ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZĄ EDYCJĘ 3-6.06.2025!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

Szczegółowy zakres tematyczny

Podziel się

Ekspozycja targów ITM INDUSTRY EUROPE pozwala poznać aktualne trendy z wszystkich kluczowych gałęzi przemysłu takich jak: obrabiarki i narzędzia, obróbka powierzchni, metalurgia, hutnictwo, przemysł metalowy, spawalnictwo oraz Nauka dla Gospodarki (dorobek naukowy instytutów badawczych).

   
 
1. Obrabiarki i Narzędzia
1.1. Obrabiarki do obróbki ubytkowej metali
1.1.1. Obrabiarki do obróbki ubytkowej metali
1.1.2. Automaty tokarskie
1.1.3. Wiertarki
1.1.4. Wytaczarki
1.1.5. Frezarki
1.1.6. Przecinarki
1.1.7. Strugarki
1.1.8. Przeciągarki i przepycharki
1.1.9. Maszynki do obróbki i wykończenia kół zębatych
1.1.10. Obrabiarki do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych
1.1.11. Szlifierki ogólnego przeznaczenia
1.1.12. Szlifierki narzędziowe
1.1.13. Maszyny do obróbki wykończeniowej (powierzchniowej) przedmiotów
1.1.14. Maszyny do gratowania
1.1.15. Centra obróbkowe
1.1.16. Elastyczne gniazda i systemy wytwórcze
1.1.17. Obrabiarki do obróbki wielostanowiskowej i jednostki obróbkowe
1.1.18. Maszyny i urządzenia do obróbki erozyjnej
1.1.19. Wrzeciona i elektrowrzeciona
1.1.20. Oprogramowanie dla potrzeb przemysłu maszynowego
1.2. Maszyny do obróbki plastycznej na zimno
1.2.1. Prasy typowych rozwiązań konstrukcyjnych
1.2.2. Prasy nietypowe
1.2.3. Inne rodzaje maszyn do obróbki plastycznej na zimno
1.2.4. Specjalistyczne maszyny i urządzenia produkcyjne
1.2.5. Maszyny i urządzenia do niespawalniczych technik cięcia i łączenia metali
1.3. Maszyny i urządzenia do procesów obróbki plastycznej na gorąco
1.3.1. Maszyny i urządzenia dla kuźnictwa
1.3.2. Piece kuźnicze na paliwo stałe, ciekłe, gazowe
1.4. Walcownictwo
1.4.1. Walcarki do walcowania na gorąco
1.4.2. Walcarki do walcowania na zimno
1.5. Narzędzia
1.5.1. Systemy narzędziowe
1.5.2. Uchwyty obróbkowe
1.5.3. Narzędzia skrawające
1.5.4. Narzędzia i materiały do dokładnej obróbki (mikroobróbki)
1.5.5. Narzędzia stosowane w kuźnictwie
1.5.6. Narzędzia stosowane w walcownictwie i ciągarstwie
1.5.7. Narzędzia stosowane w tłocznictwie
1.5.8. Urządzenia i narzędzia do nagniatania
1.5.9. Narzędzia do prac ręcznych
1.5.10. Narzędzia do obróbki termicznej
1.6. Warsztatowe i laboratoryjne środki miernicze
1.6.1. Wzorce długości i kąta
1.6.2. Sprawdziany graniczne: stałe, wskaźnikowe, automaty kontrolne i segregujące
1.6.3. Mechaniczne i elektroniczne narzędzia i przyrządy pomiarowe
1.6.4. Urządzenia do pomiaru zarysów krzywoliniowych
1.6.5. Mikroskopy miernicze
1.6.6. Urządzenia do pomiaru chropowatości powierzchni
1.6.7. Uniwersalne współrzędnościowe i wieloosiowe maszyny pomiarowe sterowane komputerowo
1.6.8. Koła zębate
1.6.9. Maszyny i urządzenia do pomiaru: kół zębatych, współpracy przekładni zębatych
1.6.10. Projekty Profilowe
1.6.11. Roboty Pomiarowe
1.6.12. Laserowe urządzenia pomiarowe
1.6.13. Twardościomierze: przenośne, stacjonarne
1.6.14. Przybory miernicze
1.6.15. Laboratoryjne maszyny do badania wytrzymałości materiałów
1.6.16. Inne przyrządy i urządzenia miernicze
1.7. Maszyny i urządzenia montażowe
1.7.1. Zespoły do mechanizacji i automatyzacji czynności montażowych
