ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ 4-7.06.2024!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

Panele Platformy Przemysłu Przyszłości na targach ITM INDUSTRY EUROPE

Podziel się

Platforma Przemysłu Przyszłości zorganizuje podczas Kongresu Industry Next na targach ITM INDUSTRY EUROPE dwa panele dyskusyjne: Rola smart-grid w transformacji infrastruktury energetycznej i rynku energii oraz Narzędzia wsparcia MŚP w transformacji w kierunku przemysłu przyszłości.

 

Panel: Rola smart-grid w transformacji infrastruktury energetycznej i rynku energii

Data: 30.05.2023, godz.14:15-15:00 

Miejsce: Pawilon 5, Scena Industry Next

Organizator: Platforma Przemysłu Przyszłości

Panel dotyczył będzie zależności i wyzwań związanych z przyspieszeniem budowy sieci smart-grid i nowej organizacji funkcjonowania rynku energii.

Kluczowe zagadnienia, które zostaną poruszone w trakcie panelu:

 • konieczność przyspieszenia transformacji energetycznej w Polsce i roli inteligentnych sieci w tej transformacji
 • nowe formy zarządzania generacją i zużyciem energii (Virtual Power Plants, Distributed energy resource management systems)
 • funkcjonowanie mikrosieci i lokalnej generacji w instalacjach przemysłowych
 • przygotowanie organizacji na wdrożenia rozwiązań inteligentnych sieci – uwarunkowaniach cyfryzacji w firmach energetycznych

       Prelegenci:

 • Tomasz Klekowski, Platforma Przemysłu Przyszłości
 • Grzegorz Marciniak, dyrektor Departamentu Informacji Pomiarowej ENEA S.A.
 • Ariel Oleksiak, kierownik Działu Energooszczędnych Technologii ICT, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 • Kamil Wójcik, wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej

Tomasz Klekowski, Członek Rady Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

Doradca w zakresie cyfrowej transformacji gospodarki i społeczeństwa. Jest twórcą studiów Biznes.AI prowadzonych na Akademii Leona Koźmińskiego. Działa na rzecz gospodarki będąc Członkiem Rady Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości wspiera Konfederację Lewiatan, Sektorową Radę ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, Sektorową Radę ds. Kompetencji Informatyka, jest Ambasadorem i Członkiem Kolegium projektu PoLAND of IT Masters. Uczestniczy w pracach GRAI (Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji) jako lider jednej z podgrup. Współpracuje z think tankami w Polsce i zagranicą, jest jednym z założycieli Intelligent Leadership Hub, współpracuje z Think-Tank.pl Został wyróżniony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, jako jedna z osób o największym wpływie na rozwój kompetencji cyfrowych w Polsce. Autor raportów i artykułów, wykładowca i prelegent. Wspiera startupy i fundusze VC Odpowiadał za rozwój rynku Data Center i Internetu Rzeczy w regionie EMEA w firmie Intel, kierując pracami zespołów zajmujących się miedzy innymi: sztuczną inteligencją, analityką danych, chmurą oraz cyberbezpieczeństwem. Kierował organizacją Intela w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej oraz INSEAD.

Grzegorz Marciniak, dyrektor Departamentu Informacji Pomiarowej ENEA S.A.

Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej oraz licznych studiów podyplomowych z zakresu ekonomii i zarządzania, w tym MBA. Zawodowo związany z energetyką od ponad 20 lat. Karierę zawodową rozpoczął jako asystent projektant w Elbud Gdańsk Holding, następnie w 1999r. związał się z Zakładem Energetycznym w Bydgoszczy. W strukturach Enei Operator pracował również jako kierownik Biura Obsługi Klienta w Mogilnie, dyrektor Rejonu Sprzedaży Usług Dystrybucyjnych w RD Inowrocław, kierownik Wydziału Gospodarki Pomiarami, kierownik Biura Systemów Pomiarów Energii.

