ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZĄ EDYCJĘ 3-6.06.2025!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

Łukasiewicz Instytut Metali Nieżelaznych partnerem branżowym ITM Industry Europe

Podziel się

Instytut Metali Nieżelaznych opracowuje dla zmieniającego się w szybkim tempie przemysłu nowoczesne technologie i produkty, koncentrując się na rozwiązaniach przewidzianych do bezpośredniego zastosowania w gospodarce.

Obecnie, Instytut Metali Nieżelaznych jest największą jednostką naukową specjalizującą się w przemyśle metali nieżelaznych w Polsce. Ich działalność jest kompleksowa i obejmuje cały proces produkcji materiałów metalicznych - od przeróbki rud po technologie produkcji nowoczesnych produktów na bazie metali nieżelaznych oraz technologie odzysku metali z odpadów poprodukcyjnych i zużytego sprzętu AGD, elektronicznego i motoryzacyjnego zgodne z normami środowiskowymi.

W ramach swojej działalności, Instytut współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz przemysłowymi. Współpraca ta umożliwia prowadzenie zaawansowanych projektów badawczych oraz wymianę wiedzy i doświadczeń.

Więcej informacji:

www.imn.gliwice.pl