DZIĘKUJEMY! ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ 4-7.06.2024!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

RAPORT: Automatyka i robotyka przemysłowa

Podziel się

W 2021 roku zainstalowano w Polsce od 3 300 do 3 500 różnych robotów przemysłowych i Polska była jednym z 15 krajów o największym procentowym wzroście ich liczby. Równocześnie wskaźnik robotyzacji polskiego przemysłu jest ciągle o rząd wielkości mniejszy od innych krajów rozwiniętych. - Takie m.in. wnioski płyną z raportu przygotowanego przez Instytut Sobieskiego. To pierwszy dokument w Polsce pokazujący sprzedaż robotów w podziale na producentów oraz pierwsza głębsza analiza firm stricte z branży automatyki i robotyki. Partnerami raportu są także partnerzy branżowi targów ITM INDUSTRY EUROPE: Platforma Przemysłu Przyszłości oraz Forum Automatyki i Robotyki Polskiej.


Niniejszy raport to spojrzenie na rynek automatyki i robotyki przemysłowej w Polsce z kilku perspektyw. Przede wszystkim polskich firm działających w tej branży - integratorów [producentów] rozwiązań w oparciu o automaty i roboty, dostawców oraz dystrybutorów technologii. To także zbiór informacji o tych firmach oraz
wielkości sprzedaży za 2021 rok.
Celem raportu było również pokazanie podziału polskiego rynku robotów przemysłowych między głównych światowych producentów.  To pierwszy raport w Polsce pokazujący sprzedaż robotów w podziale na producentów oraz pierwsza głębsza analiza firm stricte z branży automatyki i robotyki.
Raport wpisuje się w serię raportów o polskim rynku nowoczesnych technologii, i ma na celu zwracać uwagę polskim decydentom politycznym i ekonomicznym, że jeśli Polska ma dołączyć do grona najbogatszych państw, musi mieć na swoim terenie zarządy i centra badawcze najbardziej innowacyjnych firm, które tworzą produkty i rozwiązania kupowane przez klientów na całym świecie. Musi się także automatyzować i robotyzować, co
jest fundamentem nowoczesnego przemysłu.


Zebrane dane w trakcie przygotowania raportu o polskim rynku automatyki i robotyki przemysłowej pozwalają na postawienie następujących tez:
1. W 2021 roku zainstalowano w Polsce od 3 300 do 3 500 różnych robotów przemysłowych i Polska była jednym z 15 krajów o największym procentowym wzroście ich liczby. Równocześnie wskaźnik robotyzacji polskiego przemysłu jest ciągle o rząd wielkości mniejszy od innych krajów rozwiniętych.
2. Polskie firmy z branży automatyki i robotyki przemysłowej zajmują się przede wszystkim integracją rozwiązań technologii automatyki i robotyki pochodzących z innych krajów. Nie mamy żadnej dużej polskiej firmy produkującej roboty.
3. Siłą i szansą polskiej gospodarki są inżynieryjne firmy integrujące i wdrażające różne rozwiązania automatyki i robotyki przemysłowej, których ekspertyza i doświadczenie często bardziej cenione są za granicą niż w kraju. Działania państwa powinny wspierać rozwój i potencjał firm integratorskich.
4. Instytut Sobieskiego zidentyfikował 210 firm działających na polskim rynku automatyki i robotyki przemysłowej, które generują łącznie roczne przychody ze sprzedaży przekraczające 9 miliardów PLN.
5. Stopień zrzeszenia polskiej branży automatyki i robotyki przemysłowej jest relatywnie niski, co przekłada się na trudność pozyskiwania danych dotyczących polskiego rynku. Może on wynikać z niskiegospołecznego zaufania Polaków. Cieszy fakt, że w ankiecie Instytutu Sobieskiego wzięły udział największe polskie firmy, z stabilną pozycją rynkową.
6. W pierwszej ankiecie Instytutu Sobieskiego na temat rynku automatyki i robotyki przemysłowej udział wzięło 25 firm, które w roku 2021 osiągnęły łączny przychód w wysokości 1 049 mln PLN, z czego 25% sprzedaży stanowił eksport, co dało wartość w kwocie 244 mln PLN.
7. Zdecydowana większość firm biorących udział w ankiecie stwierdziła, że przychody ich firm będą większe w 2022 niż w 2021 roku, chociaż równocześnie tylko połowa ankietowanych firm podała, że rynek na którym działają wzrósł w roku 2022. Może to oznaczać, że turbulencje spowodowane zerwanymi łańcuchami dostaw w wyniku pandemii i wojny zahamowały dynamikę rozwoju rynku robotyzacji w Polsce.

Źródło:  Instytut Sobieskiego
Autor raportu: Bartłomiej Michałowski

>>POBIERZ RAPORT