ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ 4-7.06.2024!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

PSA: Aluminium.Zielona przyszłość

Podziel się

Polskie Stowarzyszenie Aluminium zrzesza czołowe firmy działające w rodzimej branży aluminium. Reprezentuje interesy sektora w relacjach z decydentami i przedstawicielami otoczenia biznesowego, promuje zastosowania aluminium we wszystkich możliwych aplikacjach, dostarcza profesjonalnych informacji na temat branży, współpracuje ze środowiskiem naukowym i badawczym, także na forum międzynarodowym. Podczas najbliższej edycji targów PSA zorganizuje panel pt.: Aluminium. Zielona przyszłość w ramach Kongresu Industry Next na targach ITM INDUSTRY EUROPE.

 

Panel: Aluminium. Zielona przyszłość

Data: 31.05.2023, godz.10:00-11:30 

Miejsce: Pawilon 5, Scena Industry Next

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Aluminium

 

W panelu wezmą udział przedstawiciele czołowych producentów wyrobów aluminiowych w Polsce.

Paneliści:

  • Paweł Rutecki, dyrektor rozwoju i inwestycji, Gränges Konin
  • Ewelina Szarek-Stasiewicz, dyrektor sprzedaży, Hydro Extrusion Poland
  • Robert Matkowski, regionalny dyrektor sprzedaży, Hydro Extrusion Poland 
  • Sebastian Mróz, kierownik ds. rozwoju Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska
  • Andrzej Michalski-Stępkowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Aluminium

Zagadnienia:

  • Szanse i wyzwania, jakie przed branżą aluminium stawia europejska zielona transformacja przemysłowa. Aluminium to z jednej strony materiał, którego produkcja podlega regulacjom wynikającym z polityki klimatycznej UE, ale z drugiej – surowiec niezbędny do wytwarzania wszelkiego rodzaju wyrobów pozwalających na spełnienie ambitnych celów polityki środowiskowej. Aluminium jest więc kluczowym materiałem z punktu widzenia europejskiej polityki przemysłowej. Rozwój branży aluminium służy uniezależnieniu się gospodarki UE od dostawców zewnętrznych.
  • Aktualne trendy rynkowe
  • Otoczenie prawne oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne dotyczące europejskiej, w tym polskiej branży aluminium 

PSA:

Polskie Stowarzyszenie Aluminium zrzesza czołowe firmy działające w rodzimej branży aluminium. Reprezentuje interesy sektora w relacjach z decydentami i przedstawicielami otoczenia biznesowego, promuje zastosowania aluminium we wszystkich możliwych aplikacjach, dostarcza profesjonalnych informacji na temat branży, współpracuje ze środowiskiem naukowym i badawczym, także na forum międzynarodowym. 

 

Andrzej Michalski-Stępkowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Aluminium

Z szeroko rozumianą branżą stali i metali związany od mniej więcej 20 lat. Na początki XXI w. jako dziennikarz dziennika „Rzeczpospolita” relacjonował gwałtowne zmiany, jakie zachodziły w polskim hutnictwie. Od 2011 r. jest wydawcą magazynu „Nowa Stal” - kwartalnika poświęconego branżom stali nierdzewnych oraz aluminium. Od 2016 r. jest też prezesem Stowarzyszenia Stal Nierdzewna.

Sebastian Mróz, kierownik ds. rozwoju Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska

Sebastian Mróz odbył studia wyższe w latach 1993-1998 na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej i uzyskał stopień magistra inżyniera na kierunku metalurgia w specjalności przeróbka plastyczna metali. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie metalurgia uzyskał w roku 2002, a stopień doktora habilitowanego w roku 2008. Tytuł profesora nauk technicznych uzyskał w roku 2016. Od 1998 roku do chwili obecnej prof. S. Mróz zatrudniony jest na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Dorobek naukowy prof. Sebastiana Mroza udokumentowany publikacjami w formie monografii oraz artykułów w czasopismach naukowych i naukowo – technicznych, a także w materiałach konferencyjnych koncentruje się na problematyce dotyczącej modelowania numerycznego i technologii procesów plastycznego kształtowania metali. Uczestniczył jako kierownik lub wykonawca w realizacji ponad 70 projektów i prac badawczych zleconych z przemysłu. Wyniki projektów i prac badawczych zleconych wdrożono w kilkudziesięciu zakładach produkcyjnych. Jest współautorem lub autorem ponad 270 prac, w tym 4 monografii i ponad 40 artykułów indeksowanych w bazie Journal Citation Reports (JCR). Uczestniczył w ponad 60 konferencjach krajowych i zagranicznych (m.in. w USA, Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Chorwacja, Rosja i Ukraina), także jako członek ich komitetów naukowych. Wypromował pięciu doktorów nauk technicznych, czterech w dyscyplinie metalurgia oraz jednego w dyscyplinie inżynieria produkcji. Był recenzentem ponad 200 artykułów, w tym znajdujących się w bazie JCR, a także recenzentem w kilkunastu przewodach habilitacyjnym i doktorskich oraz postępowaniach o nadanie tytułu profesora. Obecnie pełni funkcję kierownika ds. rozwoju na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej.

Paweł Rutecki, dyrektor rozwoju i inwestycji, Gränges Konin

Ukończył studia magisterskie na kierunku Metalurgia – specjalizacja przeróbka plastyczna w krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. W 2022 roku uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria materiałowa. Paweł Rutecki dołączył do Gränges Konin S.A. (wcześniej Impexmetal S.A. oraz Huta Aluminium Konin) w 2003 roku, zaraz po ukończeniu AGH, jako specjalista ds. technologii. Od tego czasu pełnił szereg funkcji, w tym inżyniera ds. badań i rozwoju, menedżera APQP i menedżera projektów inwestycyjnych. W 2015 roku został powołany na stanowisko Dyrektora Rozwoju i Inwestycji. Od grudnia 2020 pełni również funkcję członka Zarządu Gränges Konin S.A. Jest odpowiedzialny za innowacje produktowe i rozwój technologii. Realizuje strategię rozwoju Spółki oraz odpowiada za projekt zrównoważonego rozwoju i dekarbonizacji w grupie Gränges. Od 2005 roku pracuje również jako nauczyciel akademicki w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Odpowiada za wykłady i praktyczne zajęcia laboratoryjne z technicznych przedmiotów na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych. "

Ewelina Szarek-Stasiewicz , dyrektor sprzedaży, Hydro Extrusion Poland

Pracuje w Hydro 5 lat ale w branży od 17. W swojej roli skupia się na tworzeniu strategii sprzedażowych, które uwzględniają aspekty zrównoważonego rozwoju. Podejście Eweliny Szarek-Stasiewicz opiera się na równoważeniu efektywności biznesowej z troską o środowisko naturalne, społeczność i etykę. Stawia na uczciwość i etyczną sprzedaż, aby budować trwałe i zaufane relacje z naszymi klientami.

Robert Matkowski, Regionalny Kierownik Sprzedaży, Ambasador Hydro ds. Zrównoważonego Rozwoju

Pracuje w Hydro 22 lata. Dąży do promowania produktów i usług, które są ekologiczne i społecznie odpowiedzialne. Pracuje również nad edukacją i świadomością klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju biznesu i wyboru eko – produktów

Partnerzy panelu

 

UWAGA: NA KONGRES INDUSTRY NEXT OBOWIĄZUJE REJESTRACJA - WSTĘP WOLNY.

DOKUMENT WSTĘPU NA KONGRES UPOWAŻNIA TAKŻE DO ZWIEDZENIA EKSPOZYCJI TARGÓW.