Ariel Oleksiak, kierownik Działu Energooszczędnych Technologii ICT, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Dr hab. inż. Ariel Oleksiak jest kierownikiem Działu Energooszczędnych Technologii ICT w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, w którym realizuje prace łączące zaawansowane rozwiązania informatyczne (wykorzystujące metody symulacji komputerowych i sztucznej inteligencji) z zagadnieniami związanymi z energią. Koordynator i uczestnik wielu projektów badawczo-rozwojowych, w tym finansowanych przez Komisję Europejską, m.in RENergetic i Hidalgo2.

Kamil Wójcik, wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej

Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunkach "Elektroenergetyka" oraz "Zarządzanie zasobami IT". Ukończył także roczne studium "Wdrażanie przedsięwzięć innowacyjnych" zorganizowane przez Uniwersytet Łódzki. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki. Posiada certyfikat zarządzania projektami zgodnie z metodyką Prince2. Z działalnością w obszarze IT związany jest od 2000 roku. W roku 2001 odpowiadał za obszar techniczny pierwszego w Polsce procesu publikacji premier kinowych w portalach internetowych, a opracowane mechanizmy były z powodzeniem wykorzystywane do roku 2004. W roku 2004 opracował systemy dostępu do usługi Internet za pośrednictwem sieci telewizyjnych, czego następstwem było wdrożenie w latach 2004-2006 usługi dostępu do Internetu w telewizjach kablowych zlokalizowanych w Krakowie, Tarczynie, Suchedniowie, Drzewicy oraz Pionkach. W roku 2006 podjął działania na rzecz FSNT-NOT, angażując swoją wiedzę i doświadczenie z obszaru IT i zarządzania projektami. W ramach przedsięwzięcia "Inkubator Platform Technologicznych" zainicjował projekt opracowania i realizacji wspólnej platformy komunikacyjnej dla FSNT-NOT. Efekty działań podjętych na rzecz poprawy jakości usług wewnętrznych Federacji w obszarze IT zostały dostrzeżone przez zarządzających FSNT-NOT i w roku 2009 został Pełnomocnikiem Zarządu ds. Informatycznych. Równolegle, w roku 2008 był współtwórcą jednego z pierwszych elektronicznych systemów badania opinii publicznej, sfinansowanego ze środków publicznych, w ramach wdrożonego w latach 2008-2012 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach przedsięwzięcia, w latach 2008-2015 zarządzał celową spółką 3Stylers, powołaną do realizacji projektu, który został z powodzeniem rozliczony w 2012 roku. Od 2012 pełni funkcję Prezesa NOT Informatyka Sp. z o. o. i odpowiada za rozwój technologii i narzędzi informatycznych, tworzonych przez Spółkę na rzecz FSNT-NOT i jej członków. W latach 2012-2016 współtwórca przedsięwzięć biznesowych w obszarze rynku finansowego, gdzie pełnił rolę eksperta i menadżera przedsięwzięcia eko-Polska w Banku Ochrony Środowiska S.A. Jest pomysłodawcą i członkiem założycielem Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej, które zostało założone 3 września 2015 r. Wybrany jednomyślnie w głosowaniu podczas posiedzenia założycielskiego, pełni rolę Prezesa SWTP. Od grudnia 2016 roku jest Wiceprezesem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, a w obszarze jego odpowiedzialności rozwój technologii oraz promocja działań stowarzyszeń. W 2021 r. został ponownie wybrany na funkcję Wiceprezesa FSNT-NOT w kadencji 2021-2022.

 

Panel: Narzędzia wsparcia MŚP w transformacji w kierunku przemysłu przyszłości

Data: Czwartek 30.05.2023, godz.15:00-15:45 

Miejsce: Pawilon 5, Scena Industry Next

Organizator: Platforma Przemysłu Przyszłości

 

 Panel dyskusyjny poświęcony ekosystemowi wsparcia przedsiębiorstw w procesie cyfryzacji przemysłu. W trakcie panelu eksperci z różnych dziedzin technologii i przemysłu będą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem o wpływie nowoczesnych technologii.

