ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZĄ EDYCJĘ 3-6.06.2025!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

Bez danych ani rusz

Podziel się

Brak informacji o źródłach kosztów i ukrytych stratach w przedsiębiorstwie nie pozwoli podejmować trafnych decyzji związanych z optymalizacją działalności. Innymi słowy, ten kto posiada dane i potrafi je przetwarzać w informację i wiedzę, ma potencjalną przewagę nad innymi. Eksperci z firm zrzeszonych w Klastrze Silesia Automotive & Advanced Manufacturing przy Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. będą dyskutować na ten temat podczas targów ITM INDUSTRY EUROPE. Debata pt.: "Bez danych ani rusz" odbędzie się 31 maja o godz.13.00 na Scenie Trendów dla Przemysłu.

Debata pt.:Bez danych ani rusz

Data: 31 maja, godz. 13.00-14.00

Miejsce: Pawilon 3, Scena Trendów dla Przemysłu

Organizator: Klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing

Czwarta rewolucja przemysłowa trwa ponad dekady. Mimo tego przedsiębiorstwa są w różnym stopniu przekonane o wartości dodanej technologii cyfrowych.

Pandemia COVID-19, niestabilna sytuacja geopolityczna i zmiany klimatyczne mają wpływ na dostęp do surowców, półproduktów i produktów oraz przyczyniają się do wzrostu cen i wahań kursów walut.

W takich sytuacjach błędne decyzje mogą dużo kosztować. Również brak informacji o źródłach kosztów i ukrytych stratach w przedsiębiorstwie nie pozwoli podejmować trafnych decyzji związanych z optymalizacją działalności.

Innymi słowy, ten kto posiada dane i potrafi je przetwarzać w informację i wiedzę, ma potencjalną przewagę nad innymi.

Eksperci z firm: SPiID, APA, PF Electronic, Jantar, Evatronix, Aiut, 5sAutomate

zrzeszonych w Klastrze Silesia Automotive & Advanced Manufacturing przy Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. będą dyskutować na temat:

  • skutecznego planowania procesów zbierania danych z maszyn i ludzi;
  • organizacji sprawnego procesu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych, np. w kontekście analizy jakości wyrobu czy też przebiegu produktu w procesie;
  • automatyzacji współpracy człowieka z maszyną. Czy rzeczywiście można między sobą komunikować intuicyjnie i sprawnie?M

 

MODERATOR:

Luk Palmen, Menedżer ds. Innowacji i Kooperacji SA&AM, Klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing przy Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.

Prowadzi usługi doradcze i coachingowe w zakresie strategii rozwoju i zarządzania innowacjami w ramach firmy InnoCo. Jest członkiem rad nadzorczych spółek technologicznych. Od 2014 do 2020 roku był ekspertem odpowiedzialnym za weryfikację projektów technologicznych we wczesnych fazach rozwoju i doprowadzenie ich do gotowości inwestycyjnej w funduszu zalążkowym Akcelerator Technologiczny Gliwice ASI. Od 2011 roku jest menedżerem ds. innowacji i kooperacji Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing przy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jest przewodniczącym Branżowej Grupy Roboczej ds. Przemysłu w Sektorowej Radzie ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności).

PRELEGENCI:

Paweł Marks, Prezes Zarządu, Systemy Przetwarzania i Integracji Danych Sp. z o.o. (SPIID)

Absolwent kierunku Informatyka wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. W 2013 roku uzyskał tytuł doktora informatyki. Autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu strumieniowego przetwarzania danych zaprezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych. Od 2006 roku bierze aktywny udział w projektach informatycznych związanych z przetwarzaniem dużych zbiorów danych, w których kluczowa jest wydajność przetwarzania.

dr inż. Sebastian Temich, Data Scientist, APA Sp. z o.o.

Doktor inżynier w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika. Specjalista w obszarach sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w zastosowaniu przemysłowym. W codziennej pracy skupia się na wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji w diagnostyce prewencyjnej procesów produkcyjnych.

Mateusz Pankowski, Sales Engineer, PF Electronic sp. z o.o.

Specjalista w zakresie switchy przemysłowych, zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem oraz rozwiązań komunikacji Ethernetowej w systemach OT.

dr Sławomir Krzewiński , Auto Id Technical Manager-Jantar Sp. z o.o.

Posiada tytuł doktora nauk technicznych uzyskany na Politechnice Opolskiej. Rozwija kompetencje techniczne związane z szerokim auto ID z ukierunkowaniem na RFID. Posiada ogromne doświadczenie w zakresie projektów informatycznych, wdrożeń technologii radiowych oraz zarządzania zespołami projektowymi.

Wojciech Sakowski, Prezes Zarządu, Evatronix S.A.

Doświadczony przedsiębiorca, były adiunkt Politechniki Śląskiej, współzałożyciel i Prezes Zarządu firmy Evatronix S.A. Od kwietnia 2020 roku kieruje również Evixscan 3D Sp. z o.o. - spółką córką Evatronix - która koncentruje się na technologii skanowania 3D.

Leszek Olejarz, Wiceprezes, Aiut Sp. z o.o.

Od 45 lat zawodowo zajmuje się zagadnieniem automatyzacji procesów w przemyśle maszynowym i hutniczym, od ponad 20 lat także w branży motoryzacyjnej. Szczególnym obszarem jego zainteresowania jest robotyzacja procesów produkcyjnych. W trakcie swojej kariery zawodowej pracował w Polsce i we Włoszech. Z AIUT związany od 1993 roku, gdzie utworzył dział robotyki i mechatroniki i obecnie odpowiada m.in.za jego rozwój. Absolwent wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Daniel J. Kowalski, Prezes Zarządu, 5sAutomate Sp. z o.o.

Jakościowiec i procesowiec z zamiłowaniem do nowych technologii. Jego firma 5sAUTOMATE wprowadza na rynek technologie zgodne z metodologią Lean Robotics: modułowo, elastycznie i efektywnie kosztowo.

UWAGA: UDZIAŁ W WYDARZENIACH MOŻLIWY JEDYNIE DLA POSIADACZY BILETU NA TARGI ITM INDUSTRY EUROPE.