ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZĄ EDYCJĘ 3-6.06.2025!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

Platforma Przemysłu Przyszłości laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

Podziel się

Platforma Przemysłu Przyszłości, partner Kongresu Industry Next 2021 została doceniona przez Kapitułę Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju. Jak tłumaczą organizatorzy, wyróżnienie w kategorii „wspieranie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki”, wynika z działalności PPP związanej z podnoszeniem poziomu kompetencji i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz z podejścia do upowszechniania dotychczasowych wyników przedsięwzięć.

– Dziękuję za to wyjątkowe wyróżnienie, które ma dla nas podwójne znaczenie. Z jednej strony jest to nagroda dla całego zespołu pracowników i ekspertów Platformy Przemysłu Przyszłości, z drugiej zaś dla pomysłodawców utworzenia przed trzema laty tej organizacji. Biorąc pod uwagę wyzwania, które stają przed współczesną gospodarką, także te przyspieszone przez pandemię widzimy, że nasza praca polegająca na wspieraniu transformacji cyfrowej gospodarki jest bardzo potrzebna – podkreśla Dawid Solak, pełniący obowiązki prezesa Platformy Przemysłu Przyszłości.

O nagrodzie

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju jest przyznawana od 5 lat innowatorom, inwestorom, a także osobom i organizacjom, których działania wpływają na inteligentny i zrównoważony wzrost gospodarki i społeczeństwa. Celem organizatora, czyli Centrum Inteligentnego Rozwoju, jest upowszechnianie myślenia proinnowacyjnego oraz popularyzacja nowatorskich przedsięwzięć, a także troski o sferę badań i rozwoju.

Arena Przemysłu Przyszłości

Przyznanie wyróżnień było częścią Forum Inteligentnego Rozwoju – wydarzenia poświęconego zagadnieniom nauki i nowych technologii. W tym roku po raz pierwszy częścią toruńskiego kongresu była Arena Przemysłu Przyszłości – Samorząd 4.0 z udziałem ekspertów PPP, przedsiębiorców i samorządowców. Uczestnicy spotkania mówili o rozwiązaniach smart city w kontekście wychodzenia czwartej rewolucji przemysłowej poza duże aglomeracje. Prelekcje dotyczyły inteligentnych systemów parkowania i oświetlenia, goście poznali także szczegóły koncepcji gnieźnieńskiej Stolicy eXperymentu.

Źródło: Platforma Przemysłu Przyszłości