ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZĄ EDYCJĘ 3-6.06.2025!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

Panel DBR77 na SCENIE INDUSTRY NEXT

Podziel się

Bliźniak cyfrowy – jeszcze wizja czy rzeczywistość?, Prognoza kierunków rozwoju robotyzacji w Polsce, Sposoby finansowania procesu robotyzacji przedsiębiorstwa - to tematy panelu zorganizowanego przez DBR77 na targach ITM INDUSTRY EUROPE na Scenie Industry Next.

DBR77 NA SCENIE INDUSTRY NEXT

Pawilon 5, Scena Industry Next

2 czerwca 2022, godz. 11:15-13:15

Organizator:

  1. Bliźniak cyfrowy – jeszcze wizja czy rzeczywistość?

Spełnia się wizja wirtualnego świata, który w pełni odwzorowuje otaczającą nas rzeczywistość. To drzwi, które otwierają całkowicie nowe możliwości w procesie transformacji cyfrowej w przemyśle.

Bliźniak cyfrowy umożliwia uzyskanie danych i wykorzystanie ich do stworzenia cyfrowej repliki produktów bądź całego środowiska produkcyjnego w celu pozyskania kompleksowej wiedzy o danym obiekcie, jego zachowaniach i reakcjach. Pozwala to na wykluczenie ewentualnych błędów oraz optymalizacji procesu, co z kolei przyczynia się do uzyskania doskonalszego produktu.

Dzięki bliźniakom cyfrowym obserwujemy zmianę sposobu zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Podczas rozmowy odpowiemy na pytania m.in.:

  • jakie korzyści wynikają z wprowadzenia w przedsiębiorstwie bliźniaka cyfrowego?
  • Jaki wpływ na rzeczywistość może mieć bliźniak cyfrowy?
  • Czy AI, AR, VR to silniki napędowe nowej generacji przemysłu?
  • Rewolucyjne podejście w przemyśle czy remedium na zastój w biznesie?

Zapraszamy na wystąpienie dr Piotra Wiśniewskiego

  1. Raport – Prognoza kierunków rozwoju robotyzacji w Polsce

dr Piotr Wiśniewski, CEO Platformy Robotów DBR77 zainicjował powstanie pierwszego, kompleksowego raportu dotyczącego stanu robotyzacji polskiego przemysłu wraz z predykcją kierunków jego rozwoju w zakresie robotyzacji i digitalizacji. Przygotowany przez Platformę Robotów DBR77 dokument „Prognoza kierunków rozwoju robotyzacji w Polsce”, przedstawia szerokie spektrum tematów, mających wpływ na decyzje firm produkcyjnych w zakresie robotyzacji zarówno obecnie i w przyszłości.

Zakres tematyczny, jaki obejmuje raport dotyczy również takich aspektów jak: podział nowych technologii robotycznych oraz wspierających robotyzację, zmiany na rynku automotive i ich wpływ na globalną oraz polską robotyzację, zmiany w organizacji łańcucha dostaw, obniżenie kosztów robotyzacji, transformacja digitalna i jej wpływ na robotyzację, specyfika rynku polskiego, narzędzia wsparcia rozwoju robotyzacji w Polsce, analiza ekonomiczna decyzji w obszarze robotyzacji, prognozy kierunków zmian warunków robotyzacji w Polsce.

  1. Sposoby finansowania procesu robotyzacji przedsiębiorstwa

Rynek robotyki dynamicznie się rozwija, a robotyzacja przynosi wiele korzyści, umożliwiając zakładom produkcyjnym większą elastyczność i szybszą odpowiedź na warunki rynkowe, dlatego, podobnie jak każdą inwestycję, warto zaplanować ją dokładnie od strony finansowej, rozważając różne źródła.  

Podczas panelu dyskusyjnego porozmawiamy o możliwościach, jakie stoją przed inwestorem, gdy ten jest już gotowy na wstawienie robota do swojego zakładu.

Szczegółowo omówimy jakie są cechy każdego ze sposobów. Pochylimy się nad zaletami dotacji i programów wsparcia, usługi Robot as a service czy możliwości leasingowania maszyny. Porozmawiamy o różnych formach płatności i odpowiemy na pytanie na kim spoczywają koszty utrzymania ruchu.

To nie jedyne aktywności firmy DBR77 na targach ITM INDUSTRY EUROPE.

Zobacz także:

>>Strefa wirtualnego zakładu DBR77 - Future is now

>>Warsztaty: Ulga na robotyzację i analiza opłacalności inwestycji

UWAGA: UDZIAŁ W WYDARZENIACH MOŻLIWY JEDYNIE DLA POSIADACZY BILETU NA TARGI ITM INDUSTRY EUROPE.