1.7.2. Automaty montażowe
1.7.3. Modułowe systemy montażowe
1.7.4. Kompletne stanowiska i linie do montażu
1.7.5. Pomocnicze urządzenia techniczne
1.8. Manipulatory i roboty przemysłowe
1.8.1. Manipulatory
1.8.2. Roboty przemysłowe
1.8.3. Wyposażenie i osprzęt manipulatorów i robotów
1.8.4. Części i zespoły
1.9. Zespoły i elementy do przenoszenia napędu w maszynach
1.9.1. Napędy mechaniczne
1.9.2. Sprzęgła mechaniczne
1.9.3. Sprzęgła hydrokinetyczne ogólnego przeznaczenia i do maszyn roboczych
1.9.4. Hamulce sterowane
1.9.5. Elementy toczne
1.9.6. Zespoły i elementy ślizgowe
1.9.7. Korpusy do łożysk tocznych i do łożysk ślizgowych
1.9.8. Osie i wały
1.9.9. Generatory energii pneumatycznej – sprężarki powietrza tłokowe
1.9.10. Odbiorniki energii pneumatycznej: silniki pneumatyczne o ruchu obrotowym, o ruchu posuwistozwrotnym, o ruchu posuwisto obrotowym
1.9.11. Rozdzielacze i zawory pneumatyczne
1.9.12. Akumulatory pneumatyczne ciężarowe i sprężynowe
1.9.13. Węże elastyczne niskociśnieniowe
1.9.14. Elementy rurowych przewodów niskociśnieniowych
1.9.15. Filtry powietrza
1.9.16. Tłumiki akustyczne
1.9.17. Pneumatyczne układy logiczne
1.9.18. Wzmacniacze pneumatyczno-hydrauliczne
1.9.19. Chłodnice powietrza
1.9.20. Instalacje centralnego smarowania do maszyn
1.9.21. Części złączone znormalizowane
1.9.22. Połączenia sprężyste
1.9.23. Uszczelnienia techniczne w budowie maszyn i urządzeń
1.10. Urządzenia i materiały do rapid technologii
1.11. Substancje chłodzące i smarujące
1.12. Standardowe elementy maszyn
1.13. Maszyny wyważające: manualne, półautomatyczne i automatyczne
1.14. Utrzymanie ruchu
1.15. Hydraulika, pneumatyka, napędy
1.15.1. Pompy
1.15.2. Armatura przemysłowa, elementy i zespoły
1.15.3. Napędy i sterowania do pomp i armatury przemysłowej, elementy i zespoły
1.15.4. Uszczelnienia do pomp i armatury przemysłowej
1.15.5. Osprzęt
1.15.6. Sprężone powietrze
1.15.7. Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy
1.15.8. Przewody i łączniki
1.15.9. Sterowanie i kontrola
1.15.10. Akcesoria układów automatyki oraz ich elementy
1.15.11. Technika analogowa i cyfrowa
1.16. Inne specjalistyczne maszyny i urządzenia
2. Metalurgia, Hutnictwo, Odlewnictwo i Przemysł Metalowy
2.1. Surowce metalurgiczne
2.1.1. Rudy i koncentraty
2.1.2. Złom
2.1.3. Odpady metali w procesach produkcyjnych
2.1.4. Żużle metalurgiczne i ich przetwory
2.2. Maszyny i urządzenia dla metalurgii i hutnictwa
2.2.1. Piece do topienia metali
2.2.2. Piece do wyżarzania
2.2.3. Urządzenia do metalurgii pozapiecowej
2.2.4. Kadzie odlewnicze i hutnicze
2.2.5. Wlewnice
2.2.6. Maszyny i urządzenia do metalurgii proszków metali
2.2.7. Maszyny i urządzenia dla hutnictwa
2.3. Produkty hutnictwa i odlewnictwa
2.3.1. Druty
2.3.2. Rury
2.3.3. Pręty
2.3.4. Blachy
2.3.5. Odlewy
2.3.6. Profile
2.3.7. Konstrukcje
2.3.8. Wyroby kute
2.3.9. Okucia metalowe
2.3.10. Pozostałe wyroby hutnicze
2.3.11. Opakowania metalowe
2.3.12. Metalowe elementy złączne
2.4. Oprogramowanie profesjonalne
3. Technologie Obróbki Powierzchni
3.1. Oczyszczanie i wstępne przygotowanie powierzchni metalowych
3.1.1. Urządzenia do oczyszczania oraz wstępnego przygotowania powierzchni
3.1.2. Środki pomocnicze do oczyszczania i wstępnego przygotowania powierzchni
