ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZĄ EDYCJĘ 3-6.06.2025!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

Odlewnicza Izba Gospodarcza patronem branżowym Targów ITM Industry Europe

Podziel się

Odlewnicza Izba Gospodarcza jest jedyną ogólnopolską, samorządową organizacją sektora odlewniczego. Izba skupia odlewnie, przedsiębiorstwa i instytucje pracujące dla odlewnictwa.

Odlewnicza Izba Gospodarcza zajmuje się oceną wprowadzania oraz skuteczności działań aktów prawnych. Dodatkowo, Izba opracowuje i wprowadza zasady etycznego współdziałania między jej członkami. Działa również jako platforma umożliwiająca nawiązywanie współpracy pomiędzy krajowymi odlewniami a ich partnerami zarówno z kraju, jak i zagranicy. Wśród głównych obszarów tej współpracy znajduje się promocja sprzedaży odlewów, wyrobów i usług członków Izby, szkolenie kierownictwa i załóg odlewni, wymiana doświadczeń, wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, dostawy materiałów i surowców, normalizacja oraz zapewnienie jakości wyrobów i procesu produkcyjnego, ochrona środowiska oraz restrukturyzacja odlewni.

Więcej informacji:

www.oig.com.pl