ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZĄ EDYCJĘ 3-6.06.2025!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

Automatyzacja w zakładach produkcyjnych

Podziel się

Konferencja Techniczna „Automatyzacja w zakładach produkcyjnych”, która odbędzie 25 listopada w Bytomiu, to spotkanie dla firm oraz specjalistów poszukujących innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań w dobie czwartej rewolucji przemysłowej. Partnerem wydarzenia organizowanego przez Axon Media są targi ITM INDUSTRY EUROPE.

Według Deloitte rynek zautomatyzowanych technologii rośnie w tempie ponad 40% rocznie i do 2027 r. ma osiągnąć wartość 25,66 mld dolarów. Firmy starają się wykorzystywać potencjał automatyzacji w zakresie m.in. redukcji kosztów, zwiększenia produktywności i jakości produktów czy precyzyjności procesów. Widać jednak, że tempo wprowadzania nowoczesnych rozwiązań ustępuje szybkości, z jaką pojawiają się innowacje. To niewątpliwie ogromne wyzwanie dla wszystkich menadżerów odpowiedzialnych za usprawnianie procesów produkcyjnych i logistycznych.

Wydarzenie organizowane w Bytomiu wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnego przemysłu – spotkanie w gronie specjalistów przybliża nowatorskie strategie, które łatwo wdrożyć, poszerza wiedzę o aktualne trendy oraz daje szansę na nowe, wartościowe kontakty biznesowe. To idealne miejsce, by wymienić się doświadczeniem oraz spostrzeżeniami ze specjalistami z branży.

Wybrane tematy:

  • Zintegrowana platforma automatyzacji i robotyzacji w dobie Przemysłu 4.0
  • Innowacyjna automatyka przemysłowa w służbie optymalizacji produkcji - cztery filary Przemysłu 4.0
  • Oczekiwania działu Utrzymania Ruchu wobec Inteligentnej Fabryki
  • Bezkontaktowy, magnetostrykcyjny pomiar położenia i poziomu w przemyśle
  • Innowacyjne systemy kontrolno - pomiarowe dla Przemysłu 4.0
  • Jak zapobiec przestojom oraz awariom? Jak osiągnąć stabilną pracę maszyn?
  • Pełna ochrona maszyn drogą do Przemysłu 4.0
  • Dashboarding danych pomiarowych - proBox2
  • Ultradźwiękowy monitoring stanu łożysk z precyzyjnym optymalnym smarowaniem

 

Więcej informacji oraz rejestracja online na dedykowanej stronie: https://www.axonmedia.pl/konferencje/rejestracja/automatyzacja-2021-bytom/

Udział jest bezpłatny dla zarejestrowanych online uczestników. Dodatkowo w ramach wydarzenia przewidziany jest odbiór Imiennych Certyfikatów Uczestnictwa poświadczających udział w wydarzeniu.

Organizator, mając na uwadze komfort i bezpieczeństwo podczas spotkania, wdroży zalecane normy sanitarne oraz higieniczne, w tym obowiązek zasłaniania nosa i ust.

Patroni Honorowi wydarzenia: Krajowa Izba Gospodarcza, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd Dozoru Technicznego, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polska Izba Opakowań.