ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZĄ EDYCJĘ 3-6.06.2025!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

DBR77: Transformacja cyfrowa

Podziel się

Transformacja przedsiębiorstwa to nie tylko kwestia pozyskania funduszy UE, ale przede wszystkim mądrze zaplanowanego i przeprowadzonego procesu, wymagającego solidnej diagnozy, przygotowania celów i strategii, zaangażowania odpowiedniego zespołu oraz inwestycji w technologie i szkolenia. Na te tematy dyskutować będą eksperci zaproszeni przez firmę DBR77.

Panel: Transformacja cyfrowa 

Data: 1.06.2023 r.,  godz. 11.00-13.00

Miejsce: Pawilon 5A, Scena Trendów dla Przemysłu

Organizator:  DBR77

 

Zagadnienia:

  • Jak sfinansować transformację przedsiębiorstwa ze środków UE?
  • Transformacja przedsiębiorstwa. Jak mądrze zaplanować i przeprowadzić?
  • Transformacja przedsiębiorstwa w odpowiedzi na zmiany na rynku pracy.

O panelu:

Aby sfinansować transformację przedsiębiorstwa ze środków UE, przedsiębiorcy powinni poznać dostępne źródła finansowania i wymagania stawiane przez programy wsparcia. Warto przygotować solidny biznesplan, który uwzględni cele i strategię transformacji, a także określi sposób wykorzystania funduszy UE.

Mądra transformacja przedsiębiorstwa wymaga przede wszystkim dobrej diagnozy stanu firmy i jej otoczenia, w tym analizy rynku i konkurencji. Następnie należy określić cele i plan działania, które uwzględnią potrzeby klientów, rozwój technologiczny i potrzeby pracowników.

Ważne jest także zbudowanie zespołu, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie transformacji i jej monitorowanie.

Kluczowe jest także zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technologicznej i cyfrowej, która umożliwi efektywne wdrażanie nowych rozwiązań i procesów. W tym celu warto zainwestować w szkolenia pracowników i rozwój systemów informatycznych.

Transformacja przedsiębiorstwa to nie tylko kwestia pozyskania funduszy UE, ale przede wszystkim mądrze zaplanowanego i przeprowadzonego procesu, wymagającego solidnej diagnozy, przygotowania celów i strategii, zaangażowania odpowiedniego zespołu oraz inwestycji w technologie i szkolenia.

Do udziału w panelu, organizator zaprosił przedstawicieli firm zajmującymi się m.in.  pozyskiwaniem funduszy na rozwój polskiego przemysłu.

11.00 – 11.45 „Transformacja przedsiębiorstwa. Jak mądrze zaplanować i przeprowadzić”

Uczestnicy:

  • Dr Piotr Wiśniewski, założyciel i CEO DBR77
  • Bartłomiej Straszak, DB77 Consulting

 

11.45 – 12.30 „Finansowanie transformacji gospodarczej (jak zrobić to efektywnie). Transformacja przedsiębiorstwa ze środków UE”

Uczestnicy:

Jarosław Piekarski, NCBiR

Piotr Stadnicki, Innovation & Automation at G1ANT

Magdalena Adamczuk, Head of Grants & Initiatives Department@G1ANT

Tomasz Jankowski, Katarzyna Szwarocka, Lech Consulting

Przemysław Sulich, A1Europe

 

 

>>SPRAWDŹ TAKŻE INNY PANEL ORGANIZOWANY PRZEZ DBR77

 

 

UWAGA: UDZIAŁ W WYDARZENIACH MOŻLIWY JEDYNIE DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH DOKUMENTY WSTĘPU NA TARGI ITM INDUSTRY EUROPE (ZAPROSZENIE LUB BILET).