DZIĘKUJEMY! ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ 4-7.06.2024!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG partnerem branżowym Targów ITM Industry Europe

Podziel się

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG należy do Sieci Badawczej Łukasiewicz, która skupia 22 instytuty w 12 miastach w całej Polsce. Łukasiewicz EMAG to instytut specjalizujący się w dziedzinach informatyki stosowanej, informatyki technicznej oraz technologii informacyjnych.

Jednostka skupia się na takich obszarach jak cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja, analiza danych, Internet Rzeczy, cyfrowe usługi publiczne oraz badania laboratoryjne. Celem instytutu jest realizacja zadań wpływających na informatyzację kraju oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego. Jednostka bierze udział w projektach mających na celu tworzenie Krajowego schematu oceny i certyfikacji bezpieczeństwa i prywatności produktów i systemów IT zgodnego z CommonCriteria oraz uruchomienie Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego. Instytut posiada silny potencjał i doświadczenie w dziedzinie przemysłu wydobywczego i energetycznego, co pozwala mu na posiadanie infrastruktury laboratoryjnej i zdolności wdrożeniowych w badaniach urządzeń, systemów i maszyn.

Więcej informacji:

emag.lukasiewicz.gov.pl