ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ 4-7.06.2024!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

ITM_talks: wizja fabryki przyszłości

Podziel się

Katarzyna Nosalska, Członek Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu przyszłości dzieli się z widzami ITM_talks wizją fabryki przyszłości w duchu przemysłu 4.0.

Zapraszamy do zapoznania się z fragmentami pierwszego odcinka ITM_talks. Przedstawiamy krótką wypowiedź naszej prelegentki, która opowiedziała o swojej wizji fabryki przyszłości.

ITM_talks: wizja fabryki przyszłości

Katarzyna Nosalska Członek Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Wizja fabryki przyszłości oczywiście nawiązuje do cyfrowych fabryk, ale według nas musi bazować na tym, co mamy teraz, skupiać się na procesie dojścia do tej ostatecznej idealnej sytuacji.

Fabryka przyszłości reaguje elastycznie na potrzeby rynku, to przedsiębiorstwo wykorzystujące wartość płynącą z wielopoziomowego usieciowienia maszyn, urządzeń w połączeniu z biznesem, w tym z partnerami biznesowymi. Niekoniecznie jest to całkowicie wirtualne miejsce. Według nas fabryka przyszłości koncentruje się przede wszystkim na wykorzystaniu inteligentnych technologii do optymalizacji swoich procesów, gdzie automatyzacja wspierana jest rozwiązaniami inteligentnymi, które dążą do autonomizacji tych procesów. Ten tryb został w tym roku określony przez Gartnera jako hiperautomatyzacja, czyli niejako przejście z 3.0 do 4.0.

Nasza wizja fabryki przyszłości opiera się na trzech filarach. Na zmianach, transformacji w obszarze procesów organizacji i technologii, ale nawiązujemy również do obrazu, który obecnie w Europie definiowany jest jako przemysł 4.0 2020-30, oparta przede wszystkim na zrównoważonym rozwoju, czyli zielonym ładzie, na systemach autonomicznych i interoperacyjnych. Pamiętamy, mówiąc o fabryce przyszłości, o tych trzech filarach wizji.

Na pewno potrzeby rynku, które teraz się pojawiają, np. drożejąca energia czy też zmiany prawne otoczenia biznesowego, wskazują, że firmy poważnie traktują ekologiczne podejście do wytwarzania i szukają  tej wartości. To jest również ujęte w naszej wizji fabryki przyszłości, gdzie popularna jest koncepcja obiegu zamkniętego, ale również humanocentryczne podejście do zmian technologicznych. To również wykwalifikowane kadry, o których już wcześniej mówiłam.

Musimy sobie także uświadomić, że przemysł 4.0 niekoniecznie wymaga tak dużych nakładów finansowych, jak to było przy okazji trzeciej rewolucji finansowej, która wiązała się z wymianą infrastruktury. W tym momencie możemy mówić o przykładach korzystania z usieciowienia, mówiąc wprost oczujnikowanie  istniejącej infrastruktury maszyn, urządzeń i czerpanie korzyści z optymalizacji procesów, dodając software oraz przekładając to na korzyści biznesowe.

Takie podejście i patrzenie na fabrykę, biznes, przez pryzmat sieci i szerokie od technologii, poprzez ludzi i aspekty prawne i biznesowe, jest kwintesencją przemysłu 4.0, który staramy się promować i pokazywać szerokie korzyści płynące z transformacji cyfrowej w fabrykach.

Kolejne spotkanie z cyklu ITM_talks odbędzie się już 8 września. Gościem specjalnym drugiego odcinka będzie Adam Drewniany. 

Więcej o ITM_talks