 

Podczas panelu dyskusyjnego poruszone zostaną następujące tematy:

 • przegląd narzędzi FPPP, EDIH, laboratoriów przyszłości
 • współpraca między nauką a przemysłem: Jak współpraca między uczelniami, instytutami badawczymi a firmami przyczynia się do innowacji w ramach Industry 4.0.
 • przykłady realizacji współpracy

  Prelegenci:

 • Michał Błaszczak, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 • Piotr Kryjom, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
 • Michał Nowakowski, Instytut Badań Edukacyjnych
 • Stefan Życzkowski, ASTOR, Rada Fundacji FPPP
 • Tomasz Mackiewicz, kierownik Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii
 • Jędrzej Kowalczyk, prezes zarządu Fanuc Polska

Michał Błaszczak, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Lider zespołu tworzącego prototypy urządzeń i aplikacji w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, w dziale Technologii Internetu Rzeczy. Zaangażowany w projekty z zakresu rozwoju oprogramowania, prototypowania urządzeń oraz utrzymania infrastruktury technicznej takie jak: Datamite, EUhubs4Data, DIH4CPS, AI4EOSC, wsparcie pilotów biznesowych w projekcie EOSC Future EOSC DIH. Brał udział w projektach zwiększania efektywnością pracy poprzez cyfryzację w projektach ICOS oraz Illumineation. Dział Technologii Internetu Rzeczy PCSS realizuje projekty łączące i wspierające naukę i przemysł jest także zaangażowany w działalność DIHów paneuropejskich.

Piotr Kryjom, Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Wiedzą, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

Ekspert z zakresu funduszy Unii Europejskiej i programów wsparcia przedsiębiorczości Ministerstwa Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Mazowieckiej Jednostki Projektów Unijnych. Od ponad 15 lat zawodowo związany z sektorem publicznym, wieloletni pracownik urzędów centralnych oraz agencji rządowych odpowiadających za wydatkowanie środków UE, w których zajmował się przygotowaniem warunków udzielania wsparcia przedsiębiorcom. Ekspert zarówno największych renomowanych firm doradczych jak i firm z sektora MŚP. Opracował dla nich kilkadziesiąt planów strategii rozwoju dotyczących m.in eksportu polskich towarów i usług czy specjalnych stref ekonomicznych. Dysponuje rozległym doświadczeniem i wiedzą z zakresu wsparcia przedsiębiorstw, funduszy seed capital, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, prac B+R przedsiębiorstw oraz internacjonalizacji. Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował na kierunku Business and Administration na Uniwersytecie w Tampere w Finlandii.

Michał Nowakowski, Instytut Badań Edukacyjnych

Lider projektu „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu” – ZSK 4. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, studiował na Universidad da Coruna (Hiszpania). Specjalizuje się w rozwoju kompetencji w miejscu pracy i wykorzystaniu nowych technologii w edukacji. Obecnie rozwija pierwszy polski system do wydawania odznak cyfrowych w standardzie Open Badges. Pracował jako menadżer i ekspert w wielu projektach krajowych i międzynarodowych. Członek Rady Programowej Fundacji Forum Inteligentnego Rozwoju oraz Zespołu ds. mikropoświadczeń w obszarze szkolnictwa wyższego Ministra Edukacji i Nauki. Od 10 lat prowadzi szkolenia nt. motywacji w miejscu pracy. Mówi biegle po hiszpańsku. Prywatnie interesuje się teorią gier, kulturą prekolumbijską i fizyką teoretyczną.

