ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZĄ EDYCJĘ 3-6.06.2025!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

ITM_TALKS

Podziel się

ITM_talks to cykl branżowych spotkań online organizowany przez zespół targów ITM Industry Europe i Modernlog.

Rozmowy, prowadzone z nowoczesnego studia Grupy MTP, są transmitowane na żywo poprzez specjalnie dostosowaną do tego platformę. Do udziału zapraszamy liderów przemysłu, biznesu i nauki. W ramach ITM_talks poruszamy najgorętsze tematy w branży. Głównym partnerem projektu jest Politechnika Poznańska.

ZA NAMI: 

ODCINEK VI 

TEMAT: When the sky is not the limit. Perspektywy rozwoju przemysłu kosmicznego w Polsce
DATA: 12 STYCZNIA 2022, GODZ. 11.00

PRELEGENCI:

Dr Aleksandra Bukała, Dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej w Polskiej Agencji Kosmicznej

 

Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej. Dr Bukała ma ponad 15 lat doświadczenia w branży wysokich technologii, w tym ponad 10 lat na stanowiskach kierowniczych. Pracowała w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów (PIAP) zajmując się problemami robotów mobilnych na rzecz bezpieczeństwa i obronności. Potem, przez 8 lat pełniła funkcję Dyrektor Generalnej dwóch wiodących spółek kosmicznych w Polsce w ciekawym okresie narodzin przemysłowego sektora kosmicznego w naszym kraju. Przez 4,5 roku, do czasu przejścia do POLSA, zasiadała w Zarządzie Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. Od wielu lat działa, jako ekspert dla Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Obrony, NATO i NCBiR. Prywatnie, matka dorosłego syna oraz zapalona żeglarka.

 

 

Łukasz Wilczyński, Prezes Zarządu Planet Partners

 

Ekspert w zakresie nowoczesnej komunikacji i prezes zarządu firmy Planet Partners, która od ponad 15 lat specjalizuje się w doradztwie wizerunkowym podmiotom z obszaru innowacji i technologii (w tym z sektora kosmicznego i robotycznego). Założyciel Europejskiej Fundacji Kosmicznej i pomysłodawca projektu European Rover Challenge (jednych z największych na świecie międzynarodowych zawodów robotyczno-kosmicznych). Komentator i ekspert ds. sektora kosmicznego. Wykładowca m.in. na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej. Prelegent na konferencjach m.in. TEDx oraz IAC. Obecnie w trakcie przygotowania rozprawy doktorskiej na temat komunikacji sektora kosmicznego.

 

 

 

Marcin Wygachiewicz, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego

 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego (Polish Space Professionals Association – PSPA). Kierownik projektów R&D obejmujących projektowanie mechanizmów do zastosowań kosmicznych w firmie SENER Sp. z o.o. Z SENER związany od 2015 roku. Wcześniej pracował jako YGT w Sekcji Mechanizmów w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESTEC, Niderlandy). Head of Jury European Rover Challenge. Ukończył automatykę i robotykę na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej oraz przetwarzanie sygnałów cyfrowych i obrazów w Cranfield University.

 

 

 

MODERATOR CYKLU: 

dr inż. Krzysztof Walas z Instytutu Robotyki i Inteligencji Maszynowej Politechniki Poznańskiej

Jest absolwentem kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2012 w dyscyplinie Automatyka i Robotyka, specjalność Robotyka. Od 2007 roku jest pracownikiem naukowym Politechniki Poznańskiej.
Jego zainteresowania naukowe to roboty krocząca oraz percepcja otoczenia robotów pozwalająca na interakcję z otoczeniem w oparciu o prawa fizyki – rozpoznawanie materiałów oraz modelowanie ich właściwości Z chęcią angażuje się w konferencje naukowe i spotkania międzynarodowych kół naukowych. Jest m.in.: narodowym koordynatorem euRobotics Week oraz uczestnikiem dwóch grup tematycznych w ramach euRobotics. Od roku 2016 aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz rozwoju i propagowania idei Przemysłu Przyszłości w Polsce.

