ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZĄ EDYCJĘ 3-6.06.2025!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii patronem branżowym ITM Industry Europe

Podziel się

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii skupia innowacyjne przedsiębiorstwa niezależnie od przedmiotu ich działania. Jej celem jest pobudzenie rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy oraz świadczenie wszechstronnej pomocy dla Członków Izby w osiąganiu sukcesu komercyjnego ich innowacyjnych projektów w obszarze zaawansowanych technologii.

Izba realizuje swoje cele poprzez szereg działań, m.in. takich jak:

  • podejmowanie działań w celu zmiany prawa, tak aby sprzyjało ono rozwojowi przedsiębiorców działających w dziedzinie zaawansowanych technologii oraz współpraca z organami administracji państwowej w tym zakresie,
  • wspieranie innowacyjnych inicjatyw Członków poprzez pozyskiwanie finansowania zewnętrznego, takiego jak środki z budżetu państwa czy funduszy UE, w celu sfinansowania ich działalności badawczej, wytwórczej i usługowej w zakresie zaawansowanych technologii,
  • ułatwianie Członkom dostępu do informacji i doradztwa, w tym opracowywanie ekspertyz, studiów i analiz dotyczących rozwoju przedsiębiorczości zaawansowanych technologii,
  • prowadzenie działań szkoleniowych i wydawniczych.

 

Więcej informacji:

www.iztech.pl