SURFEX

Zakres tematyczny:

1. Oczyszczanie i wstępne przygotowanie powierzchni metalowych
1.1. urządzenia do oczyszczania oraz wstępnego przygotowania powierzchni
1.1.1. urządzenia do chromianowania
1.1.2. urządzenia odtłuszczające i czyszczące z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych
1.1.3. urządzenia odtłuszczające i czyszczące z zastosowaniem rozpuszczalników wodnych
1.1.4. wibracyjne urządzenia do obróbki luźnymi kształtkami
1.1.5. urządzenia fluidyzacyjne do usuwania warstw i lakierów
1.1.6. sprzęt laserowy do oczyszczania powierzchni
1.1.7. urządzenia do pasywacji
1.1.8. urządzenia do fosforanowania
1.1.9. urządzenia do wytrawiania
1.1.10. systemy plazmowe do oczyszczania powierzchni
1.1.11. urządzenia do utwardzania powierzchniowego śrutem
1.1.12. urządzenia ultradźwiękowe
1.1.13. urządzania do obróbki strumieniowo-ściernej
1.1.14. akcesoria do urządzeń do czyszczenia i wstępnej obróbki powierzchni
1.2. środki pomocnicze do oczyszczania i wstępnego przygotowania powierzchni
1.2.1. środki do chromianowania
1.2.2. środki czyszczące i odtłuszczające
1.2.3. środki do usuwania zgorzeliny
1.2.4. środki zwilżające, detergenty, dodatki
1.2.5. środki do fosforanowania
1.2.6. środki do wytrawiania
1.2.7. ścierniwa do obróbki strumieniowo-ściernej
1.2.8. środki ochrony powierzchni przed korozją

2. Cieplna i cieplno-chemiczna obróbka powierzchniowa wyrobów metalowych
2.1. powłoki, materiały powłokowe i środki pomocnicze
2.2. urządzenia do wgłębnej obróbki cieplnej wyrobów metalowych i cieplno-chemicznej obróbki powierzchniowej
2.2.1. piece i instalacje do procesów obróbki cieplnej
2.2.2. urządzenia do chłodzenia i mycia wsadu (wanny, studzienki i inne)
2.2.3. nagrzewnice indukcyjne
2.2.4. wyposażenie pomocnicze do urządzeń
2.3. technologie stosowane w cieplnej i cieplno-chemicznej obróbce powierzchni
2.3.1. powierzchniowe obróbki niedyfuzyjne
2.3.2. powierzchniowe obróbki dyfuzyjne
2.3.3. metalizacja dyfuzyjna
2.3.4. technologie i sprzęt do natryskiwania cieplnego
2.3.5. technologie elektroiskrowego nanoszenia powłok
2.3.6. technologie plazmowe
2.3.7. technologie cienkowarstwowe
2.3.8. technologie CVD (Chemical Vapour Deposition – chemiczne osadzanie z fazy gazowej)
2.3.9. technologie PVD (Physical Vapour Deposition – fizyczna krystalizacja z fazy gazowej)
2.3.10. technologie wiązkowe
2.3.11. technologie implantacji jonów
2.3.12. technologie elektronowe
2.3.13. technologie laserowe
2.3.14. technologie detonacyjnego nanoszenia powłok
2.3.15. zmechanizowane i zautomatyzowane linie do obróbki cieplnej

3. Galwanizacja
3.1. powłoki galwaniczne
3.2. chemikalia dla techniki galwanicznej
3.3. urządzenia dla techniki galwanicznej
3.3.1. wirówki
3.3.2. urządzenia dozujące
3.3.3. systemy i urządzenia do oczyszczania powietrza i gazów odlotowych
3.3.4. urządzenia filtracyjne
3.3.5. urządzenia załadowcze i rozładowcze
3.3.6. urządzenia do galwanizacji masowej
3.3.7. systemy kontrolne obwodów otwartych
3.3.8. systemy regeneracyjne
3.3.9. prostowniki ( kolumny) i systemy przełączania biegunów
3.3.10. inne
3.4. systemy do procesów chemicznych i elektrolitycznych w technologii galwanicznej