3.2. Cieplna i cieplno-chemiczna obróbka powierzchniowa wyrobów metalowych
3.2.1. Powłoki, materiały powłokowe i środki pomocnicze
3.2.2. Urządzenia do wgłębnej obróbki cieplnej wyrobów metalowych i cieplno-chemicznej obróbki powierzchniowej
3.2.3. Technologie stosowane w cieplnej i cieplno-chemicznej obróbce powierzchni
3.3. Galwanizacja
3.3.1. Powłoki galwaniczne
3.3.2. Chemikalia dla techniki galwanicznej
3.3.3. Urządzenia dla techniki galwanicznej
3.3.4. Systemy do procesów chemicznych i elektrolitycznych w technologii galwanicznej
3.4. Lakierowanie, emaliowanie i nanoszenie warstw z tworzyw sztucznych i gumy
3.4.1. Powłoki i materiały powłokowe
3.4.2. Urządzenia i wyposażenie do nanoszenia powłok
3.4.3. Sprzęt i urządzenia do zaopatrzenia w materiały oraz środki pomocnicze
3.4.4. Urządzenia do odsysania, oddzielania i odzyskiwania materiałów powłokowych i rozpuszczalników
3.4.5. Urządzenia i instalacje osuszające
3.5. Obróbka wykończeniowa powierzchni
3.5.1. Akcesoria i środki pomocnicze
3.5.2. Urządzenia do obróbki wykończeniowej
3.6. Inne urządzenia stosowane przy obróbce powierzchni
3.6.1. Wymienniki ciepła
3.6.2. Maszyny i urządzenia chłodzące
3.6.3. Systemy wentylacyjne
3.6.4. Sprzęt i urządzenia do procesów kulkowania
3.7. Kompletne stanowiska i linie technologiczne stosowane w obróbce powierzchni
3.8. Systemy wspomagania komputerowego w obróbce powierzchni
3.9. Urządzenia pomiarowe, kontrolne i aparatura badawcza
3.10. Ochrona środowiska
4. Spawanie i Cięcie
4.1. Urządzenia do spawania i napawania łukowego
4.2. Osprzęt do spawania łukowego
4.3. Urządzenia do spawania, napawania i cięcia plazmowego
4.4. Urządzenia do cięcia i spawania laserowego
4.5. Urządzenia do cięcia strumieniem wody
4.6. Roboty przemysłowe i automaty, stanowiska specjalizowane
4.7. Urządzenia do mechanizacji i automatyzacji prac spawalniczych
4.8. Stanowiska do spawania elektronowego
4.9. Urządzenia i sprzęt do spawania i cięcia gazowego
4.10. Urządzenia do metalizacji natryskowej
4.11. Zgrzewarki i urządzenia do przypawania trzpieni
4.12. Chłodnice i agregaty chłodnicze
4.13. Stanowiska, urządzenia i osprzęt do lutowania
4.14. Wyposażenie stanowisk spawalniczych
4.15. Stanowiskowe i indywidualne środki ochrony
4.16. Urządzenia do spawania tworzyw sztucznych
4.17. Urządzenia do kontroli złączy spawanych
4.18. Urządzenia do kontroli i rejestracji parametrów spawania i zgrzewania
4.19. Urządzenia i osprzęt do obróbki cieplnej
4.20. Urządzenia do przygotowania elementów do spawania
4.21. Inne urządzenia i procesy produkcyjne
4.22. Materiały spawalnicze
4.23. Gazy spawalnicze i mieszanki
4.24. Materiały do lutowania
4.25. Topniki
4.26. Materiały do obróbki powierzchni
4.27. Bezpieczeństwo i ochrona środowiska
4.28. Inne materiały
4.29. Oprogramowanie dla potrzeb spawalnictwa
5. Druk i Skan 3D
5.1. Drukarki 3D
5.2. Skanery 3D
5.3. Usługi druku i skanu 3D
5.4. Wirtualizacja procesów technologicznych
6. ORGANIZACJE I INSTYTUCJE BRANŻOWE
7. WYDAWNICTWA SPECJALISTYCZNE
Obrabiarki i narzędzia
Hydraulika, pneumatyka i napędy
Metalurgia, hutnictwo, odlewnictwo i przemysł metalowy
Technologie obróbki powierzchni
Spawalnictwo
Logistyka, transport i spedycja
Nanotechnologie
Inne