ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZĄ EDYCJĘ 3-6.06.2025!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

ITM_talks: Polska droga do przemysłu 4.0

Podziel się

Na jakim etapie transformacji cyfrowej znajdują się polskie przedsiębiorstwa? Dlaczego firma Microsoft zdecydowała się zainwestować w naszym kraju? Tego można dowiedzieć się od prelegentów pierwszej edycji ITM_talks: Katarzyny Nosalskiej z FPPP i Michała Jaworskiego z Microsoft Polska.

Zachęcamy do obejrzenia fragmentu pierwszej dyskusji z cyklu ITM_talks. Przedstawiamy krótkie wypowiedzi prelegentów, którzy podczas czerwcowego spotkania podzielili się z nami swoją wiedzą i spostrzeżeniami na temat obecnej sytuacji przedsiębiorstw w Polsce.  

ITM_talks: Polska droga do przemysłu 4.0

Na jakim etapie transformacji cyfrowej znajdują się polskie przedsiębiorstwa?

Katarzyna Nosalska, Członek Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Mówiąc Fundacja Platformy Przemysłu Przyszłości, odnosimy się do  przemysłu przyszłości definiowanego jako przemysł 4.0. Wyznacznikiem zrozumienia tego hasła jest jego znajomość przez przedsiębiorców. Powołując się na różne badania, możemy powiedzieć, że w przeciągu tych prawie 10 lat (red. działalności) nastąpiła jednak duża popularyzacja tej idei. Zauważyć mimo wszystko należy, że przemysł 4.0 często jest mylony z robotyzacją i automatyzacją, czego również doświadczamy w rozmowie z przedsiębiorcami.

Jeśli mówimy o miejscu polskich firm, transformacji cyfrowej w naszym kraju – określiłabym jej tempo jako umiarkowanie niewystarczające, w szczególności w obszarze produkcyjnym. Należy pamiętać, że większość polskich fabryk została już częściowo zautomatyzowana, a adaptacja do poziomu przemysłu 4.0 odbywa się głównie poprzez wdrożenia jednostkowe, wynikające z realnych, bieżących potrzeb tych przedsiębiorstw. Firmy implementują kluczowe technologie z zakresu przemysłu 4.0 w obszarach, w których upatrują wzrostu produktywności lub zmniejszenia kosztów.

Zauważamy brak podejścia strategicznego do zmiany cyfrowej, przemysłu 4.0, który obejmuje nie tylko produkcję, ale cały łańcuch wartości i jego usieciowienie, o czym często zapominają przedsiębiorcy. Jako Fundacja staramy się promować szerokie i strategiczne podejście do procesu transformacji cyfrowej na naszych stronach i bezpośrednich spotkaniach. Do naszej roli należy pokazywanie, że przemysł 4.0 to owszem produkcja, ale połączona ze wszystkimi elementami biznesowymi działalności firmy.

Work Economic Forum wskazało w swoich już dwóch raportach dobre praktyki firm na świecie, które uzyskują konkretne korzyści z wdrożenia rozwiązań z obszaru przemysłu 4.0. Również w Polsce możemy spotkać przedsiębiorstwa, które wyznaczają kierunek zmian i stanowią wzór do naśladowania, nierzadko też można zauważyć pewne podobieństwo między krajowymi i światowymi liderami w tworzeniu zespołów ds. transformacji cyfrowej, powoływaniu nowych stanowisk pracy, jak np. liderzy czy też menedżerowie ds. transformacji cyfrowej. I niezwykle istotną rzeczą jest również pojawianie się, planowanych i strategicznych road map wdrożeniowych. Jako Fundacja staramy się promować strategiczne podejście do transformacji cyfrowej. Przed nami jednak dużo pracy, szczególnie w kwestii uświadamiania korzyści wynikających z wdrażania nowych technologii.

Dlaczego Microsoft zdecydował się zainwestować w Polsce?

Michał Jaworski, Dyrektor Strategii Technologicznej oraz Członek Zarządu Microsoft Polska

Dlaczego Polska? Polska była 59 regionem, który Microsoft otworzył na świecie, co pokazuje skalę tej  inwestycji. Po nas była Nowa Zelandia i Włochy, co ciekawe udało nam się wyprzedzić Włochów w tym wyścigu. Jak każdy człowiek w biznesie, wiecie Państwo, że istnieje wewnętrzna konkurencja w tego typu kwestiach i my ją wygraliśmy. To były dwa lata ciężkiej pracy w naszej centrali w Redmont. Wskazać można kilka elementów, które działały na korzyść naszego kraju.

Polska jest na początku transformacji cyfrowej. Dopiero startuje z działaniami mającymi na celu połączenie aspektów fizycznych z tym, co jest cyfrowe. A kiedy rozmawiamy o przemyśle 4.0, to odnosimy się do sytuacji, w której każdy rzeczywisty element ma swój odpowiednik elektroniczny, informatyczny. Będziemy obserwowali ten trend coraz wyraźniej szczególnie w momencie, gdy pojawi się sieć 5G, a co za tym idzie: wyższa przepustowość i możliwość podłączenia większej liczby urządzeń.

Widzimy, że jest popyt i dobre tempo wzrostu, należy teraz zadbać o to, żeby tego nie stracić. Jesteśmy pierwszym regionem w naszej części Europy, w którym zainwestował Microsoft. Nie powinno to dziwić, bowiem Polska należy do największych Państw na tym terenie. 

Kolejne spotkanie z cyklu ITM_talks odbędzie się już 8 września. Gościem specjalnym drugiego odcinka będzie Adam Drewniany.

 

Więcej o ITM_TALKS