 

 

PARTNERZY MERYTORYCZNI

Zobacz nagranie:

ODCINEK V 

TEMAT: Innowacje w logistyce - automatyzacja i robotyzacja magazynów
DATA: 8 CZERWCA 2021, GODZ. 11.00

PRELEGENCI:

Przemysław Degórski, Dyrektor Rozwoju, WObit

 

Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej kierunku informatyka, trenerskich studiów na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych ze strategii sprzedaży w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Ma wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu nowych projektów oraz rozwijaniu sprzedaży i procesów produkcyjnych w firmie WObit. Autor wielu artykułów w prasie branżowej poświęconych technice pomiarowej i robotyzacji, a także pomysłodawca szeregu rozwiązań mechatronicznych funkcjonujących w przemyśle. Jest odpowiedzialny za określanie strategii i kierunku rozwoju firmy.
Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się zarówno z przedsiębiorcami podczas licznych konferencji i seminariów, jak i studentami w trakcie wykładów menedżerskich oraz związanych z technologią szkoleń czy warsztatów, a także uczniami szkoły średniej prowadząc zajęcia z mechatroniki. Biegle posługuje się językiem angielskim.

 

 

Wiktor Żuchowski, Starszy Specjalista ds. Rozwoju Logistyki, Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania

 

 

Ekspert w zakresie logistyki, głównie w zakresie gospodarki magazynowej w Instytucie Logistyki i Magazynowania oraz wykładowca w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Wieloletnie doświadczenie w konsultingu logistycznym - project manager lub wykonawca wielu projektów dotyczących głównie usprawniania procesów magazynowania oraz koncepcji dotyczących budowy - rozbudowy magazynów, centrów dystrybucji. Tytuł doktora w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości. Autor lub współautor artykułów naukowych i specjalistycznych w zakresie logistyki. Zakres zainteresowań to poza magazynowaniem, zrównoważona logistyka oraz logistyka miejska.

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. inż. Paweł Pawlewski, Wydział Inżynierii Zarządzania, Instytut Logistyki, Politechnika Poznańska

 

Jest Profesorem Politechniki Poznańskiej - doktor hab. nauk technicznych (2013) budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria produkcji. Jego aktualne zainteresowania obejmują: modelowanie, symulacja i optymalizacja procesów wytwarzania. Jest autorem lub współautorem ponad 130 artykułów naukowych, w tym książki „Reengineering”. W latach 1994-2008 w firmie vMACH Engineering zarządzał zespołem tworzącym oprogramowanie do projektowania konstrukcji mechanicznych wdrożonych w min. VW-Wolsburg, VW-Shanghai, Audi-Ingolstadt, Seat-Barcelona, Porsche-Stuttgart, BMW–Munchen. W latach 2009-2011 współpracował z AMC Polska w zakresie symulacji i optymalizacji procesów z wykorzystaniem Witness. Od  2011 kierownik Ośrodka Symulacji i Optymalizacji Procesów Logistycznych i Produkcyjnych na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Inicjator wprowadzenia na rynek Polski oprogramowania FlexSim. Od 2011 – partner FlexSim Software Products Inc. (USA). Autor programu Lean/3D do projektowania intralogistyki i systemów produkcyjnych -  LogABS. Od 2017 roku członek zarządu Atres Intralogistics sp. z o.o. Od 2020 roku aktywnie uczestniczy w działaniach HPC4Poland Digital Twin węzła innowacji cyfrowych DIH.

Zobacz nagranie:

PARTNERZY MERYTORYCZNI

 

ODCINEK IV 

TEMAT: Potencjał druku 3D w przemyśle 4.0 
DATA: 23 LUTEGO 2021, GODZ. 11.00

PRELEGENCI:

dr inż. Marcin Królikowski, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

 

Adiunkt na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Ekspert Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości ds. wytwarzania przyrostowego. Specjalista w zakresie technik przyrostowych, modelowania przestrzennego (CAD/CAM), szybkiego prototypowania, szybkiego wytwarzania, modelowania i symulowania rzeczywistości wirtualnej, szczególnie w zastosowaniu ich do implementacji w Przemyśle 4.0. Od połowy lat 90 zajmuje się projektowaniem 3D w zintegrowanych systemach CAD/CAM. Specjalizuje się w modelowaniu powierzchniowym i parametrycznym. Jest współautorem i autorem 2 patentów. Był i jest kierownikiem projektów badawczych, inwestycyjnych i aparaturowych.

