DZIĘKUJEMY! ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ 4-7.06.2024!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

Oszczędność energii w produkcji połączyła fachowców

29.06.2020 12:00:00

Podziel się

Konferencja Techniczna „Optymalizacja zużycia energii i mediów technicznych w produkcji” zorganizowana przez Axon Media 23 czerwca 2020 r. w Poznaniu pomimo wielu obaw związanych z obecną sytuacją zgromadziła liczne grono specjalistów zainteresowanych tematyką oszczędności energii w zakładach produkcyjnych. Targi ITM INDUSTRY EUROPE były partnerem spotkania.

Na trwającej 7 godzin konferencji zaprezentowane zostały nowinki techniczne, wdrożeniowe case study oraz produkty, które optymalizują i usprawniają pracę zakładów.

W ramach porannego przywitania, znaku rozpoznawczego konferencji organizowanych przez Axon, każdy z 20 ekspertów miał możliwość zaproszenia uczestników na swoje wystąpienie oraz zachęcić do odwiedzin stoiska firmowego w ramach towarzyszącej eventowi wystawie.

Oszczędność, odzysk, efektywność, bezpieczeństwo, niezawodność systemów, ekologia i predykcja (przewidywanie) stanów awaryjnych praktycznie przewijały się w każdej prezentacji.

Uczestnicy dowiedzieli się, że dzięki detekcji ultradźwiękowej a następnie usuwaniu wykrytych tą metodą nieszczelności w układach sprężonego powierza (jak wynika z zaprezentowanych badań blisko 30% powietrza w systemie tracone jest na wyciekach) można ograniczyć roczne koszty zużycia energii wytworzenia nawet o 15%. O tym, że kolor może odgrywać kolosalne znaczenie mówiła prezentacja o zastosowaniu w diagnostyce termowizji.  Każde medium generuje straty w postaci wydzielanego ciepła, co ma dalszy wpływ na prawidłową eksploatację instalacji oraz funkcjonujących w firmie urządzeń. Kamery oraz czujniki termowizyjne pomagają nam znacznie szybciej niż nasze zmysły (wzrok i dotyk) wykrywać i analizować rozkłady ciepła co przekłada się na zapobieganie powstawaniu awarii tym samym kosztownych przestojów.

W ramach kolejnych prezentacji omówiono wykorzystanie (odzysk) ciepła do chłodzenia lub grzania. O tym jak wykorzystać spaliny i parę celem podniesienia efektywności energetycznej procesów oraz być bardziej ekologicznym.

Można było się dowiedzieć również jak przy użyciu odpowiedniej dyszy, sprężarki oraz cieczy skutecznie i efektywnie odkażać lub gasić pomieszczenia. Praktyczna demonstracja pokazała, że mgła z środkiem dezynfekcyjnym przebywa dystans 6 metrów w 15 sekund a z 1 litra płynu można wygenerować 2 miliony kropelek (średnicy 1000 mikronów) co gwarantuje skuteczne i szybkie zabezpieczenie pomieszczeń.

Swoistym podsumowaniem konferencji była prezentacja omawiająca potrzebę przeprowadzania audytów energetycznych, które są wyjściowym elementem do zdobycia „Białego certyfikatu” , dzięki któremu firmy mogą ubiegać się o 40% wsparcie finansowe energooszczędnych inwestycji.

Po części konferencyjnej odbyły się równolegle dwa warsztaty. W trakcie pierwszego z nich omówiono i zaprezentowano tematykę ultradźwiękowej detekcji wycieków sprężonego powietrza. Natomiast w ramach drugiego uczestnicy mogli stworzyć aplikację do monitorowania i efektywnego zarządzania energią.
Uczestnicy konferencji doceniali wysoki poziom merytoryczny prelekcji, interesujący dobór tematów oraz możliwość bezpośrednich rozmów z przedstawicielami firm na stoiskach.

„Zawodowo zajmuję się optymalizacją zużycia mediów w firmie stąd mój udział tutaj. Tematyka idealnie wstrzeliła się w obszar moich zainteresowań oraz codziennych zadań. Nowością dla mnie jest efektywniejsze wykorzystanie urządzeń, którymi już dysponujemy w zakładzie”.  Izabela Makowska – Blum Polska

„Byłem na kilku konferencjach organizowanych przez Axon Media. Dziś poszukuję rozwiązań maksymalizujących zysk przedsiębiorstwa. Dzięki udziałowi w tej konferencji zyskałem wiedzę o nowościach i szczerze mówiąc pojawiło się we mnie kilka refleksji dotyczących optymalizacji istniejącej infrastruktury oraz potrzebie inwestycji w prezentowane tutaj rozwiązania. Nawiązałem kilka interesujących kontaktów z wystawcami wymieniając się jednocześnie na gorąco swoimi pomysłami. W mojej ocenie bardzo owocna konferencja”.   Michał Kowalczyk – Piórex

Atutem wszystkich prezentacji było oparcie ich na realnych przykładach wdrożeń. W trakcie przerw zaproszeni eksperci chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami pomagając tym samym słuchaczom wskazać im możliwości rozwiązania palących ich problemów.

Natomiast partnerzy chwalili profesjonalną organizację konferencji, wnikliwe pytania wskazujące na duże zainteresowanie uczestników oraz podkreślali największe dla nich korzyści, czyli możliwość sondowania rynku pod kątem przydatnych rozwiązań.

„Jestem pod wrażeniem jak organizatorzy zadbali o zabezpieczanie konferencji (przyłbice, maseczki, rękawiczki) jak również odpowiedniej wielkości pomieszczenia gwarantujące bezpieczny dystans i komfort. Zdyscyplinowanie uczestników i dostawanie się do panujących zaleceń stało na bardzo wysokim poziomie. Cieszy spore zainteresowanie uczestników, maksymalnie wypełniona sala co przełożyło się na owocne spotkania oraz kilka rokujących kontaktów”.  Karol Kowalczyk – Festo

Honorowego patronatu konferencji udzieliły: Krajowa Izba Gospodarcza, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd Dozoru Technicznego, Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, Park Technologiczny Interior, Klaster Metalowy Metalika, Poznański Park Naukowo-Technologiczny oraz Związek Przedsiębiorców i Pracowników Wielkopolski.

Każdy uczestnik konferencji otrzymał bezpłatne zaproszenie na listopadowe targi ITM INDUSTRY EUROPE.

Źródło: AXON MEDIA