DZIĘKUJEMY! ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ 4-7.06.2024!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

Pierwsza Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości zostanie powołana na MTP!

Podziel się

To właśnie na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, już 21 września poznamy członków pierwszej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości. W spotkaniu zaplanowano udział wicepremier i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz. Miejsce tego wyjątkowego wydarzenia nie jest bez znaczenia. To tutaj, w Poznaniu od lat organizowane są największe w tej części Europy targi przemysłowe ITM INDUSTRY EUROPE.

Regionalne zespoły złożone z przedsiębiorców, naukowców i samorządowców, zajmujące się rozwojem przemysłu 4.0 docelowo powstaną w całej Polsce. Ich rolą będzie opiniowanie programów wsparcia transformacji cyfrowej i promowanie nowoczesnych, biznesowych rozwiązań.

Pierwsza grupa zostanie powołana już 21 września w Wielkopolsce, po inauguracji swojej działalności wybierze prezydium i przyjmie plan prac. Spotkanie, które odbędzie się w Poznaniu, na terenie MTP będzie też doskonałą zapowiedzią odbywających się od 3 do 6 listopada targów ITM INDUSTRY EUROPE. Wydarzeniu po raz pierwszy towarzyszy Kongres Industry Next. The New Reality. Przedsięwzięcie promujące globalny rozwój przemysłu 4.0 zainicjowane przez Grupę MTP powstaje przy merytorycznym wsparciu Ministerstwa Rozwoju.  

W skład Wielkopolskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości wejdą przedsiębiorcy, naukowcy i samorządowcy, którzy dobrze znają lokalny rynek i sytuację firm.

– Zależy nam na tym, żeby Rady wspierały Platformę swoim spojrzeniem z perspektywy danego regionu. Będziemy do nich zapraszali m.in. przedstawicieli organizacji zrzeszających biznes, takich jak klastry i izbyZadaniem PPPnakierowanym na unowocześnianie i rozwój polskiego przemysłu, jest pozyskiwanie precyzyjnych informacji z rynku oraz przekształcanie ich w użyteczną wiedzę. Ona z kolei posłuży m.in. właściwemu tworzeniu i wykorzystywaniu instrumentów finansowego wsparcia transformacji cyfrowej – wyjaśnia prezes Platformy Przemysłu Przyszłości.

Andrzej Soldaty zapowiada, że w październiku zostanie powołana druga Regionalna Rada, tym razem na Podlasiu. Trwają też przygotowania do utworzenia podobnych grup na Śląsku i Pomorzu. Jak uzupełnia Paweł Nowak, który w PPP koordynuje powstawanie ciał doradczych, skupiając autorytety regionalne, Rady pomogą wyznaczać kierunki dla lokalnych działań, a także precyzyjnie wskazywać potencjał i potrzeby przedsiębiorców. Dzięki ekspertom proces kształtowania polityki innowacyjnej oprzemy o doświadczenia firm działających na rynku – uzasadnia członek zarządu Platformy.

Zadania Regionalnych Rad

Fora złożone ze specjalistów powstaną we wszystkich województwach. Regionalne Rady będą prowadziły przedsięwzięcia promujące rozwiązania z zakresu przemysłu 4.0, zajmą się również opiniowaniem programów wsparcia transformacji cyfrowej. Przedsiębiorcy zyskają łatwiejszy dostęp do praktyków i naukowców z doświadczeniem we wdrażaniu nowych technologii oraz do warsztatów i szkoleń. Eksperci pomogą im w opracowywaniu strategii transformacji cyfrowej dopasowanych do sytuacji konkretnych podmiotów.

Program Polski Przemysł Przyszłości

Regionalne fora są realizacją programu Polski Przemysł Przyszłości rozwijającego ekosystem przemysłu 4.0. Poza wojewódzkimi zespołami w programie działają organizacje, które dysponują wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami biznesowymi oraz instytucje takie jak PARP czy NCBR, przygotowujące finansowanie dla firm unowocześniających swoje procesy i produkty. Przedsiębiorcy dołączą też do grup badawczych, przez co pomogą w gromadzeniu aktualnych danych o stanie przemysłu 4.0 w Polsce.

Źródło: Platforma Przemysłu Przyszłości

https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/