Stefan Życzkowski, ASTOR, Rada Fundacji FPPP

Założyciel, współwłaściciel, wieloletni prezes ASTOR, obecnie w funkcji przewodniczącego rady strategicznej spółki ASTOR. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Jego specjalność to komputerowe sterowanie i projektowanie obrabiarek i robotów. Odbywał praktykę w dziale części zamiennych producenta silników Sulzer w Szwajcarii. Pracując podczas studiów w firmie komputerowej, poznał praktycznie zagadnienia związane z budową i oprogramowaniem komputerów osobistych. Od 1981 r. zajmował się programowaniem oraz tworzeniem interfejsów i gier komputerowych (niektóre z nich udało się z sukcesem sprzedać na rynku). Przewodniczył Radzie Uczelni Politechniki Krakowskiej pierwszej kadencji w latach 2019-2020. Jest członkiem Rady Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk oraz Business Centre Club. Od października 2020 działa jako Przewodniczący Rady Nadzorczej w Związku Pracodawców Forum Automatyki i Robotyki Polskiej. Wierzy, że ludzie są najlepszym kapitałem. W każdym podejmowanym przez siebie działaniu, kieruje się zasadami współdziałania i budowania długotrwałych relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu: #chodzioludzi. To w oczywisty sposób przekłada się na sposób funkcjonowania całej firmy. Stworzona przez Stefana Życzkowskiego firma jest dostawcą nowoczesnych technologii z zakresu automatyzacji, robotyzacji oprogramowania przemysłowego i intralogistyki. Obecnie zaangażowany w propagowanie idei Przemysłu 4.0 w Polsce.

Tomasz Mackiewicz, kierownik Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii

Absolwent kierunku mechanika i budowa maszyn, (specjalność projektowanie i modelowanie komputerowe) na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Przełomowym rokiem w karierze zawodowej był 2014, kiedy ekspert dołączył do działu personalnego poznańskiego Volkswagena z zadaniem budowy centrum szkoleniowego. Solidne techniczne wykształcenie, znajomość zarówno produkcji, jak i procesu zakupowego zaowocowały budową i uruchomieniem jednego z najnowocześniejszych centrów szkoleniowych w ramach struktur Volkswagen Poznań. Pracując przy powstawaniu centrum szkoleniowego równolegle Tomasz Mackiewicz wspierał rozwój nowo powstałej fabryki Volkswagena w pod wrzesińskich Białężycach, gdzie odpowiadał za rozwijanie technicznych kompetencji pracowników produkcji. W grudniu 2018 roku objął stanowisko kierownika Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii – nowej placówki oświatowej, której organem prowadzącym jest powiat wrzesiński. Od września 2022 pełni funkcję dyrektora w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Od października 2020 pełni funkcję członka rady w Wielkopolskiej Regionalnej Radzie Przemysłu Przyszłości. Jest członkiem grupy eksperckiej dotyczącej komponentu gospodarki w ramach prac nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej. Od kwietnia 2021 jest członkiem grupy roboczej ds. sztucznej inteligencji w Ministerstwie Cyfryzacji, gdzie działa w podgrupie ds. umiejętności cyfrowych. Jest również ekspertem ds. opracowania Koncepcji Rozwoju Kraju do 2050 roku (KRK2050) w Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jędrzej Kowalczyk, prezes zarządu Fanuc Polska

Prezes Zarządu firmy FANUC Polska Sp. z o. o. z wieloletnim doświadczeniem w zakresie inżynierii oraz sprzedaży i marketingu. Absolwent kierunku automatyka i robotyka na Politechnice Gdańskiej. Z polskim oddziałem FANUC związany od 2009 roku. Od 2015 r. odpowiedzialny za rozwój scentralizowanej struktury FANUC Polska. Za główny cel swoich działań uważa dostarczanie polskim firmom niezawodnych technologii produkcyjnych wraz z opieką rodzimych inżynierów. Autor partnerskiego programu wsparcia polskich przedsiębiorstw, obejmującego m.in. audyty linii produkcyjnych nakierowane na wybór obszarów, w których automatyzacja przynosi najwięcej korzyści oraz zapewnia szybki zwrot z inwestycji.

 

UWAGA: NA KONGRES INDUSTRY NEXT OBOWIĄZUJE REJESTRACJA - WSTĘP WOLNY.

DOKUMENT WSTĘPU NA KONGRES UPOWAŻNIA TAKŻE DO ZWIEDZENIA EKSPOZYCJI TARGÓW.