ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ 4-7.06.2024!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

Klaster GOiR: Zielona transformacja przemysłu: jak tego dokonać?

Podziel się

Podczas dyskusji panelowej „Zielona transformacja przemysłu: jak tego dokonać?” na scenie Kongresu Industry Next eksperci porozmawiają o przemianach w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, wsparciu transformacji innowacyjnej i cyfrowej przedsiębiorstw. Poruszą temat surowców krytycznych tak istotnych dla zielonej transformacji gospodarki i koniecznych nowych działań związanych z recyklingiem. Zielona transformacja wymaga odważnych inwestycji, dlatego w panelu nie zabraknie sprawdzonych rozwiązań i dobrych przykładów.

Panel: „Zielona transformacja przemysłu: jak tego dokonać?” 

Data: 31.05.2023, godz. 14:30-15:30.

Miejsce: Pawilon 5, Scena Industry Next

Organizator: Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowy Klaster Kluczowy

 O panelu:

Zielona transformacja to droga ku innowacyjności i współpracy. Ważnymi czynnikami wpływającymi na rozwój przedsiębiorstw i konkurencyjność na rynku są: wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0, działalność badawczo-rozwojowa, jak i gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ).  Zamknięcie obiegu jest kluczowym elementem Europejskiego Zielonego Ładu, co przekłada się na otoczenie regulacyjne i biznesowe, w którym funkcjonują firmy.  GOZ to gospodarka zasobami i poszukiwanie modeli biznesowych „win-win”, to jest takich, które jednocześnie są korzystne dla środowiska, opłacalne ekonomicznie i akceptowalne społecznie. Istotnym elementem w procesie rozwoju GOZ jest współpraca, która powinna przynosić korzyść wszystkim interesariuszom, a budowanie łańcucha dostaw i wartości powinno być nieodłącznym elementem myślenia o nowoczesnym biznesie.

Podczas dyskusji panelowej „Zielona transformacja przemysłu: jak tego dokonać?” porozmawiamy o przemianach w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, wsparciu transformacji innowacyjnej i cyfrowej przedsiębiorstw. Poruszymy temat surowców krytycznych tak istotnych dla zielonej transformacji gospodarki i koniecznych nowych działań związanych z recyklingiem.

Zielona transformacja wymaga odważnych inwestycji, dlatego w panelu będziemy rozmawiać o rozwiązaniach i wskazywać dobre przykłady.

Prelegenci:

  • Michał Zwyrtek, ekspert w fundacji Nanonet, dyrektor finansowy w APA Group, partner w kancelarii Zwyrtek & Wspólnicy 
  • Jacek Zieliński, Prezes Zarządu, Nicrometal S.A.
  • Rafał Kaczmarek, Wiceprezes Zarządu, Elektrorecykling S.A.
  • Arkadiusz Szpakowski, dyrektor oddziału w Legnicy, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych.

Moderator: Katarzyna Błachowicz, wiceprezes zarządu, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Krajowy Klaster Kluczowy

 

O Klastrze Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowym Klastrze Kluczowym:

Ponad 130 podmiotów (MŚP, nauki i otoczenia biznesu) wchodzi w skład naszego Klastra tworząc zaplecze surowcowe dla przemysłu, integrując branżę i wzmacniając konkurencyjność firm członkowskich zgodnie z modelem Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Jesteśmy wyjątkową platformą do wspieranie podmiotów w ramach klastrowych łańcuchów wartości w zakresie wzrostu ich konkurencyjności, wdrażania innowacji produktowych, rozwoju zrównoważonych technologii oraz wzmacniania kapitału ludzkiego. Poprzez animację działań tworzymy środowiska współpracy i finansowania innowacyjności z korzyścią zarówno dla swoich członków, jak i całej gospodarki cyrkularnej.

Strona: www.klasterodpadowy.com

 

Michał Zwyrtek, ekspert w fundacji Nanonet, dyrektor finansowy w APA Group, partner w kancelarii Zwyrtek & Wspólnicy

Doradca podatkowy, agent celny, współzałożyciel i partner zarządzający kancelarią Zwyrtek & Wspólnicy. Od ponad 19 lat doradza i wspiera polski i międzynarodowy biznes. Pracuje głównie z zarządami, średnią i wyższą kadrą zarządzającą, C-level executive, przedsiębiorcami i przedstawicielami samorządów oraz z właścicieli polskich firm prywatnych i rodzinnych. Pomaga ludziom i organizacjom w osiąganiu zaplanowanych celów poprzez dostarczanie kompetencji w obszarach biznesowych, podatkowych, prawnych i finansowych. Jego zainteresowania naukowe i biznesowe obejmują filozofie lean i kaizen oraz Industry 4.0. Od września 2022 roku pełni funkcję dyrektora finansowego (CFO) w APA Group – jednej z największych polskich firm z branży inteligentnej automatyki przemysłowej i budynkowej, a także w ZOF-STAL - jednym z największych dystrybutorów wyrobów stalowych w Polsce południowej. Od września 2021 roku jest członkiem Zarządu Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach. Jest również współzałożycielem i przewodniczącym prezydium Śląskiej Loży Biznesu – Think Tanku stworzonego przez grupę doświadczonych menedżerów i przedsiębiorców z województwa śląskiego.

