DZIĘKUJEMY! ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ 4-7.06.2024!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich patronem ITM Industry Europe

Podziel się

STOP to organizacja zrzeszająca specjalistów z branży odlewniczej. Jej celem jest wspieranie rozwoju tej gałęzi przemysłu w Polsce poprzez promowanie wiedzy technicznej oraz umożliwienie wymiany doświadczeń i kontaktów między przedstawicielami tej branży.

Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich działa na wielu płaszczyznach, między innymi poprzez organizację konferencji, seminariów, szkoleń i warsztatów dla członków organizacji. Stowarzyszenie jest również aktywne na polu naukowym, publikując artykuły i raporty dotyczące najnowszych osiągnięć technologicznych w dziedzinie odlewnictwa. STOP działa również na rzecz popularyzacji wiedzy na temat przemysłu odlewniczego w Polsce, m.in. poprzez udział w programach edukacyjnych skierowanych do młodzieży.

Jednym z głównych celów Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich jest również reprezentowanie interesów polskiej branży odlewniczej na forum międzynarodowym. Organizacja uczestniczy w licznych projektach europejskich i międzynarodowych, co umożliwia nawiązanie kontaktów z przedstawicielami innych krajów oraz umożliwia wymianę wiedzy i doświadczeń.

Współpraca ze środowiskiem naukowym, biznesem oraz administracją państwową umożliwia STOP wpływanie na rozwój branży odlewniczej w Polsce oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy jakości produkcji odlewów. Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich stanowi zatem ważny element polskiego przemysłu odlewniczego, działający na rzecz jego rozwoju i modernizacji.

Już teraz zapraszamy do odwiedzenia Parku Tematycznego ODLEWNICTWO organizowanego przez Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich podczas tegorocznej edycji ITM Industry Europe.

Więcej informacji:

stowarzyszenie-stop.pl