DZIĘKUJEMY! ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ 4-7.06.2024!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

Tomasz Kobierski nowym Prezesem Rady PIPT!

26.06.2020 12:00:00

Podziel się

Z dniem 25 czerwca 2020 roku Tomasz Kobierski, prezes zarządu Grupy MTP objął prestiżowe stanowisko Prezesa Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIPT dokonało wyborów uzupełniających do Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego, najważniejszego organu decyzyjnego pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. W wyniku wyborów, do składu Rady PIPT dołączyli Tomasz Kobierski, prezes zarządu Grupy MTP oraz Paweł Orłowski, wiceprezes Międzynarodowych Targów Gdańskich. Rada PIPT na posiedzeniu w tym samym dniu, wybrała jednogłośnie Tomasza Kobierskiego na funkcję Prezesa Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

To zaszczyt i odpowiedzialność stać na czele Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Przed nami czas nowych wyzwań i wytężonej pracy na rzecz polskich przedsiębiorców, ponieważ branża targowa jest kluczem do odbudowy światowej gospodarki. Wracamy do gry z ogromną motywacją i nowymi pomysłami – podkreśla Tomasz Kobierski.