 

 

 

Wiktor Krupiński, Konstruktor Wiodący, Kierownik Działu R&D VSHAPER 

 

Absolwent specjalizacji Maszyny i Urządzenia Przemysłu Chemicznego i Spożywczego na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Już w trakcie studiów zaangażowany w tematy związane z drukiem 3D, a zwłaszcza przetwórstwo tworzyw polimerowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał najpierw w Fabryce Autobusów Solbus na stanowisku Konstruktora, gdzie był odpowiedzialny m.in. za projektowanie części z tworzyw polimerowych oraz kompozytów. Od 2014 pracuje w VSHAPER, pełniąc rolę Konstruktora Wiodącego oraz Kierownika Działu R&D. Aktualnie odpowiada za projektowanie i wykonywanie prototypów, badania, patentowanie, dobór materiałów, opracowania technologiczne oraz analizy numeryczne. 

 

 

 

Radomir Ochocki, Dyrektor Zarządzający IGUS

 

Manager, Lider oraz zamiłowany handlowiec. Zwolennik doceniania wartości ludzi w biznesie i pobudzania ich inicjatywy, ciągle dążący do stworzenia idealnego zespołu samozarządzającego. Osoba, która poznała pracę na wielu stanowiskach w strukturze jednej organizacji. Rozpoczął swoją karierę na stanowisku handlowym, aby następnie awansować i zostać Product Managerem, Managerem Sprzedaży na terenie Polski oraz Dyrektorem Zarządzającym w organizacji. Motto: Człowiek mądry wie, czego nie wie!

 

 

 

 

 

Zobacz nagranie:

Partnerzy merytoryczni

ODCINEK III  

TEMAT: Industry, what's next? Sztuczna inteligencja w przemyśle 4.0 
DATA: 24 LISTOPADA 2020, GODZ. 11.00

PRELEGENCI:

Mateusz Amroziński, Inżynier Wsparcia Technicznego, Specjalista ds. Nowych Projektów FANUC Polska

Absolwent kierunku Mechatronika na wydziale mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. W polskim oddziale FANUC zatrudniony od czerwca 2012 r. Od początku związany z działem wsparcia technicznego firmy FANUC Polska. W zakresie jego obowiązków leży wspieranie przedsiębiorstw w przygotowaniach do inwestycji w nowoczesne rozwiązania zrobotyzowane, m.in. pomoc w analizie potrzeb linii produkcyjnych, nadzorowanie nowych projektów wdrożeniowych, szkolenia dla klientów, testy nowych pakietów oraz upowszechnianie wiedzy na temat innowacji i autorskich rozwiązań technologicznych marki FANUC wśród polskich producentów.

 

 

 

 

Robert Jastrzębski, Sales Director EUROPA SYSTEMS 

Ekspert z 15 letnim doświadczeniem w obszarach automatyzacji i robotyzacji procesów magazynowo – produkcyjnych z zastosowaniem robotów przemysłowych,  kolaboracyjnych, a także systemów transportu wewnętrznego jak AGV oraz AIV. W 2017 roku dołączył do zespołu Europa Systems. Współautor innowacyjnych rozwiązań systemów automatycznego oraz autonomicznego handlingu i dystrybucji materiałów. Mentor standaryzacji i rozwiązań ukierunkowanych do produkcji wieloseryjnej. Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Mechatroniki specjalizacji Automatyki i Robotyki z dyplomem realizowanym na HTW Dresden.

 

 

Łukasz Grala, Mentor & Futurolog, Prezes Firmy TIDK

Wraz z zespołem TIDK, w którym pełni funkcję prezesa, realizuje projekty dotyczące zaawansowanej analityki i data science, w szczególności uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Od 2010 nagradzany przez firmę Microsoft MVP w kategorii Data Platform. Od lipca 2018 roku jeden z 50 na świecie MVP (Most Valuable Professional)w kategorii AI. Naukowo związany z Wydziałem Informatyki Politechniki Poznańskiej. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Informatycznego Wielkopolska. Członek Polskiego Towarzystwa Sztucznej Inteligencji.

