ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZĄ EDYCJĘ 3-6.06.2025!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

“(R)ewolucja przemysłowa”, czyli praktycznie o procesie robotyzacji i transformacji digitalnej

Podziel się

Zapraszamy na trzecią edycję Konferencji DBR77 w całości poświęconą procesowi robotyzacji i digitalizacji w Polsce – “(R)ewolucja przemysłowa”, czyli praktycznie o procesie robotyzacji i transformacji digitalnej. Targi ITM INDUSTRY EUROPE są partnerem wydarzenia, które odbędzie się 12-13 marca 2024 r.

W ciągu dwóch dni (13-14 marca 2024 r.) spotkają się najważniejsi przedstawiciele świata polskiej i międzynarodowej robotyzacji i transformacji cyfrowej, aby podzielić się swoją wiedzą na temat istniejącej i dostępnej technologii w tych obszarach wraz z praktycznymi sposobami jej wdrożenia. Konferencja skierowana jest do wszystkich, którzy dostrzegają konieczność robotyzacji, automatyzacji lub cyfryzacji swojego zakładu, szukają wskazówek, pomocy lub inspiracji w jaki sposób rozpocząć ten proces. Do Prezesów, Dyrektorów, Kierowników zakładów, szefów produkcji, do działów innowacji, rozwoju oraz technologii.  Konferencja nie będzie jedynie wymianą doświadczeń między ekspertami. Równolegle do paneli odbędą się warsztaty, podczas których uczestnicy otrzymają praktyczne narzędzia, gotowe do wykorzystania w swoich organizacjach. 

Cała konferencja odbywa się w formule online i jest bezpłatna dla uczestników.  

Czego mogą się spodziewać uczestnicy konferencji? 

Przede wszystkim ogromnej dawki praktycznej wiedzy oraz wskazania konkretnych metod i narzędzi służących do wprowadzenia firmy na drogę digitalnego rozwoju.

Krótki opis wydarzenia

Konferencja składa się z 10 modułów tematycznych: 

  1. Przemysłowe perspektywy: kulisy rozwoju robotyki oczami liderów rynku
  2. Kapitał na innowacje: modele finansowania w erze robotyzacji
  3. Transformacja produkcji z perspektywy integratora: problemy i rozwiązania
  4. Robotyzacja i digitalizacja – czy to się opłaca? Analiza przypadku.
  5. Best global practices in robotics
  6. Droga rozwoju cyfrowego: nowa ścieżka sukcesu
  7. Analiza przypadku: wdrożenia transformacji cyfrowej
  8. Intralogistyka jako motor transformacji digitalnej
  9. Warsztat: Jak zbudować bliźniaka cyfrowego? Symulacje i algorytmy.
  10. AI with human face

 

Wśród nich są praktyczne warsztaty, podczas których uczestnicy zapoznają się z narzędziami związanymi z oceną efektów operacyjnych i finansowych inwestycji w robotyzację i digitalizację, a także zapoznamy uczestników z działaniem bliźniaka cyfrowego poprzez samodzielne budowanie go podczas naszych warsztatów. Przedstawimy więc także możliwości Studia 3D znajdującego się na Platformie Robotów DBR77 w zakresie obsługi jej funkcjonalności.

 

Konferencja w liczbach:

10 modułów tematycznych, 2 warsztaty, 50 prelegentów, 2 panele anglojęzyczne

 

Raporty branżowe

Podczas konferencji przedstawimy Raport stanu robotyzacji w Polsce, który powstał we współpracy z Santander Bank Polska, a także wyniki autorskiego raportu ze stanu digitalizacji polskich firm poprzez prezentację wniosków z przeprowadzonych transformacji.

Przygotowane przez zespół DBR77 oraz partnerów raporty przedstawiają więc szerokie spektrum tematów mających wpływ na decyzje firm produkcyjnych w zakresie robotyzacji i cyfryzacji zarówno dziś, jak i w przyszłości.

Na jakie potrzeby wydarzenie jest odpowiedzią?

Głównym problemem dla małych i średnich przedsiębiorstw w planowaniu robotyzacji jest brak wiedzy, wysoka bariera wejścia i brak łatwych w użyciu narzędzi. W Polsce widać to szczególnie mocno. Raporty wskazują, że w zakresie automatyzacji produkcji Polska osiąga wyniki poniżej średniej. Innowacyjność, polegająca na zastępowaniu pracy ludzi procesami technologicznymi – czyli robotami, oceniano na podstawie użycia infrastruktury informatycznej, wydatków przeznaczonych na badania i rozwój czy cyfryzację prowadzonego modelu biznesowego. Polska stoi daleko w tyle za większością krajów europejskich. 

Moduły Konferencji:

Dzień 1: Robotyzacja i automatyzacja

- Rozpoczynamy dyskusją o stanie robotyzacji w Polsce i perspektywach rozwoju.

- Następnie przechodzimy do paneli dyskusyjnych dotyczących doświadczeń sprzedaży robotów, tendencji na rynku, wyzwań integracji, a także przeszkód dla masowej robotyzacji.

- Popołudniowe sesje skupią się na finansowaniu innowacji w erze robotyzacji, z uwzględnieniem inflacji, nowych produktów finansowych, wsparcia rządowego i grantów.

- Kończymy pierwszy dzień panelem w języku angielskim omawiającym najlepsze globalne praktyki w robotyce.

Dzień 2: Transformacja digitalna produkcji

- Drugi dzień otwieramy raportem o transformacji digitalnej firm produkcyjnych.

- Będą sesje na temat roli Drogi Rozwoju Digitalnego (DRD) w strategii przedsiębiorstwa, korzyści z wdrożenia transformacji cyfrowej oraz przyszłości sztucznej inteligencji w biznesie.

- Dyskutowane będą również case studies transformacji cyfrowej, z naciskiem na wnioski i doświadczenia.

- Ostatni panel, prowadzony w języku angielskim, skupi się na AI prezentowanej w kontekście ludzkim.

Link do wydarzenia -> https://konferencja.dbr77.com/ 

Link do rejestracji -> https://konferencja.dbr77.com/registration

Link do agendy -> https://konferencja.dbr77.com/agenda 

Organizator

Spółka technologiczna DBR77 Robotics została założona przez dr Piotra Wiśniewskiego. Jej głównym spektrum jest działalność na rynku dostawy robotów przemysłowych. Efektem prac spółki jest pierwsza na świecie Platforma Robotów DBR77. W praktyce to platforma, która w nowatorski sposób masowo łączy przedsiębiorstwa produkcyjne z firmami integratorskimi i dostawcami zrobotyzowanych rozwiązań systemowych. Całość odbywa się całkowicie zdalnie w autorskim wirtualnym środowisku 3D, które umożliwia stworzenie stanowiska pracy, opisanie problemu i dobranie dedykowanego rozwiązania.  

Inne rozwiązania firmy to m.in. opracowany w ramach projektu badawczego Bliźniak Cyfrowy z algorytmami AI, służący optymalizacji procesów produkcyjnych. Głównym celem jest pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom w procesie robotyzacji, automatyzacji i cyfryzacji, więc firma przeprowadza także audyt miejsca, w którym znajduje się podmiot oraz przygotowuje plan transformacji digitalnej w postaci mapy drogowej cyfryzacji (wg autorskiej metodologii DRD: Droga Rozwoju Digitalnego). 

Materiały z poprzednich edycji konferencji są dostępne na stronie:

 https://dbr77.com/konferencja-materialy/ Osoba do kontaktu:

 

Katarzyna Szwarocka

Chief Marketing Officer | R&D Specialist   

katarzyna.szwarocka@dbr77.com

+48 605 440 197