchujemy się w głosy przedstawicieli branży produkcyjnej, badamy potrzeby i analizujemy opinie. Firma od kilku lat współpracuje z IPAG, w obszarze raportu oceniającego „Wpływ robotyzacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw”.  – To niezależne opracowanie ekspertów Instytutu pozwala nam znaleźć odpowiedź na kluczowe pytania  gdzie jesteśmy z robotyką dzisiaj, dlaczego jesteśmy w tym miejscu i jak możemy sprawić, by polski przemysł mógł w większym stopniu czerpać
 z potencjału nowoczesnych technologii
, podsumowuje Kowalczyk.

Wyniki badania ankietowego IPAG pokazują, że nadal ponad połowa firm w Polsce nie robi audytu technologicznego przed wdrożeniem robotów w swoim zakładzie. Audyt przeprowadza niespełna 47 proc. zrobotyzowanych przedsiębiorstw (37 proc. robi to z wykorzystaniem własnych specjalistów, a tylko 10 proc. korzysta z usług zewnętrznych). Nawet 82 procent firm nieposiadających jeszcze robotów w ogóle nie bierze pod uwagę przeprowadzania audytu. Co gorsza ponad połowa przedsiębiorców ankietowanych przez IPAG w ogóle nie zastanawia się nad robotyzacją produkcji, 26 proc. zdecydowanie twierdzi, że nie ma takiej potrzeby, 15 proc. zaczyna myśleć o zastosowaniu robotów, a 7 proc. uważa, że jest to rozwiązanie zbyt drogie.

 To bardzo zły znak, który może kosztować polskie firmy utratę konkurencyjności – mówi Kowalczyk. – Aby trend miał szansę się odwrócić niezbędna jest fundamentalna zmiana modelu edukacji obecnych i przyszłych pracowników przemysłu i uświadamianie menedżerów przedsiębiorstw przemysłowych
o korzyściach ekonomicznych wynikających z robotyzacji produkcji. Konieczne jest również prezentowanie jak największej liczby przypadków, w których robotyzacja okazała się motorem napędowym w rozwoju biznesu 
– dodaje.

W celu wsparcia polskich zakładów produkcyjnych stworzono Akademię FANUC, która oferuje pracownikom sektora szereg możliwości podnoszenia kwalifikacji – od wstępnych programów szkoleniowych dla początkujących po kursy dostosowane do potrzeb ekspertów i specyficznych zastosowań.

– Wciąż rozwijamy naszą ofertę szkoleniową, by dostarczać wiedzę z zakresu nowoczesnych metod automatyzacji i robotyzacji produkcji oraz nieustannie dostosowywać formę szkoleń do potrzeb uczestników – zapewnia Kowalczyk.

Pełne wykorzystanie możliwości jakie oferuje nowoczesna technologia leży w rękach odpowiednio wykwalifikowanych ludzi. To oni stanowią o tempie rozwoju przemysłu i jego konkurencyjności na szerokim rynku.

Dodatkowe informacje: www.fanuc.pl

Źródło: https://rzeczo.pl/