ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ 4-7.06.2024!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

Rola przemysłu w kreowaniu miasta innowacyjnego - weź udział w Forum LOCAL TRENDS!

Podziel się

Jak podnosić atrakcyjność inwestycyjną miast poprzez rozwój przemysłu i jak nowoczesny biznes może wspierać zrównoważony rozwój miast? To pytania, które zadają sobie polskie samorządy. Okazją do rozmowy na te tematy w szerszym gronie ekspertów, będzie Local Trends – Europejskie Forum Samorządowe. Na wydarzenie zapraszamy już 17-18 października 2022 r.

Europejskie Forum Samorządowe to spotkanie przedstawicieli i przedstawicielek samorządów każdego stopnia, biznesu, polityki i nauki. Przez dwa dni omawiane będą najważniejsze problemy, przed jakimi stoją jednostki samorządu, a na zakończenie –wypracowane rekomendacje. Drugą edycję Forum zdominują tematy związane z Krajowym Planem Odbudowy i nową perspektywą finansową UE, a także bezpieczeństwem i niezależnością energetyczną samorządów. Sporo miejsca poświęcone będzie budowaniu inteligentnych, innowacyjnych i zielonych miast. Uczestnicy i uczestniczki Local Trends dyskutować będą m.in. o tym, jak sprostać rosnącym kosztom energii i w jaki sposób sfinansować zieloną transformację. Podzielą się doświadczeniami i wizjami budowania innowacyjnego miasta. Dużo miejsca podczas Forum poświęcone zostanie wymianie doświadczeń i prezentacji dobrych praktyk. Służyć temu będzie m.in. Scena Dobrych Praktyk.

Nadchodząca edycja Local Trends to nie tylko debaty i prelekcje, a również warsztaty praktyczne oraz dwa wydarzenia towarzyszące: Forum Rozwoju Miast i Kongres Regionów.

Program wydarzenia, który powstał po rekomendacjach uczestników i uczestniczek zeszłorocznego Europejskiego Forum Samorządowego, pokazuje najważniejsze tematy, z jakimi mierzą się lub będą się mierzyć w niedalekiej przyszłości polskie samorządy.

 Zainteresowanych współpracą przedsiębiorstw produkcyjnych z samorządami oraz wpływem przemysłu na infrastrukturę miejską zapraszamy szczególnie na debaty:

JAK NOWOCZESNY BIZNES WSPIERAĆ MOŻE ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIAST?

Zagadnienia debaty:

  • Oddziaływanie przemysłu na sferę miejską.
  • Jak efektywnie kreować współpracę samorządu, społeczności lokalnej i biznesu? Jak wytyczyć mapę drogową dla współdziałania przemysłu i społeczności lokalnej?
  • Kierunki i trendy dla roli przemysłu w zrównoważonym rozwoju miast. – technologia, przyjazne otoczenie, silne relacje samorząd = otoczenie, dialog jako efekt synergii

 

ROLA PRZEMYSŁU W KREOWANIU MIASTA INNOWACYJNEGO. ODPOWIEDŹ NA WSPÓŁCZESNE POTRZEBY MIAST PRZYSZŁOŚCI

Zagadnienia debaty:

  • Perspektywa rozwoju przemysłu w kontekście wizji rozwoju miast. Czy przemysł w mieście jest passe? Czy jest to element, który z tkanki miejskiej w perspektywie strategicznej wielu lat ma zniknąć, czy też jednak powinien pozostać?
  • Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej miast poprzez rozwój przemysłu. License to drive – zielona licencja dla przemysłu.
  • Czy rozwój przemysłu wpływa na atrakcyjność rozwoju miast, ich obecność? Czy wręcz przeciwnie? Jaki efekt debaty może mieć wpływ na planowanie przestrzenne?

>>SPRAWDŹ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM LOCAL TRENDS!

>> ZAREJESTRUJ SIĘ

⏰ 17-18 października 2022

🌍 Sala Ziemi Poznań Congress Center

Organizatorzy:

Grupa MTP, Centrum Myśli Strategicznych

Gospodarze:

Miasto PoznańSopot

#DołączDoDebaty #localtrends