DZIĘKUJEMY! ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ 4-7.06.2024!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

The Manufacturing Technology Insights - nowy partner medialny!

Podziel się

Magazyn Manufacturing Technology Insights właśnie dołączył do partnerów medialnych ITM. Manufacturing Technology Insights koncentruje się na rosnących trendach, wymaganiach konsumentów i kilku rozwiązaniach technologicznych, które dramatycznie wpływają na arenę produkcyjną.

Manufacturing Technology Insights pomaga kluczowym decydentom, w tym dyrektorom ds. produkcji i kierownikom ds. zapasów, zrozumieć szybko zmieniający się krajobraz, w którym roboty stają się coraz bardziej wyrafinowane i biegle wykonują złożone zadania. Manufacturing Technology Insights zwiększa widoczność organizacji i doradza firmom w zakresie narzędzi łączności, które mogą zapewnić wgląd w poziomy produkcji, dostępność zapasów i zdolności produkcyjnych, poziomy jakości i status zamówień od wszystkich dostawców.

Więcej: https://www.manufacturingtechnologyinsights.com/https://www.manufacturingtechnologyinsights.com/