SURFEX

Szczegółowy zakres branżowy:

3. SURFEX - Technologia Obróbki Powierzchni 
3.1. Oczyszczanie i wstępne przygotowanie powierzchni metalowych
3.1.1. Urządzenia do oczyszczania oraz wstępnego przygotowania powierzchni
3.1.2. Środki pomocnicze do oczyszczania i wstępnego przygotowania powierzchni
3.2. Cieplna i cieplno-chemiczna obróbka powierzchniowa  wyrobów metalowych
3.2.1. Powłoki, materiały powłokowe i środki pomocnicze
3.2.2. Urządzenia do wgłębnej obróbki cieplnej wyrobów metalowych i cieplno-chemicznej obróbki powierzchniowej
3.2.3. Technologie stosowane w cieplnej i cieplno-chemicznej obróbce powierzchni
3.3. Galwanizacja
3.3.1. Powłoki  galwaniczne
3.3.2. Chemikalia dla techniki galwanicznej
3.3.3. Urządzenia dla techniki galwanicznej
3.3.4. Systemy do procesów chemicznych i elektrolitycznych w technologii galwanicznej
3.4. Lakierowanie, emaliowanie i nanoszenie warstw z tworzyw sztucznych i gumy
3.4.1. Powłoki i materiały powłokowe
3.4.2. Urządzenia  i wyposażenie do nanoszenia powłok
3.4.3. Sprzęt i urządzenia do zaopatrzenia w materiały oraz  środki pomocnicze
3.4.4. Urządzenia do odsysania, oddzielania i odzyskiwania materiałów powłokowych i rozpuszczalników
3.4.5. Urządzenia i instalacje osuszające
3.5. Obróbka wykończeniowa powierzchni
3.5.1. Akcesoria i środki pomocnicze
3.5.2. Urządzenia do obróbki wykończeniowej
3.6. Inne urządzenia stosowane przy obróbce powierzchni 
3.6.1. Wymienniki ciepła
3.6.2. Maszyny i urządzenia chłodzące
3.6.3. Systemy wentylacyjne
3.6.4. Sprzęt i urządzenia do procesów kulkowania
3.7. Kompletne stanowiska i linie technologiczne stosowane w obróbce powierzchni 
3.8. Systemy wspomagania komputerowego w obróbce powierzchni
3.9. Urządzenia pomiarowe, kontrolne i aparatura badawcza
3.10. Ochrona środowiska