ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ 4-7.06.2024!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

Komercjalizacja technologii kosmicznych i ich transfer do sektora pozakosmicznego

Podziel się

Rozwijający się dynamicznie przemysł kosmiczny nie może funkcjonować bez przemysłu tradycyjnego. Wynikiem obserwacji tego trendu jest panel dyskusyjny podczas targów ITM INDUSTRY EUROPE organizowany przez Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego.

Panel dyskusyjny Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego

„Komercjalizacja technologii kosmicznych i ich transfer do sektora pozakosmicznego”

Data: 2 czerwca 2022 r.

Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Scena Trendów dla Przemysłu, pawilon 3

Organizator: Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego

 

Program:

Godz. 12:15 – 13:30

 1. Dziesięć lat polskiego przemysłu kosmicznego. Co osiągnęliśmy i do czego zmierzamy?
 2. Metody i źródła finansowania projektów kosmicznych.
 3. Success stories polskich firm kosmicznych oraz doświadczenia jednostek administracji państwowej w zastosowaniu technologii kosmicznych.
 4. Polityka Europejskiej Agencji Kosmicznej na rzecz transferu technologii kosmicznych do innych sektorów gospodarki (inicjatywy ESA Business Ambassador oraz ESA Technology Broker).
 5. Prognozowane kierunki rozwoju sektora kosmicznego w Polsce.
 6. Użyteczność technologii kosmicznych dla innych sektorów gospodarki (wdrożenia).  

Moderator:

 • Tomasz Zapalski, Kierownik Biura Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego

Prelegenci:

 • Joanna Baksalary, Kierownik ds. sektora kosmicznego, ITTI Sp. z o.o.
 • Paweł Kwiatkowski, Broker technologii, ESA
 • Paweł Lejba, Centrum Badań Kosmicznych, Obserwatorium Astrogeodynamiczne w Borówcu
 • Łukasz Łowiński, Główny Specjalista, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny
 • Michał Wyczałek, Prezes Zarządu, Geomatic Sp. z o.o.
 • Tomasz Zapalski, Kierownik Biura Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego

Godz. 13:45 – 16:00

Po zakończeniu panelu dyskusyjnego zapraszamy na spotkania B2B.

Do dyspozycji na stanowisku Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego (usytuowanym obok Sceny) będą Paweł Kwiatkowski (ESA) oraz Tomasz Zapalski (ZPSK).

Paweł Kwiatkowski

Paweł Kwiatkowski, General Manager w Absiskey Polska, mgr. inż. Geoinformatyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Wydział Geodezji i Kartografii (2006). Posiada 16-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie geoinformacji i teledetekcji. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Instytucie Geofizyki PAN w Zakładzie Sejsmologii. Przez wiele lat był związany z firmą tworzącą mapy Google oraz mapy cyfrowe do systemów nawigacji samochodowej. Przez kilka lat pracował w Instytucie Badawczym, stawiając pierwsze kroki w koordynowaniu projektów badawczo-rozwojowych na poziomie europejskim, w zakresie zrównoważonego transportu, technologii satelitarnych, informacji przestrzennej i systemów nawigacji. Bezpośrednio współpracował z jednostkami naukowymi oraz administracji publicznej w zakresie Smart Cities z wykorzystaniem danych satelitarnych. Pełnił rolę mentora programów akceleracyjnych (KPT Accelerator Programme - 2020) jak również hackathonów (Copernicus Hackathon 2019 oraz 2020, POLSA Hackathon w 2021), ActInSpace, EoVation, Climathons. Obecnie zarządza Absiskey Polska, firmą konsultingową działającą w obszarze sektora kosmicznego i nie tylko. Współpracuje bezpośrednio z jednostkami uczelnianymi, startupami, SME oraz jednostkami administracji publicznej. Koordynuje konsorcja na etapie składania wniosków o dofinansowanie w ramach EC oraz ESA. Jest współorganizatorem comiesięcznych eventów SpaceHub. Pełni rolę ESA Technology Broker w Polsce.

