ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ 4-7.06.2024!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich patronem ITM Industry Europe

Podziel się

Do grona patronów ITM Industry Europe dołącza Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), które jest organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą ok. 10.000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych.

Stowarzyszenie ma na celu promowanie nauki, techniki oraz gospodarki, w tym działań implementacyjnych. Stawia sobie za zadanie podniesienie kwalifikacji zawodowych inżynierów i techników, wspieranie zatrudnienia, pomaganie w reorientacji zawodowej oraz udzielanie pomocy w poszukiwaniu pracy. Ponadto organizacja dąży do stworzenia platformy wymiany informacji w zakresie nauki, techniki oraz tematów związanych z gospodarką i społeczeństwem. W ramach swojej działalności stowarzyszenie zwraca również szczególną uwagę na przestrzeganie etyki zawodowej przez inżynierów i techników.

Więcej informacji:

www.simp.pl