Zobacz nagranie:

PARTNERZY MERYTORYCZNI

ODCINEK II  

TEMAT: Autonomia robotów i cyfrowa transformacja przemysłu w niepewnych czasach 
DATA: 8 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 11.00

 

PRELEGENCI:

Adam Drewniany, Prezes Zarządu South Bay Solutions

Od 2000 r. ściśle związany z awangardą firm produkujących zaawansowane technologie w Dolinie Krzemowej. W tym czasie z powodzeniem zrealizował tysiące indywidualnych projektów. Jego firma South Bay Solutions przyczyniła się do wprowadzenia na rynek flagowego samochodu Tesli, modelu S. Od tego czasu jest wyłącznym dostawcą głównych komponentów akumulatorów do wszystkich modeli S i X Tesla, jakie kiedykolwiek wydano w dowolnym miejscu na świecie.
W ciągu ostatnich dwóch dekad Adam Drewniany był filarem wielu innowacyjnych procesów w technologiach medycznych. Jego znani partnerzy to Intuitive Surgical, który był pionierem w dziedzinie technologii robotycznych firmy Vinci, opierając się na częściach pochodzących z South Bay Solutions. Adam Drewniany od samego początku uczestniczył w tworzeniu laserowej chirurgii refrakcyjnej oka, w czasach, gdy technologia ta istniała pod nazwą Lasik aż do dziś, kiedy dostawy Adama trafiają do giganta technologii medycznej Johnson & Johnson.
W kultowym otoczeniu Doliny Krzemowej Adam od dawna jest producentem zaawansowanego sprzętu, używanego do produkcji płytek krzemowych - podstawowego elementu budulcowego dla przemysłu półprzewodników. Najwięksi gracze w tej dziedzinie, tacy jak Intel czy Applied Materials, nadal ufają firmie Adama oraz jego rozwiązaniom. Jego zamiłowanie do najnowocześniejszych technologii miało również wpływ na zaangażowanie w najnowsze osiągnięcia w zakresie magazynowania energii. Adam's South Bay Solutions Gdańsk jest obecnie częścią Northvolt, największego, pierwszego i jedynego ekologicznego producenta przemysłowych i samochodowych systemów akumulatorowych. Northvolt Poland, Inc. z siedzibą w Gdańsku odpowiada za produkcję modułów akumulatorowych dla przemysłu poszukującego czystych źródeł energii.dr hab inż. Krzysztof Kurowski, Zastępca Pełnomocnika Dyrektora IChB PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego

 

Jest doktorem habilitowanym inżynierem w dziedzinie informatyki. Tytuł ten otrzymał na Politechnice Poznańskiej. Od roku lipca 2019 pełni funkcję Zastępcy Pełnomocnika Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Od dwóch dekad uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych oraz badawczo-rozwojowych w obszarze szeroko pojętych Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) i wykorzystania ich w różnych dziedzinach wiedzy.
Zdobywał doświadczenie jako research visitor w wielu instytucjach naukowo-badawczych, m.in. University of Queensland, Australia, Argonne National Lab, USA, Louisiana State University, USA. Jego zainteresowania badawcze związane są z modelowaniem zaawansowanych aplikacji, problematyką szeregowania i zarządzania w nowoczesnych systemach superkomputerowych i systemach komputerowych nowych generacji.

 

 

 

Michał Kaźmierczak, Dyrektor Biznesu Robotyki i Automatyki Przemysłowej ABB  

W ABB od początku 2019 roku. Manager z ponad 15-letnim doświadczeniem w obszarze automatyzacji produkcji. W ABB odpowiada za budowanie strategii rozwoju oferty i sprzedaży robotów przemysłowych, modułowych systemów produkcyjnych oraz usług w zakresie robotyzacji produkcji. Wraz ze swoim zespołem pracuje nad tworzeniem inteligentnych rozwiązań, które wspierają producentów w zwiększaniu wydajności operacyjnej oraz poprawie jakości ich wyrobów.

