ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZĄ EDYCJĘ 3-6.06.2025!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

Spotkanie Nauki z Biznesem

Podziel się

Targi ITM INDUISTRY EUROPE są patronem V Spotkania Nauki i Biznesu. To wydarzenie, które zapewnia możliwość spotkania oraz bliższego poznania naukowców, zaplecza badawczego oraz możliwości jakie stwarza współpraca z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 

Podczas wydarzenia, które odbędzie się 19 października 2023 r. przedstawiona zostanie zakupiona w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej aparatura badawcza, pozwalająca na prowadzenie szerokiego wachlarza usług związanych z usprawnianiem procesów produkcyjnych przedsiębiorstw, projektowania nowoczesnych rozwiązań produkcyjnych, w tym informatycznych.  W trakcie V Spotkania Nauki z Biznesem, będą mieli Państwo okazję zobaczyć, jak działa system zrobotyzowanego transportu z wykorzystaniem AMR, roboty manipulacyjne typu delta oraz coboty współpracujące z człowiekiem, zrobotyzowane gniazdo produkcyjne do wytwarzania elementów z blachy oraz system skanowania laserowego obiektów wielkogabarytowych.

Ponadto można będzie zobaczyć, jak powstają i do czego można wykorzystać przestrzenne, kształtowane, wielowarstwowe obwody drukowane. Firmy korzystające z układów hydraulicznych, będą miały okazję zapoznać się z możliwościami posiadanej przez Wydział aparatury badawczej w kontekście testowania i diagnostyki takich układów.

Dla firm zainteresowanych badaniami związanymi z jakością produkowanych wyrobów przygotowaliśmy prezentację aparatury metrologicznej, w tym maszyny współrzędnościowej, urządzeń do pomiarów optycznych, jak również aparatury do pomiaru dokładności przestrzennej obrabiarki.

Przedstawimy również możliwości cyfrowego mikroskopu z analizatorem pierwiastków LIBS, który umożliwia całkowitą analizę badanej próbki, od zdjęć makroskopowych, przez analizę mikrostruktury, modelowanie powierzchni w 3D, chropowatość, po zliczanie ziaren, wydzieleni czy wytraceń oraz identyfikację ich składu chemicznego.

 

Spotkanie kierowane jest do firm zainteresowanych współpracą, poszukujących partnerów naukowych i biznesowych.

 

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli firm wpisujących się w realizację inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego, w tym:

 • wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 • zaawansowane wyroby metalowe,
 • produkty drzewno-meblarskie,
 • produkty oparte na technologiach informacyjnych,

oraz przedstawicieli przemysłu:

 • stoczniowego,
 • offshorowego,
 • przeładunkowego, 
 • energetyki wiatrowej, 
 • drzewnego,
 • kamieniarskiego,
 • wytwarzania maszyn i urządzeń,
 • hydrauliki,
 • medycznego,

chcących rozwijać swoje procesy produkcyjne oraz wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z możliwościami badawczymi Wydziału.

 

Dlaczego warto wziąć udział?

 • Wydarzenie zapewnia możliwość spotkania oraz bliższego poznania naukowców, zaplecza badawczego oraz możliwości jakie stwarza współpraca z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.
 • Dyskusje w ramachpanelów eksperckich oraz zapoznanie się z możliwościami badawczymi, aplikacyjnymi i wdrożeniowymi prezentowanej infrastruktury.
 • To okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń z przedsiębiorcami i organizacjami działającymi na rzecz przedsiębiorstw. W ramach V Spotkania Nauki i Biznesu swoją ofertę przedstawią m.in :
  • FANUC Polska Sp. z o.o.,
  • In Tech Met Konsulting Techniczny,
  • Yaskawa Polska,
  • BECKHOFF Automation Sp. z o.o.,
  • SELS SP. Z O.O. SP. K.,
  • Backer OBR Sp. z o.o.,
  • SICK Sp. z o.o.,
  • Carl ZEISS Sp. z o.o.,
  • Colmex sp. z o.o.,
  • Hiwin Gmbh,
  • PPHU POLIGRAF Wiesław Kasprowiak,
  • item Polska Sp. z o.o.,
  • ASTOR Sp. z o.o.,
  • Cargotec Poland Sp. z o.o.,
  • ISL Innowacyjne Systemy Logistyczne Sp. z o.o,
  • SMARTTECH Sp. z o.o.,
  • 3D Phoenix Sp. z o.o.,
  • Dematec Polska Sp. z o.o.
  • 3Donnexion Polska Sp. z o.o.
  • Siemens Sp. z o.o.
  • Stowarzyszenie Klaster METALIKA dla Przemysłu,
  • HPK Polska Zachodnia i EEN (Enterprise Europe Network) działające przy RCIiTT.
 • Wydarzenie swoim patronatem objęli: Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewoda Zachodniopomorski, Prezydent Miasta Szczecin, Północna Izba Gospodarcza, Klaster Metalika dla Przemysłu, Lubuski Klaster Metalowy, Klaster IT, ITM Industry Europe, Gryficki Klaster Energii oraz Platforma Przemysłu Przyszłości.
 • Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rejestracji:

https://forms.office.com/e/9gDuzQCjws

 

Szczegóły na stronie:

Hala Technologiczna WIMiM - Koncepcja Przemysłu 4.0 - V Spotkanie Nauki i Biznesu (zut.edu.pl)

 

Na Spotkaniu przedstawiona zostanie aparatura badawcza zakupiona w ramach realizacji projektów: 

 1. „Doposażenie Środowiskowego Laboratorium Miernictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej
  i Mechatroniki w laboratorium technologii inteligentnych materiałów i struktur tłumiących”

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 –2020.
 2. „Doposażenie Hali Technologicznej w Laboratorium e-Produkcji realizujące koncepcję Przemysłu 4.0”
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 –2020. Projekt współfinansowany przez Ministra Edukacji i Nauki.


Data: 19.10.2023 r. (czwartek)
Czas: 09:00-16:00
Miejsce spotkania: Al. Piastów 19, 70-310 Szczecin – Laboratorium Hala Technologiczna
Kontakt: (+48) 888 592 561 lub
aterelak@zut.edu.pl