WELDING

Zakres tematyczny:

1. Urządzenia do spawania i napawania łukowego
2. Osprzęt do spawania łukowego
3. Urządzenia do spawania, napawania i cięcia plazmowego
4. Urządzenia do cięcia i spawania laserowego
5. Urządzenia do cięcia strumieniem wody
6. Roboty przemysłowe i automaty, stanowiska specjalizowane
7. Urządzenia do mechanizacji i automatyzacji prac spawalniczych
8. Stanowiska do spawania elektronowego
9. Urządzenia i sprzęt do spawania i cięcia gazowego
10. Urządzenia do metalizacji natryskowej
11. Zgrzewarki i urządzenia do przypawania trzpieni
12. Chłodnice i agregaty chłodnicze
13. Stanowiska, urządzenia i osprzęt do lutowania
14. Wyposażenie stanowisk spawalniczych
15. Stanowiskowe i indywidualne środki ochrony
16. Urządzenia do spawania tworzyw sztucznych
17. Urządzenia do kontroli złączy spawanych
18. Urządzenia do kontroli i rejestracji parametrów spawania i zgrzewania
19. Urządzenia i osprzęt do obróbki cieplnej
20. Urządzenia do przygotowania elementów do spawania
21. Inne urządzenia i procesy produkcyjne
22. Materiały spawalnicze
23. Gazy spawalnicze i mieszanki
24. Materiały do lutowania
25. Topniki
26. Materiały do obróbki powierzchni
27. Bezpieczeństwo i ochrona środowiska
28. Inne materiały
29. Oprogramowanie dla potrzeb spawalnictwa
30. Organizacje, instytuty spawalnicze, jednostki badawczo-rozwojowe, wydawnictwa specjalistyczne, informacja
31. Szkolenie i certyfikacja
32. Usługi i serwis