DZIĘKUJEMY! ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ 4-7.06.2024!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

ITM pod patronatem Ministerstwa Rozwoju

Podziel się

Honorowy patronat nad targami ITM INDUSTRY EUROPE objęło Ministerstwo Rozwoju. To wyjątkowe wyróżnienie podkreślające szczególny charakter przedsięwzięć o dużym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Patronat honorowy Ministerstwa Rozwoju przyznawany jest wyłącznie najważniejszym wydarzeniom lub przedsięwzięciom o wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, które mają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie lub ponadregionalne, a także wpisują się merytorycznie w obszary zadań realizowanych przez urząd, w szczególności w ramy Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Tym bardziej cieszy nas, że targi ITM INDUSTRY EUROPE zostały uznane za wydarzenie o wyjątkowym znaczeniu dla polskiego przemysłu.

Ministerstwo Rozwoju udziela także merytorycznego wsparcia Kongresowi Industry Next - pionierskiemu projektowi towarzyszącemu targom ITM INDUSTRY EUROPE.