Zobacz nagranie:

PARTNERZY MERYTORYCZNI

ODCINEK I 

TEMAT: Cyberbezpieczeństwo warunkiem rozwoju przemysłu 4.0 Jak cloud computing i nowe technologie mogą pomóc odbić się firmom po kryzysie?
DATA: 18 CZERWCA 2020, GODZ. 11.00

Michał Jaworski, Dyrektor Strategii Technologicznej oraz Członek Zarządu Microsoft,

Pracownik z najdłuższym stażem polskiego oddziału Microsoft, w którym pracuje od września 1994 roku, obecnie na stanowisku dyrektora ds. strategii technologicznej (ang. National Technology Officer). Pełni jednocześnie funkcję Członka Zarządu Microsoft sp. z o.o. (od 2013). Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji (2018). Wiceprzewodniczący Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Regularnie publikuje w „IT Professional” i „IT w Administracji”. Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydziału Mechaniki Precyzyjnej (1985). Jeśli wrócił z podróży to znaczy, że już planuje następną. Najchętniej znalazłby czas na jeszcze jedną książkę lub dłuższy spacer z psem.

 

 

Katarzyna Nosalska, Członek Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości,

Ekspert Przemysłu 4.0 w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii (obecnie Ministerstwo Rozwoju). Specjalizuje się w doradztwie strategicznym z zakresu cyfryzacji firm z branży przemysłowej. Współpracowała z wieloma dostawcami technologii dla przemysłu.

Katarzyna Nosalska jest doświadczonym menadżerem. Przez kilkanaście lat związana z rynkiem wydawniczym o tematyce technicznej, gdzie była odpowiedzialna za projekty sprzedażowo-marketingowe. Zdobywała również doświadczenie zawodowe w firmach produkcyjnych oraz branży energetycznej.

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku automatyka i robotyka. Studiowała również zarządzanie produkcją na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Jest wykładowcą i doktorantem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w dziedzinie zarządzania i cyfryzacji.

Dr hab. Arkadiusz Kawa, Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Logistyki i Magazynowania

W latach 2009 do 2019 pracował w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (UEP), kolejno na stanowisku asystenta, adiunkta i profesora nadzwyczajnego. Ma prawie 20 lat doświadczenia w logistyce i e-commerce. Jest autorem 3 książek, współredaktorem 2 monografii i prawie 300 publikacji popularyzatorskich i naukowych.

Swoje doświadczenie zdobywał podczas realizacji ponad 60 projektów dla różnych organizacji i firm. Jest członkiem Grupy Roboczej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji działającej przy Ministerstwie Rozwoju (Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku - TRANS) oraz członkiem Wielkopolskiego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego (Grupa Robocza – Wyspecjalizowane procesy logistyczne). Wykłada na studiach Executive MBA i podyplomowych „Logistyki i Zarządzania Międzynarodowymi Łańcuchami Dostaw”, „e-Commerce”, „Zarządzania Sprzedażą” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, „Logistyka w praktyce” na Politechnice Gdańskiej, „Zarządzanie ekspansją zagraniczną i rozwojem w branży fashion” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prowadził szkolenia m.in. dla Kompanii Piwowarskiej, Jutrzenka Colian, Uczelnianego Centrum Innowacji Transferu Technologii UAM i Preinkubatora Akademickiego UAM, Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

 

 

 

MODERATOR CYKLU: 

dr inż. Krzysztof Walas z Instytutu Robotyki i Inteligencji Maszynowej Politechniki Poznańskiej

Jest absolwentem kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2012 w dyscyplinie Automatyka i Robotyka, specjalność Robotyka. Od 2007 roku jest pracownikiem naukowym Politechniki Poznańskiej.
Jego zainteresowania naukowe to roboty krocząca oraz percepcja otoczenia robotów pozwalająca na interakcję z otoczeniem w oparciu o prawa fizyki – rozpoznawanie materiałów oraz modelowanie ich właściwości Z chęcią angażuje się w konferencje naukowe i spotkania międzynarodowych kół naukowych. Jest m.in.: narodowym koordynatorem euRobotics Week oraz uczestnikiem dwóch grup tematycznych w ramach euRobotics. Od roku 2016 aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz rozwoju i propagowania idei Przemysłu Przyszłości w Polsce.

 

 

Zobacz nagranie:

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PARTNER GŁÓWNY CYKLU ITM_TALKS

PARTNERZY MEDIALNI CYKLU ITM_TALKS

ORGANIZATORZY