ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZĄ EDYCJĘ 3-6.06.2025!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

WELDING

Podziel się

Salon Spawania i Cięcia

Rozwój spawalnictwa w ostatnich latach opiera się na nowych technologiach łączenia i cięcia metali wykorzystujących ciepło łuku plazmowego, energię wiązki elektronów i światła laserowego. Procesy te nadal są modyfikowane w celu spełniania coraz to nowych i trudniejszych wymagań przemysłu. Współczesne spawalnictwo ukierunkowane jest głównie na ciągłe podnoszenie jakości spawania i wyeliminowanie pracy człowieka w szkodliwych warunkach. Zmusza do wprowadzania stanowisk zautomatyzowanych i zrobotyzowanych. Ideą salonu WELDING jest promocja urządzeń spawalniczych nowoczesnej generacji.

Szczegółowy zakres branżowy