Jacek Zieliński, Prezes Zarządu, Nicrometal S.A.

Entuzjasta nowych technologii, lotnictwa i digitalizacji rozwiązań biznesowych. Od ponad 20 lat prowadzi z sukcesem spółkę Nicrometal SA – lidera w branży recyklingu. Absolwent Wydziału Mechanicznego Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Pracę z ludźmi – indywidualną i zespołową – wspomaga poprzez rozwój osobisty, prowadzony w profesjonalnym procesie kształcenia – absolwent Akademii Psychologii Przywództwa na Politechnice Warszawskiej - autorskiego programu Jacka Santorskiegoi zespołu Values, opartego na modelu „wszechstronnego przywództwa” (Versatile Leadership) oraz Studium Autorytety. Prywatnie mąż i ojciec trójki dorosłych dzieci. Miłośnik winiarstwa i właściciel własnej winnicy – zdobył w tym obszarze dyplom Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na kierunku „Technologia Winiarstwa”. Do najnowszej pasji – pszczelarstwa – podchodzi z dystansem i szacunkiem, niezbędnym pasjonatom tego zajęcia.

Rafał Kaczmarek, Wiceprezes Zarządu, Elektrorecykling S.A.

Z zawodu ekonomista, od 10 lat w branży odpadów i recyklingu. Wiceprezes Elektrorecykling S.A. - zakładu przetwarzania ZSEE. Członek zarządu Elektrorecykling Polska Sp. z o.o. – zakładu recyklingu tworzyw sztucznych.

Arkadiusz Szpakowski, dyrektor oddziału w Legnicy, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy.

Doktorant Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Dyrektor Oddziału w Legnicy w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, aktywnie działa na rzecz wdrażania i realizacji polityki Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Członek Zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, posiadającego status Krajowego Klastra Kluczowego. Członek grup i organizacji działających w zakresie GOZ i zrównoważonego rozwoju w tym: Grupy Roboczej KIS-7, Grupy Roboczej Komisji Europejskiej ds. aktualizacji dokumentu referencyjnego BAT dla branży Obróbki Powierzchniowej Metali i Tworzyw (STM BREF), Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, współautor rozwiązań patentowych z zakresu odzysku metali nieżelaznych, głównie wolframu, ołowiu i cyny. Współautor prac badawczo – wdrożeniowych z zakresu odzysku metali bazowych i trudnotopliwych oraz wytwarzania materiałów ściernych. Laureat nagród w konkursach wynalazczości, innowacji i nowych technik.

Katarzyna Błachowicz, wiceprezes zarządu, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Krajowy Klaster Kluczowy

Wiceprezes Zarządu Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system Sp. z o. o., spółki koordynującej działania Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego (od 2018 r.). Członek Zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego (od 2019 r.). Inicjuje, organizuje i wspiera w ramach Klastra m.in. działania na rzecz rozwoju innowacji, konkurencyjności, a przede wszystkim wzajemnej współpracy biznesowej pomiędzy firmami i instytucjami naukowymi związanymi z gospodarką odpadami i recyklingiem. Koordynuje działania Akademii Recyklingu, która zapewnia kompleksowe kształcenie pracowników, kadry zarządzającej i innych zainteresowanych osób firm i instytucji związanych z branżą zagospodarowania odpadów, recyklingu i gospodarki o obiegu zamkniętym, a także edukację społeczeństwa w tym zakresie. Aktywnie działa w Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców, gdzie pełni funkcję zastępcy przewodniczącego. Jest ekspertem już w kolejnej, trzeciej edycji programu Climate Leadership organizowanym przez UNEP/GRID-Warsaw Centre. Jest autorem licznych publikacji w zakresie recyklingu, odpadów, zrównoważonego rozwoju, a przede wszystkim gospodarki o obiegu zamkniętym. Jako ekspert bierze udział w konsultacjach i opiniowaniu aktów prawnych, strategii, planów związanych z szeroko rozumianą gospodarką odpadami.

 

UWAGA: NA KONGRES INDUSTRY NEXT OBOWIĄZUJE REJESTRACJA - WSTĘP WOLNY.

DOKUMENT WSTĘPU NA KONGRES UPOWAŻNIA TAKŻE DO ZWIEDZENIA EKSPOZYCJI TARGÓW.