ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ 4-7.06.2024!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

Platforma Przemysłu Przyszłości patronem branżowym ITM Industry Europe

Podziel się

Przedstawiamy kolejnego patrona branżowego nadchodzącej edycji Targów ITM Industry Europe!

Celem działania Platformy Przemysłu Przyszłości jest zwiększenie konkurencyjności i kompetencji polskich przedsiębiorstw poprzez wspieranie ich transformacji w kierunku przemysłu 4.0. Inicjatywa ta skupia się na wspieraniu procesów transformacji cyfrowej, wprowadzaniu nowoczesnych modeli biznesowych oraz wdrażaniu cyfrowych produktów i usług. Głównym celem inicjatywy jest również wzmacnianie kompetencji kadr dla przemysłu przyszłości poprzez programy szkoleń i innowacyjnych sposobów demonstracji rozwiązań.
Platforma działa na rzecz wzmacniania ekosystemu biznesowego, poprzez tworzenie mechanizmów współpracy, dzielenia się wiedzą oraz budowania zaufania w relacjach między podmiotami rynkowymi zaangażowanymi w proces transformacji cyfrowej. Aktywność i wsparcie skierowane jest do polskich przedsiębiorców, jednostek zarządzających klastrami innowacyjnymi, podmiotów działających na rzecz innowacyjnej gospodarki oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Wszystkie działania mają na celu angażowanie firm w sieciową współpracę i współtworzenie nowych wartości.

Już dzisiaj zapraszamy na panele dyskusyjne organizowane przez Platformę Przemysłu Przyszłości, które odbędą się 30 maja 2023 podczas Targów ITM Industry Europe.

Więcej informacji o panelach:

mtp-link.pl/uiwfs

 

Więcej informacji o Platformie Przemysłu Przyszłości:

przemyslprzyszlosci.gov.pl