ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ 4-7.06.2024!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

Prezes ARP prelegentem Kongresu Industry Next

06.10.2020 09:27:30

Podziel się

Agencja Rozwoju Przemysłu wspierając przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji, odgrywa ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki. Prezes Zarządu ARP jest w gronie prelegentów Kongresu Industry Next. Cezariusz Lesisz będzie mówił o Proinwestycjach dla przemysłu 4.0.

Cezariusz Lesisz jest prezesem Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. , absolwentem Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i rachunkowość oraz podyplomowe - Prawo dla menedżera. Studiował także Budownictwo Lądowe na Politechnice Wrocławskiej. Złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Przez ponad 20 lat aktywnie działał w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i USA. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzaniu jednostkami organizacyjnymi oraz w nadzorze spółek prawa handlowego. Pracował także w sektorze bankowym (BZ WBK S.A.) oraz w administracji rządowej (Ministerstwo Finansów). Dzięki długoletniemu doświadczeniu zawodowemu posiada kompetencje w zakresie zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwach, negocjacji oraz realizacji projektów restrukturyzacyjnych, rozwojowych i innowacyjnych. Dysponuje również szeroką wiedzą dotyczącą specyfiki amerykańskich procesów społeczno-gospodarczych. Od grudnia 2016 r. do listopada 2018 r. był członkiem Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A, natomiast w latach 2017-2018 przewodniczył Radzie Nadzorczej Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. Od 01.09.2019 jest członkiem Rady Nadzorczej KGHM Metraco S.A.
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU jest spółką akcyjną w nadzorze Prezesa Rady Ministrów ze 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa. Wspierając przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji, odgrywa ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki. Szeroki wachlarz instrumentów wsparcia obejmuje zarówno produkty finansowe, jak i pozafinansową pomoc w realizacji przedsięwzięć, m.in. poprzez udostępnianie terenów inwestycyjnych i obiektów produkcyjnych w ramach zarządzanych przez ARP Specjalnych Stref Ekonomicznych. Spółka łączy także partnerów zainteresowanych nawiązaniem współpracy przy realizacji projektów innowacyjnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i unikalnym na polskim rynku kompetencjom, ARP wypracowała indywidualne podejście do oceny projektów, pozwalające dostrzec szanse biznesowe w obszarach, które inni postrzegają jako mało atrakcyjne lub zbyt ryzykowne. W ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju ARP współpracuje z kluczowymi polskimi instytucjami wspierającymi przedsiębiorców oraz dostarcza pakiety rozwiązań w odpowiedzi na bieżące potrzeby i wyzwania biznesowe.

👉Dowiedz się więcej: https://inext.com.pl/pl/prelegenci-inext/
👉Zarejestruj się bezpłatnie na Kongres: https://rejestracja.tobilet.pl/.../kongres-industry-next.../
#ITMIndustryEurope