DZIĘKUJEMY! ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ 4-7.06.2024!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

Instytut Obróbki Plastycznej patronem ITM

28.04.2020 12:00:00

Podziel się

Instytut Obróbki Plastycznej, należący do Sieci Badawczej Łukasiewicz, dołączył do grona patronów branżowych targów ITM Industry Europe.

Niezwykle ważne jest dla nas poparcie wiodących instytucji naukowych oraz organizacji z sektora przemysłowego. Tym bardziej cieszymy się z decyzji Instytutu Obróbki Plastycznej, należącego do Sieci Badawczej Łukasiewicz, który objął patronat nad zbliżającymi się targami ITM Industry Europe.

Przedmiotem działalności Instytutu Obróbki Plastycznej jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, jak np.: budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria materiałowa, mechanika, automatyka i robotyka, biotechnologia, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna oraz wdrażanie otrzymanych wyników do praktyki przemysłowej. Instytut jest wiodącą jednostką naukową w zakresie technologii oraz konstrukcji maszyn, urządzeń i narzędzi do pozahutniczej obróbki plastycznej. Instytut Obróbki Plastycznej od 1 kwietnia 2019 należy do Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Misją Instytutu jest podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich, poprzez wdrażanie zaawansowanych, innowacyjnych i efektywnych technologii, w celu budowania gospodarki opartej na wiedzy i współpracy.

Więcej o Instytucie: http://inop.poznan.pl/