DZIĘKUJEMY! ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ 4-7.06.2024!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

Polski Amazon świata robotów zaprasza na wyjątkowe wydarzenie

Podziel się

Konferencja (R)ewolucja przemysłowa, czyli praktycznie o procesie robotyzacji to wydarzenie w całości poświęcone procesowi robotyzacji w Polsce. Już 24 marca, w jednym miejscu spotkają się najważniejsi przedstawiciele świata polskiej robotyzacji, aby podzielić się swoją wiedzą na temat istniejącej i dostępnej technologii w obszarze robotyzacji oraz praktycznych sposobów jej wdrożenia. 

Platforma Robotów DBR77 - polski Amazon świata robotów zaprasza na wyjątkowe wydarzenie

Konferencja skierowana jest do wszystkich, którzy dostrzegają konieczność robotyzacji swojego zakładu, szukają wskazówek, pomocy lub inspiracji w jaki sposób rozpocząć ten proces. Do Prezesów, Dyrektorów, Kierowników zakładów, szefów produkcji, do działów innowacji, rozwoju oraz technologii.  Konferencja nie będzie jedynie wymianą doświadczeń między ekspertami. Równolegle do paneli odbędą się warsztaty, podczas których uczestnicy otrzymają praktyczne narzędzia, gotowe do wykorzystania w swoich organizacjach.

 Cała konferencja odbywa się w formule online i jest bezpłatna dla uczestników.  

Czego mogą się spodziewać uczestnicy konferencji?

Przede wszystkim ogromnej dawki praktycznej wiedzy oraz wskazania konkretnych metod i narzędzi służących do wprowadzenia firmy na drogę digitalnego rozwoju.

Krótki opis wydarzenia

Konferencja składa się z 4 modułów tematycznych: Technika, Wdrożenie, Edukacja, Business Case oraz praktycznych warsztatów, podczas których uczestnicy zapoznają się z narzędziami związanymi z oceną efektów operacyjnych i finansowych inwestycji w robotyzacje a także zapoznamy uczestników z opisem procesu uzyskania ulgi oraz precyzyjną analizą korzyści opartą na liczbach. Przedstawimy również możliwości Studia 3D znajdującego się na Platformie Robotów DBR77 w zakresie analizy procesów produkcyjnych oraz ich optymalizacji.  

 

Konferencja w liczbach

4 moduły tematyczne, 3 warsztaty, 20 prelegentów

 

Raport – „Prognoza kierunków rozwoju robotyzacji w Polsce”

Podczas konferencji przedstawimy autorski, pierwszy na polskim rynku kompleksowy raport dotyczący stanu robotyzacji polskiego przemysłu, razem z predykcja kierunków rozwoju polskiej robotyzacji
i digitalizacji. Przygotowany przez zespół DBR77 oraz partnerów raport przedstawia szerokie spektrum tematów mających wpływ na decyzje firm produkcyjnych w zakresie robotyzacji zarówno dziś jak i w przyszłości.

Raport porusza takie zagadnienia jak:

  • Makro trendy globalnego rynku dostawy robotów
  • Udział nowych technologii robotycznych oraz wspierających robotyzację
  • Zmiany na rynku automotive i ich wpływ na globalną oraz polską robotyzację
  • Zmiany w organizacji łańcucha dostaw
  • Obniżenie kosztów robotyzacji
  • Transformacja digitalna i jej wpływ na robotyzację
  • Specyfika rynku polskiego
  • Narzędzia wsparcia rozwoju robotyzacji w Polsce
  • Analiza ekonomiczna decyzji w obszarze robotyzacji
  • Prognozy kierunków zmian warunków robotyzacji w Polsce

 

Konkurs

Wydarzeniu towarzyszy wyjątkowa inicjatywa – organizatorzy wyróżnią osoby i firmy, które stanowią inspirację w zakresie wdrażania transformacji digitalnej w swoich przedsiębiorstwach oraz odważnie podążają ścieżką innowacji. Konkurs skierowany jest zarówno do integratorów jak i firm przemysłowych.

 

 

Na jakie potrzeby wydarzenie jest odpowiedzią?

