ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZĄ EDYCJĘ 3-6.06.2025!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

NOT dołącza do patronów ITM

16.03.2020 12:00:00

Podziel się

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT objęła patronat nad targami ITM Industry Europe. Wsparcie tej instytucji to dla nas ogromne wyróżnienie, które podkreśla wyjątkowość zbliżającego się wielkimi krokami wydarzenia.

Niezmiernie cieszy nas zaufanie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Otrzymany patronat stanowi dla nas potwierdzenie słuszności prowadzonych działań, podnosi także rangę samych targów ITM Industry Europe.

Naczelna Organizacja Techniczna jako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych reprezentuje społeczność techniczną, integruje polskich techników i inżynierów, działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego, współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju.

W jej skład wchodzi:

  • 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych zrzeszających blisko 100 tys. członków
  • 45 Terenowych Jednostek Organizacyjnych (TJO) FSNT-NOT skupiających oddziały Stowarzyszeń NT sfederowanych w NOT.
  • 39 Domów Technika, w tym dwa zbudowane na początku XX wieku ze składek inżynierów (Warszawski Dom Technika – 1905 i Krakowski Dom Technika – 1906)

Więcej o NOT: http://enot.pl/