DZIĘKUJEMY! ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ 4-7.06.2024!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

Innowacje w logistyce – automatyzacja i robotyzacja w magazynach

Podziel się

Na jakim etapie wdrażania innowacji są magazyny w Polsce? Które czynności w logistyce łatwo poddają się automatyzacji? Jakich nowych rozwiązań potrzebuje branża logistyczna, aby móc się dynamicznie rozwijać? Na te i na inne pytania odpowiedzą eksperci branżowi podczas najbliższego odcinka ITM_talks, który poświęcony zostanie całkowicie logistyce!

 

 

Raporty branżowe wypełniają pozytywne prognozy dla sektora logistycznego. Czytamy w nich m.in., że Polska jest najatrakcyjniejszym rynkiem magazynowym w Europie, logistyka i usługi na żądanie gwałtownie zyskują na znaczeniu, rośnie też zapotrzebowanie na magazyny. Ale to nie wszystko! Z najnowszego badania CBRE dowiadujemy się, że aż 60% firm logistycznych planuje duże inwestycje w tym roku, a raport Manpower i Łukasiewicz- Instytut Logistyki i Magazynowania[1] informuje, że  trzy na cztery firmy wskazują  automatyzację i robotyzacja w magazynach, rozwiązania z obszaru big data analytics i autonomiczne wózki AGV jako przyszłość branży. 

Nie mogło być zatem inaczej, kolejny odcinek ITM_talks postanowiliśmy poświęcić dynamicznie rozwijającej się branży logistycznej. A już niedługo, podczas Targów Logistyki, Magazynowania i Transportu MODERNLOG (31.08-3.09.2021) porozmawiamy o nowoczesnych technologiach w tym sektorze na żywo. 

ITM_talks 5 odbędzie się już 8 czerwca pod hasłem Innowacje w logistyce – automatyzacja i robotyzacja w magazynach. 

Udział w spotkaniu wezmą: 

  • Przemysław Degórski, Dyrektor Rozwoju, WObit
  • Wiktor Żuchowski, Starszy Specjalista ds. Rozwoju Logistyki, Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
  • prof. dr hab. inż. Paweł Pawlewski, Wydział Inżynierii Zarządzania, Instytut Logistyki, Politechnika Poznańska

Spotkanie poprowadzi już tradycyjnie Krzysztof Walas, Adiunkt, Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska.

Zapraszamy do rejestracji!

 

[1] Raport AXI IMMO; Badanie trendów 2020-2021, GS1 Polska; Raport Savillis, Effigy Consulting; Confidence Index CBRE 2021; Logistyka w Polsce, Manpower & Łukasiewicz-ILIM, 2021.

 

PRELEGENCI: 

 

Przemysław Degórski, Dyrektor Rozwoju, WObit

 

Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej kierunku informatyka, trenerskich studiów na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych ze strategii sprzedaży w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Ma wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu nowych projektów oraz rozwijaniu sprzedaży i procesów produkcyjnych w firmie WObit. Autor wielu artykułów w prasie branżowej poświęconych technice pomiarowej i robotyzacji, a także pomysłodawca szeregu rozwiązań mechatronicznych funkcjonujących w przemyśle. Jest odpowiedzialny za określanie strategii i kierunku rozwoju firmy.
Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się zarówno z przedsiębiorcami podczas licznych konferencji i seminariów, jak i studentami w trakcie wykładów menedżerskich oraz związanych z technologią szkoleń czy warsztatów, a także uczniami szkoły średniej prowadząc zajęcia z mechatroniki. Biegle posługuje się językiem angielskim.

 

 

Wiktor Żuchowski, Starszy Specjalista ds. Rozwoju Logistyki, Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania

 

 

Ekspert w zakresie logistyki, głównie w zakresie gospodarki magazynowej w Instytucie Logistyki i Magazynowania oraz wykładowca w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Wieloletnie doświadczenie w konsultingu logistycznym - project manager lub wykonawca wielu projektów dotyczących głównie usprawniania procesów magazynowania oraz koncepcji dotyczących budowy - rozbudowy magazynów, centrów dystrybucji. Tytuł doktora w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości. Autor lub współautor artykułów naukowych i specjalistycznych w zakresie logistyki. Zakres zainteresowań to poza magazynowaniem, zrównoważona logistyka oraz logistyka miejska.

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. inż. Paweł Pawlewski, Wydział Inżynierii Zarządzania, Instytut Logistyki, Politechnika Poznańska

 

Jest Profesorem Politechniki Poznańskiej - doktor hab. nauk technicznych (2013) budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria produkcji. Jego aktualne zainteresowania obejmują: modelowanie, symulacja i optymalizacja procesów wytwarzania. Jest autorem lub współautorem ponad 130 artykułów naukowych, w tym książki „Reengineering”. W latach 1994-2008 w firmie vMACH Engineering zarządzał zespołem tworzącym oprogramowanie do projektowania konstrukcji mechanicznych wdrożonych w min. VW-Wolsburg, VW-Shanghai, Audi-Ingolstadt, Seat-Barcelona, Porsche-Stuttgart, BMW–Munchen. W latach 2009-2011 współpracował z AMC Polska w zakresie symulacji i optymalizacji procesów z wykorzystaniem Witness. Od  2011 kierownik Ośrodka Symulacji i Optymalizacji Procesów Logistycznych i Produkcyjnych na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Inicjator wprowadzenia na rynek Polski oprogramowania FlexSim. Od 2011 – partner FlexSim Software Products Inc. (USA). Autor programu Lean/3D do projektowania intralogistyki i systemów produkcyjnych -  LogABS. Od 2017 roku członek zarządu Atres Intralogistics sp. z o.o. Od 2020 roku aktywnie uczestniczy w działaniach HPC4Poland Digital Twin węzła innowacji cyfrowych DIH.MODERATOR: 

dr inż. Krzysztof Walas z Instytutu Robotyki i Inteligencji Maszynowej Politechniki Poznańskiej

Jest absolwentem kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2012 w dyscyplinie Automatyka i Robotyka, specjalność Robotyka. Od 2007 roku jest pracownikiem naukowym Politechniki Poznańskiej.
Jego zainteresowania naukowe to roboty krocząca oraz percepcja otoczenia robotów pozwalająca na interakcję z otoczeniem w oparciu o prawa fizyki – rozpoznawanie materiałów oraz modelowanie ich właściwości Z chęcią angażuje się w konferencje naukowe i spotkania międzynarodowych kół naukowych. Jest m.in.: narodowym koordynatorem euRobotics Week oraz uczestnikiem dwóch grup tematycznych w ramach euRobotics. Od roku 2016 aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz rozwoju i propagowania idei Przemysłu Przyszłości w Polsce.

 

 

PARTNER GŁÓWNY

Partnerzy merytoryczni

PARTNERZY MEDIALNI

ORGANIZATORZY