ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ 4-7.06.2024!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji patronem branżowym Targów ITM Industry Europe

Podziel się

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zrzesza przedsiębiorców z sektora elektronicznego i telekomunikacyjnego, którzy aktywnie wspierają rozwój technologiczny Mazowsza i całej Polski.

Wśród celów organizacji znajduje się m.in. propagowanie zasad etyki biznesowej, wspieranie kształcenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników branży oraz organizacja kampanii edukacyjnych dotyczących umiejętności cyfrowych.

KIGEiT jest instytucją o profilu szkoleniowo-doradczym, która oferuje szkolenia oraz kompleksowe usługi doradcze dla sektora elektronicznego i telekomunikacyjnego. Izba angażuje się w organizację imprez kooperacyjnych i misji handlowych oraz pomaga w planowaniu i realizacji inwestycji poprzez oferowanie usług eksperckich.

Instytucja pełni również rolę lidera w partnerstwie, które powstało w ramach MSODI. W ramach tego Partnerstwa organizacja koordynuje powstawanie nowych usług, które mają pomóc osobom planującym założenie własnej firmy w zaplanowaniu swojej drogi do sukcesu oraz pomóc istniejącym przedsiębiorstwom w zwiększeniu swoich przewag konkurencyjnych poprzez wprowadzenie nowych produktów, modeli biznesowych i rozwiązań technologicznych.

Więcej informacji:

kigeit.org.pl