DZIĘKUJEMY! ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ 4-7.06.2024!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

Kolejny patronat dla ITM

04.05.2020 12:00:00

Podziel się

Przybywa organizacji obejmujących patronat nad listopadowymi targami ITM Industry Europe. Do tego znamienitego grona dołączyło Stowarzyszenie Stal Nierdzewna, instytucja od lat działająca na rzecz rozwoju polskiego sektora metalurgicznego.

 

Z radością przyjęliśmy informację o otrzymanym patronacie SSN. Cieszymy się, że organizowane przez nas targi ITM Industry Europe są wysoko cenione także w branży stali nierdzewnych.

Stowarzyszenie Stal Nierdzewna jest dynamicznie rozwijającą się organizacją skupiającą czołowe firmy działające w polskiej branży stali nierdzewnych. SSN ma na celu propagowanie wiedzy w zakresie stosowania, przetwórstwa i obróbki stali nierdzewnych, wspomaganie działań zmierzających do ochrony wolności gospodarczej, propagowanie i podejmowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających ochronie zasad uczciwej konkurencji oraz wspieranie przedsiębiorców prowadzących działalność wytwórczą, handlową i przetwórczą w branży hutniczej na terenie RP.

Do zadań Stowarzyszenia należą m.in.: podejmowanie działań na rzecz integracji środowiska przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji, hurtowego handlu wyrobami przemysłu hutnictwa stali nierdzewnych oraz ich przetwórstwa.

Więcej o SSN: http://www.stalenierdzewne.pl/