Głównym problemem dla małych i średnich przedsiębiorstw w planowaniu robotyzacji jest brak wiedzy, wysoka bariera wejścia i brak łatwych w użyciu narzędzi. W Polsce widać to szczególnie mocno. Raporty wskazują, że w zakresie automatyzacji produkcji Polska osiąga wyniki poniżej średniej. Innowacyjność, polegająca na zastępowaniu pracy ludzi procesami technologicznymi – czyli robotami, oceniano na podstawie użycia infrastruktury informatycznej, wydatków przeznaczonych na badania i rozwój czy cyfryzację prowadzonego modelu biznesowego2. Polska stoi daleko w tyle za większością krajów europejskich.

 

Moduły Konferencji

TECHNOLOGIA: Podczas modułu „Technologie robotyczne dedykowane dla polskich firm produkcyjnych” porozmawiamy o praktycznych aspektach związanych z możliwością robotyzacji polskich zakładów produkcyjnych. Omówimy aplikowane aspekty doboru technologii dla procesów produkcyjnych realizowanych w realiach polskich.   

 

WDROŻENIE: Moduł „Jak skutecznie przeprowadzić proces robotyzacji stanowiska produkcyjnego” ma na celu poruszenie tematu gwałtownego wzrostu zainteresowania robotyzacją i automatyzacją procesów produkcyjnych w Polsce po roku 2020. Omówimy praktyczne aspekty związane z planowaniem i realizacją procesu wdrożenia robotów. 

 

EDUKACJA: „Edukacja to pierwszy krok do robotyzacji i digitalizacji”. Poruszymy zagadnienia związane
z przygotowaniem kadry produkcyjnej na różnych poziomach do działań związanych z planowaniem, wdrożeniem i realizacją działań transformacyjnych związanych z przemysłem. 

 

BUSINESS CASE: W module „Robotyzacja w praktyce – transformacja oczami CEO firmy produkcyjnej” porozmawiamy o prawdziwych wyzwaniach organizacyjnych związanych z robotyzacją oczami trzech CEO dużych i znanych jednostek produkcyjnych. 

 

Warsztaty

ANALIZA OPŁACALNOŚCI W ROBOTYCE: Celem warsztatu jest uzbrojenie zarówno firm produkcyjnych jak
i integratorów w narzędzia związane z oceną efektów zarówno operacyjnych jak i finansowych inwestycji
w robotyzacje.

 

ROBOTYZACJA I DIGITALIZACJA PRODUKCJI - ULGI PODATKOWE: Podczas warsztatu uczestnik zapozna się
z opisem procesu uzyskania ulgi jak i precyzyjną analizą korzyści opartą na liczbach.

 

MODELOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W 3D STUDIO DBR77: Podczas tego spotkania, zaprezentujemy możliwości jakie daje studio 3D DBR77 w szerokiej analizie procesów produkcyjnych oraz ich optymalizacji. Warsztat.

W rolach ekspertów wystąpią między innymi przedstawiciele takich firm jak FANUC Polska, KUKA, Yaskawa Polska, VersaBox, APA Group, MST Automation, comatic., Elmark Automatyka, MPLAB, robotycy.com, Platforma Przemysłu Przyszłości, Neapco Europe, VOX, NEWAG S.A. czy DB77 Consulting.

 

Link do wydarzenia -> https://konferencja.dbr77.com/ 

 

Organizator

Spółka technologiczna DBR77 Robotics została założona przez dr Piotra Wiśniewskiego. Jej głównym spektrum jest działalność na rynku dostawy robotów przemysłowych. Efektem prac spółki jest pierwsza na świecie Platforma Robotów DBR77.com. Głównym celem jest pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom w procesie robotyzacji. W praktyce to platforma, która w nowatorski sposób masowo łączy przedsiębiorstwa produkcyjne
z firmami integratorskimi i dostawcami zrobotyzowanych rozwiązań systemowych. Całość odbywa się całkowicie zdalnie w autorskim wirtualnym środowisku 3D, które umożliwia stworzenie stanowiska pracy, opisanie problemu i dobranie dedykowanego rozwiązania.  

Osoba kontaktowa

Małgorzata Samborska, Marketing Manager

Tel. 518 702 941

e-mail: malgorzata.samborska@dbr77.com