ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZĄ EDYCJĘ 3-6.06.2025!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

ITM Industry Europe pod patronatem PAIH

09.03.2020 12:00:00

Podziel się

Z dumą informujemy, że tegoroczne targi ITM Industry Europe odbędą się pod patronatem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu stanowi pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Jej misją jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. PAIH działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH).

Działalność PAIH skupia się na udzielaniu polskim firmom pomocy w budowaniu przewag konkurencyjnych oraz promocji krajowej gospodarki poprzez wzmacnianie rozpoznawalności naszych marek, produktów oraz myśli technologicznej na międzynarodowych rynkach. PAIH wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski i realizację polskich inwestycji w kraju.

To zaszczyt dla targów ITM Industry Europe, że wspólnie z PAIH możemy dbać o wizerunek polskiego przemysłu i jego promocję na ogólnoświatowej arenie.

Patronatem PAIH zostały także objęte targi kooperacji przemysłowej Subcontracting, odbywające się w tym samym czasie, co ITM Industry Europe.