4. Lakierowanie, emaliowanie i nanoszenie warstw z tworzyw sztucznych i gumy
4.1. powłoki i materiały powłokowe
4.1.1. farby do elektroforetycznego malowania zanurzeniowego
4.1.2. spieki emalierskie, pigmenty emalierskie
4.1.3. farby i lakiery rozpuszczalnikowe
4.1.4. farby i lakiery wodorozcieńczalne
4.1.5. farby i lakiery o niskiej zawartości rozpuszczalników
4.1.6. farby proszkowe
4.1.7. farby akrylowo-silikonowe
4.1.8. pokosty
4.1.9. powłoki gumowe
4.1.10. powłoki z tworzyw sztucznych
4.2. urządzenia i wyposażenie do nanoszenia powłok
4.2.1. pistolety natryskowe ręczne i automatyczne
4.2.2. kabiny natryskowe, komory, ściany filtracyjne
4.2.3. automatyczne urządzenia do lakierowania, emaliowania i nanoszenia warstw z tworzyw sztucznych i gumy
4.2.4. kompletne systemy natryskowe do lakierowania, emaliowania i nanoszenia warstw z tworzyw sztucznych i gumy
4.2.5. kompletne stanowiska do lakierowania i suszenia
4.2.6. maszyny i urządzenia do malowania zanurzeniowego
4.2.7. elektroforetyczne urządzenia do malowania zanurzeniowego
4.2.8. maszyny do pokrywania warstewkowego
4.2.9. urządzenia do malowania przez polewanie
4.2.10. maszyny do nanoszenia tworzyw sztucznych i gumy
4.2.11. urządzenia do lakierowania proszkowego
4.2.12. ekranowe maszyny drukarskie
4.2.13. maszyny natryskowe
4.2.14. urządzenia do impregnacji próżniowej
4.2.15. aparaty spiekalnicze do nanoszenia warstw
4.3. sprzęt i urządzenia do zaopatrzenia w materiały oraz środki pomocnicze
4.3.1. sprzęt do przygotowania do emaliowania
4.3.2. filtry i sprzęt filtracyjny
4.3.3. urządzenia do obiegu materiałów
4.3.4. aparaty dozujące do materiałów pomocniczych
4.3.5. zbiorniki ciśnieniowe
4.3.6. pompy do materiałów pomocniczych
4.4. urządzenia do odsysania, oddzielania i odzyskiwania materiałów powłokowych i rozpuszczalników
4.5. urządzenia i instalacje osuszające
4.5.1. suszarki wirówkowe
4.5.2. suszarki konwekcyjne
4.5.3. suszarki elektronowe
4.5.4. piece emalierskie
4.5.5. suszarki promiennikowe
4.5.6. suszarki ultrafioletowe
4.5.7. urządzenia do suszenia próżniowego
4.5.8. urządzenia wypierające wodę

5. Obróbka wykończeniowa powierzchni
5.1. akcesoria i środki pomocnicze
5.1.1. szczotki (pędzle techniczne)
5.1.2. pasty szlifierskie, polerujące, emulsje, środki ochrony przed kwasami
5.1.3. sprzęt mechaniczny do polerowania
5.1.4. płuczki
5.2. urządzenia do obróbki wykończeniowej
5.2.1. sprzęt do wybłyszczania
5.2.2. sprzęt do oksydowania
5.2.3. sprzęt i urządzenia do szczotkowania
5.2.4. urządzenia do stępiania ostrych krawędzi
5.2.5. sprzęt szlifierski i polerski, maszyny do piaskowania
5.2.6. maszyny do oznaczania powłok lakierowanych
5.2.7. urządzenia do fotochemicznego utwardzania powierzchni wyrobów

6. Inne urządzenia stosowane przy obróbce powierzchni
6.1. wymienniki ciepła
6.2. maszyny i urządzenia chłodzące
6.3. systemy wentylacyjne
6.4. sprzęt i urządzenia do procesów kulkowania

7. Kompletne stanowiska i linie technologiczne stosowane w obróbce powierzchni

8. Systemy wspomagania komputerowego w obróbce powierzchni

9. Urządzenia pomiarowe, kontrolne i aparatura badawcza
9.1. aparatura badawcza
9.2. zaopatrzenie laboratoriów
9.3. aparatura pomiarowa i kontrolna

10. Ochrona środowiska

11. Usługi

12. Organizacje i związki branżowe

13. Wydawnictwa branżowe