ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ 4-7.06.2024!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

Raport: Przemysł 4.0 w Polsce – rewolucja czy ewolucja?

30.04.2020 12:00:00

Podziel się

Opracowano pierwszą edycję badania Deloitte o skali i poziomie Przemysłu 4.0 w Polsce. Jaką perspektywę przybierają polskie przedsiębiorstwa i na jakim etapie rozwoju się znajdują?

Integracja inteligentnych, usieciowionych i autonomicznych technologii cyfrowych i fizycznych (takich jak internet rzeczy, robotyka, pojazdy autonomiczne, druk 3D, itd.) w erze zwanej Przemysłem 4.0 stwarza nowe możliwości w zakresie innowacji i rozwoju działalności biznesowej, procesów i produkcji.

Postęp technologii cyfrowej i jej wpływ na każdą dziedzinę życia, w tym na industrializację, odbywa się nieustająco w globalnej skali. Coraz bardziej i szybciej komplikują się sieci połączeń między takimi najnowszymi zdobyczami współczesności, jak internet rzeczy, sztuczna inteligencja czy rozszerzona rzeczywistość. Przedsiębiorstwa mają do dyspozycji ogromne bazy danych. Konsumenci wymagają od nich szybkości, jakości, dopasowania i personalizacji na skalę, jakiej jeszcze nie doświadczaliśmy. Środowisko natomiast dopomina się wielkiej troski, dbałości o materiały, przemyślanych procesów produkcyjnych w duchu gospodarki o obiegu zamkniętym. Wszystko to tworzy napięcia, natłok informacji, wywołuje poczucie zagubienia, ale też wzbudza podziw dla możliwości i daje nadzieję na efektywną integrację poszczególnych elementów.

Jak polskie organizacje planują inwestować w transformację cyfrową? Gdzie i jak mają zamiar wykorzystywać innowacyjne technologie? I jakie są główne wyzwania stojące przed firmami, które chcą przekształcić się w prawdziwie cyfrowe przedsiębiorstwa? To pytania, jakie postawiliśmy uczestnikom naszego badania. Wyniki pokazują, że kadra kierownicza zasiadająca u sterów polskich przedsiębiorstw jest świadoma możliwości, jakie stwarza czwarta rewolucja przemysłowa i planuje intensywne inwestycje w sferze przekształceń cyfrowych. Jednocześnie jednak menedżerowie nie są do końca pewni, jak skorzystać z tych okazji, a niekonsekwencje strategiczne i operacyjne grożą zahamowaniem tych wysiłków.

– Zapraszamy Państwa do lektury raportu powstałego na podstawie wyników polskiej edycji badania na temat Przemysłu 4.0. Zakładamy, że będzie on źródłem wartościowych danych i motywacją do tego, by zdobywać środki na innowacje, edukować specjalistów, otworzyć się na stymulujące wpływy i zwyczajnie nie bać się radykalnej zmiany oraz oprzeć się na jej pozytywnej stronie. Dzięki temu powstaną w Polsce silne przedsiębiorstwa przyszłości zachęca do lektury Paweł Filipowicz, Partner Lider praktyki SAP w Polsce i Europie Środkowej, Deloitte.

Badanie Przemysł 4.0 w Polsce zostało przeprowadzone w okresie od 4 grudnia 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku.

>>POBIERZ RAPORT

Źródło: Deloitte