ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ 4-7.06.2024!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

LAUREAT ZŁOTEGO MEDALU: SMOOTH Monitor AX – oprogramowanie służące monitorowaniu i analizie danych z obrabiarek w czasie rzeczywistym

14.05.2019 10:00:00

Podziel się

Produkt zgłoszony przez YAMAZAKI MAZAK CENTRAL EUROPE Sp. z o.o. z Katowic został laureatem Konkursu o Złoty Medal MTP 2019. Będzie można zapoznać się z nim podczas targów ITM Polska – Pawilon 3A, stoisko 14.

Nacisk na wzrost wydajności, jakości i dostarczanie klientom coraz większej ilości informacji od wskaźników wykorzystania maszyn po trójwymiarowe symulacje programów 5-osiowych, odczuwalny jest już w całym łańcuchu dostaw, nawet w najmniejszych warsztatach mechanicznych. Dlatego właśnie firma Mazak opracowała technologię SMOOTH — rozwiązanie CNC zdolne w praktyce zrealizować idee Przemysłu 4.0, czyli zapewnić komunikację, produktywność i narzędzia analizy danych w każdym zakładzie i warsztacie. Technologia SMOOTH może pełnić rolę katalizatora dla wdrożenia zasad Przemysłu 4.0. Jej kluczowym aspektem jest zdolność do zbierania i analizowania danych, a przez to wspierania zespołów produkcyjnych i zarządczych w szybkim podejmowaniu trafnych decyzji, które przełożą się na większą wydajność i szybkość produkcji. Co szczególnie istotne — technologia SMOOTH jest w pełni skalowalna. W miarę wzrostu produkcji i wdrażania nowych maszyn oraz systemów automatyki można ją szybko dopasowywać do nowych wymagań. W zakładzie działającym według koncepcji Przemysłu 4.0 wszystkie aspekty produkcji są zintegrowane, monitorowane i analizowane — od planowania, poprzez wirtualne symulacje detali przeznaczonych do obróbki, zużycie energii, gospodarkę narzędziową aż po konserwację. Celem jest osiągnięcie większej wydajności i wyższej jakości wyrobów przy jednoczesnej minimalizacji przestojów maszyn. Jednym z narzędzi realizacji idei Przemysłu 4.0 jest SMOOTH Monitor AX.