ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZĄ EDYCJĘ 3-6.06.2025!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

Ślad węglowy w przedsiębiorstwach produkcyjnych - warsztaty

Podziel się

W przedsiębiorstwach produkcyjnych ślad węglowy powstaje bezpośrednio w działalności wytwórczej przedsiębiorstwa, ale też w procesach poprzedzających wytwarzanie produktów oraz w procesach wprowadzania produktów na rynek. Jak obliczać ślad węglowy i jak nim zarządzać dla spełnienia wymagań regulacyjnych i zwiększenia konkurencyjności? Na to pytanie będzie można uzyskać odpowiedzi podczas warsztatów odbywających się w trakcie targów ITM Industry Europe w Poznaniu.

Obliczanie, raportowanie i redukowanie śladu węglowego w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Ślad węglowy to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez dana osobę, organizację, wydarzenie lub produkt.

W przedsiębiorstwach produkcyjnych ślad węglowy powstaje bezpośrednio w działalności wytwórczej przedsiębiorstwa, ale też w procesach poprzedzających wytwarzanie produktów oraz w procesach wprowadzania produktów na rynek.

Obecnie obowiązujące nowe regulacje wymagają od przedsiębiorców raportowania poziomu śladu węglowego.

Parametr ten staje się również istotnym wyróżnikiem przy wyborze partnerów do współpracy w łańcuchach wartości.

Przedsiębiorcy stają przed wyzwaniem: jak obliczać ślad węglowy i jak nim zarządzać dla spełnienia wymagań regulacyjnych i zwiększenia konkurencyjności.

Na to pytanie uzyskają Państwo praktyczną wiedzę podczas warsztatów odbywających się podczas Targów ITM Industry Europe w Poznaniu.

Warsztaty dotyczące obliczania, raportowania i redukowania śladu węglowego organizowane są przez Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej we współpracy z Grupą MTP.

Miejsce: MTP, Pawilon nr 7, Antresola

Termin: 5 czerwca 2024, godz.  11.30 - 14.30.

Program warsztatów:

Część pierwsza w godzinach 11.30-12.20

Omówienie aktualnych wymagań dotyczących przedsiębiorców w zakresie raportowania śladu węglowego – spotkanie z ekspertem Krajowej Agencji Poszanowania Energii https://kape.gov.pl

Przerwa kawowa i wymiana doświadczeń
Część druga w godzinach: 12.45- 14.15 

Równocześnie prowadzone w kilku salach prezentacje dedykowanych narzędzi /platform do obliczania, śledzenia i zarządzania śladem węglowym oferowanych przez dostawców specjalizujących się w tej tematyce. Poszczególne prezentacje będą miały charakter interaktywny, z udziałem niewielkich grup uczestników.

Celem warsztatów jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy w przedmiotowej tematyce umożliwiającej im inicjowanie i prowadzenie określonych przedsięwzięć w macierzystych firmach.

Udział w tej części potwierdziły już firmy:

Uczestnicy warsztatów otrzymają stosowne zaświadczenia wystawione przez Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej.

W ramach rejestracji na warsztaty  uczestnicy otrzymują bilet na Targi.

Liczba miejsc ograniczona!