Paweł Lejba

Dr Paweł Lejba, Adiunkt w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, kierownik Obserwatorium Astrogeodynamicznego CBK PAN w Borówcu pod Poznaniem, specjalista w dziedzinie laserowych pomiarów odległości do satelitów i śmieci kosmicznych, szef jedynej polskiej satelitarnej stacji laserowej należącej do CBK PAN.

Łukasz Łowiński

Łukasz Łowiński, Główny specjalista, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, ekspert w zakresie badań i rozwoju technologii dla przemysłu rolno-spożywczego. Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Fascynat nowych rozwiązań poszukujący możliwości ich wdrażania na rynek w niekiedy nieoczywisty sposób. Z Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny związany od 2005 roku. Odpowiada za rozwój technologii w międzynarodowych projektach z obszaru transformacji cyfrowej, internetu rzeczy i sztucznej inteligencji. Jako Ambasador Zrównoważonego Rozwoju promuje wśród producentów korzyści wynikające z zastosowania zrównoważonych metod produkcji i produktów.

Michał Wyczałek-Jagiełło

Michał Wyczałek-Jagiełło posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie Geoinformatyki Stosowanej, Fotogrametrii i Teledetekcji, oraz różnych systemów GIS, a także bogate doświadczenie we wspieraniu i nadzorowaniu projektów w Polsce i na świecie, w tym w ramach IACS oraz LUCAS w latach 2009-2022. Odpowiadał za zarządzanie projektami komercyjnymi jak również badawczo-rozwojowymi realizowanymi dla ESA, NCBiR, PARP i innych. Pan Wyczałek-Jagiełło bierze czynny udział w wielu projektach badawczo-rozwojowych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych we współpracy z instytucjami naukowymi i przedsiębiorcami. Posiada duże doświadczenie w wykorzystaniu danych satelitarnych i lotniczych. W ramach działalności zaprojektował i wykonał szereg lotniczych sensorów multispektralnych, a także autorskie rozwiązania automatycznej analizy zdjęć lotniczych i satelitarnych głównie dla celów rolniczych i leśnych. W roku 2020 opracował i wdrożył na platformę CreoDias algorytm poprawiający parametry obrazów satelity Sentinel-2 podnosząc rozdzielczość rozdzielczą obrazu z 10 i 20m do 2.5m GSD. To rozwiązanie pozwala na dużo szersze i bardziej precyzyjne wykorzystywanie darmowych danych satelitarnych w różnych dziedzinach gospodarki. Od roku 2018 Michal Wyczałek-Jagiełło prowadzi również działalność związaną z produkcją maszyn rolniczych służących do zbioru odpadów resztek pożniwnych upraw kukurydzy, a także wprowadził na rynek linię do produkcji energii na ich bazie. Rozwiązanie pozwala w zrównoważony sposób wykorzystywać odpady produkcji rolnej do produkcji czystej energii. Dzięki wieloletniej działalności pan Wyczałek-Jagiełło posiada szeroką sieć kontaktów krajowych i zagranicznych zarówno z sektora naukowego jak i biznesowego. Od roku 2022 jego działalność poszerzyła się z terenu Europy na Afrykę, gdzie czynnie wprowadza innowacyjne rozwiązania do produkcji czystej energii z odpadów gospodarczych, rolniczych i leśnych.

Tomasz Zapalski

Tomasz Zapalski, Kierownik Biura Zarządu Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego, gdzie odpowiada m.in. za monitoring krajowej i międzynarodowej polityki kosmicznej, relacje z rządem, współpracę międzynarodową. Podczas swojej kariery zawodowej służył jako dyplomata w krajach Azji Środkowej, gdzie odpowiadał za sprawy gospodarcze i handlowe. Wcześniej pracował jako doradca ds. regulacyjnych i public affairs. Z wykształcenia politolog.

UWAGA: UDZIAŁ W WYDARZENIU MOŻLIWY JEDYNIE DLA POSIADACZY BILETU NA TARGI ITM INDUSTRY EUROPE.